Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférése

Az európai vállalkozások közvetlenül vagy közvetve is részesülhetnek az Európai Unió pénzügyi támogatásában. Az Unió így kiegészíti és erősíti a nemzeti eszközöket.

A saját vállalkozás elindítása és tevékenységének fejlesztése kiegészítő finanszírozást igényel. A vállalkozóknak, bár első befektetőik rendszerint családtagjaik és barátaik köréből kerülnek ki, gyakran más befektetési forrásokhoz kell folyamodniuk. A megfelelő finanszírozáshoz való hozzáférés ugyanakkor különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára gyakran nehéznek bizonyul, a pénzügyi szereplők ugyanis nem vállalják a vállalkozói tevékenységben rejlő kockázatokat. Az ebből fakadó piaci elégtelenségek veszélyeztetik az európai vállalkozói kedvet és ezáltal az európai növekedést.

Ezért alapvető fontosságú, hogy a vállalkozásoknak – és különösen a kkv-knak – kedvezőbb pénzügyi környezetet biztosítsanak. A tagállamok a legalkalmasabbak arra, hogy megszüntessenek bizonyos piaci elégtelenségeket. Az Európai Unió kiegészíti és erősíti a nemzeti eszközöket azáltal, hogy az európai vállalkozásoknak főként közvetett (pénzügyi eszközök), de olykor közvetlen (egyéb pénzügyi támogatás) pénzügyi támogatást nyújt.

KÖZVETETT TÁMOGATÁS

A közösségi pénzügyi eszközök megkönnyítik a vállalkozások – különösen a kkv-k – finanszírozáshoz (saját tőke vagy hitel formájában) való hozzáférését. A vállalkozások nem közvetlenül, hanem pénzügyi közvetítő útján jutnak hozzá a közösségi alapokhoz.

A pénzügyi eszközök a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) és különösen a vállalkozási és innovációs program keretébe illeszkednek, amelyek biztosítják a vállalkozásokra – köztük a kkv-kra – vonatkozó többéves program (2001–2006) folytonosságát. A többéves program keretében 510 millió eurót, míg a keretprogram keretében 3,6 milliárd euró támogatást nyújtottak.

A pénzügyi eszközök közvetett pénzügyi támogatást nyújtanak az uniós vállalkozások számára. A Bizottság nevében az Európai Beruházási Alap (EBA) (EN) biztosítja ezek kezelését. Az Alap pénzügyi közvetítők, bankok és befektetési alapok útján lép fel, ezzel biztosítva a vállalkozásközeli finanszírozást.

Sajáttőke-hozzájárulás

Növekedési és innovációs lehetőségeinek kiaknázása érdekében az induló tőke és a saját tőke folyamatos bevitele egy vállalkozás számára elengedhetetlen. Márpedig a kkv-k gyakran szembesülnek a saját tőke hiányával.

A közösségi pénzügyi eszközök ezért a kkv-k – különösen az innovatív kkv-k – sajáttőke-bevitelét támogatják. Ez szakosodott kockázatitőke-alapokba való befektetés útján történik, amely alapok ezért saját tőkét biztosítanak a kkv-knak. A beruházások informális befektetők, inkubátorházak vagy „üzleti angyalok” (business angels) által támogatott befektetési alapokra vagy eszközökre is vonatkozhatnak.

A vállalkozásokra vonatkozó többéves program keretében a MET (európai technológiahitel) vállalkozásalapítási rendszere támogatja az indulási szakaszban lévő innovatív és gyorsan fejlődő vállalkozásokat. A rendszer így főként a magvetőtőkére összpontosít.

A gyorsan növekvő és innovatív kkv-k támogatására létrehozott eszköz (MIC) biztosítja a vállalkozásalapítási rendszer folytonosságát a vállalkozási és innovációs program keretében. A MIC megkönnyíti a kkv-knak az indulási szakaszban nyújtott magvetőtőke és vállalkozásindítási tőke felkínálását. Új elemet vezet be azáltal, hogy a bővülési szakaszban „nyomon követési” tőkét is biztosít a gyorsan növekvő innovatív vállalkozások számára. Ezzel támogatja a vállalkozásokat termékeik és szolgáltatásaik piaci forgalmazása során, és innovációra ösztönzi őket.

Bankhitel és garanciarendszerek

A hitel olyan forrásmegelőlegezést jelent, amely egy vállalkozás beindításához vagy fejlesztéséhez sokszor elengedhetetlen. A kkv-k és az innovatív vállalkozások azonban sokszor nem tudnak megfelelő garanciát nyújtani a hitel útján történő finanszírozás megszerzéséhez. Ezt a helyzetet súlyosbítja a pénzintézetek kockázatvállaláshoz való egyre bizonytalanabb hozzáállása (a Bázel II szabályozási keret).

