Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A partnerség erősítése az európai idegenforgalom területén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A partnerség erősítése az európai idegenforgalom területén

A Bizottság szándéka, hogy egy megújított európai idegenforgalmi politikát vezessen be annak érdekében, hogy javítsa az ágazat versenyképességét és munkahelyeket hozzon létre a turizmus fenntartható növekedése révén Európában és világszerte. Rávilágít továbbá arra, hogy a különböző érintett szereplők hogyan vehetnek részt az e területhez kapcsolódó közösségi fellépésekben.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. március 17.) – Az EU új idegenforgalmi politikája: a partnerség erősítése az európai idegenforgalom területén [COM(2006) 134 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A növekedésben és munkahelyteremtésben betöltött szerepe révén az idegenforgalom kulcsfontosságú szerepet tölt be a lisszaboni stratégiában.

Az idegenforgalmi ágazat gyors növekedését a globalizáció, a demográfiai változások és a közlekedés fejlődése motiválja. Az idegenforgalmi ágazat állásteremtő képessége más ágazatok átlaga felett van, és az idegenforgalom különösen változatos és gyakran részmunkaidős állásokat hoz létre, ezáltal hozzájárulva a nők, a fiatalok és a kevésbé képzett személyek foglalkoztatásához. A fenntartható idegenforgalom egyre több területen játszik döntő szerepet a kulturális és természeti örökség megőrzésében és fejlesztésében, valamint egyre több hátrányos helyzetű térségben járul hozzá a helyi fejlődéshez,illetve az emberek közötti jobb megértéshez is.

Megújult európai idegenforgalmi politika

Az Európai Unió olyan új idegenforgalmi politikára tesz javaslatot, amely válaszokat ad az ágazat előtt álló kihívásokra és teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. Európának jelenleg olyan kihívásokkal kell szembenéznie, mint a demográfiai változások, a globális verseny, a fenntarthatóság kérdése, valamint az idegenforgalom meghatározott formái iránti igény.

A fentiek fényében az idegenforgalmi ágazatban érintettek közötti koordináció, párbeszéd és partnerség alapvető fontosságú lesz, mivel