A közösségi pénzügyi eszközök ezért arra ösztönzik a pénzintézeteket, hogy a kockázatmegosztáson alapuló garanciaeszközök segítségével nyújtsanak kölcsönt a vállalkozások, különösen a kkv-k és az innovatív vállalkozások számára. Ezen eszközöknek köszönhetően nőhet a vállalkozások rendelkezésére álló hitelvolumen.

A kkv garanciamechanizmus megkönnyíti az adósságfinanszírozási eszközökhöz, azaz a kölcsönhöz és a lízinghez való hozzáférést. E mechanizmus különösen az információs és kommunikációs technológiák (ikt) fejlesztéséhez – amelyeket magas kockázattal rendelkező fejlesztéseknek tekintenek – biztosít kölcsönöket. A keret emellett garanciát kínál a mikrohitelre, ezzel ösztönözve a pénzügyi intézményeket a 25 000 euró összeget el nem érő, az alacsony jövedelmezőség ellenére magas kockázattal rendelkező kölcsönök nyújtására. A mechanizmus emellett garanciát nyújt a kkv-kban való részesedésszerzésre vagy a kkv-kba történő sajáttőke-befektetésekre.

A többéves program keretében létrehozott mechanizmust a bankkölcsönök értékpapírosításának új eszköze formájában továbbra is alkalmazzák a vállalkozási és innovációs programon belül. Az említett eszköz segítségével mobilizálhatók a kkv-knak szóló kölcsönfinanszírozás kiegészítő eszközei.

Kapacitásépítés

A pénzügyi eszközök – különösen az új tagállamokban – növelik a pénzügyi közvetítők kapacitását, ezzel élénkítve az innovatív, illetve a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások számára a kockázatitőke-kínálatot.

A többéves program kezdőtőke-finanszírozási programja és a vállalkozási és innovációs program kapacitásépítési eszköze azáltal támogatják a befektetési alapokat, hogy fokozzák technikai hozzáértésüket, technológiáikat, és segítik őket a szakképzett személyzet felvételében.

KÖZVETLEN TÁMOGATÁS

A strukturális alapok fontos finanszírozási forrást jelentenek a vállalkozások és különösen a kkv-k számára. A vállalkozások ugyanis meghatározó szerepet játszanak az alapok azon célkitűzésének megvalósításában, hogy csökkentsék a régiók fejlettségbeli különbségeit, és előmozdítsák az Unión belül a gazdasági és társadalmi kohéziót.

Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap (FEDER) a kisvállalkozások támogatása és a vállalkozói szellem előmozdítása útján segíti a regionális gazdaságok fejlődését és szerkezetkiigazítását. A 2007 óta működő JEREMIE kezdeményezés (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) (EN) javítani kívánja a legkevésbé fejlett régiókban a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezáltal új vállalkozások létrehozatalához kíván hozzájárulni, különösen az innovatív ágazatokban. A kezdeményezés hitelgarancia-rendszereket, valamint saját tőke és kockázati tőke finanszírozást is kínál.

A strukturális alapok által kínált finanszírozáshoz a nemzeti és regionális hatóságok útján lehet hozzáférni. A JEREMIE kezdeményezés keretében a finanszírozáshoz pénzügyi közvetítőkön, bankokon és befektetési alapokon keresztül (különösen az EBA és az Európai Beruházási Bank [EBB] útján) lehet hozzájutni.

A vállalkozások közvetlenül is hozzáférhetnek az uniós pénzügyi támogatáshoz, ha az valamilyen különleges cél megvalósításához kapcsolódik. A közösségi programok így közvetlen finanszírozási lehetőségeket kínálnak a kutatás és innováció (hatodik és hetedik közösségi kutatási keretprogram), a környezetvédelem és energia (lásd a környezetvédelmi ösztönző és támogató intézkedéseket), az oktatás és képzés (Socrates és Leonardo da Vinci), vagy az egészségügy és a biztonság területén.

Ha a vállalkozások megfelelnek az érintett program által támasztott feltételeknek, akkor közvetlenül a programért felelős európai bizottsági szolgálathoz nyújthatják be részvételi kérelmüket.

See also

További információért látogasson el az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának „Finanszírozáshoz való hozzáférés” elnevezésű internetes oldalára.

Utolsó frissítés: 10.06.2008

Top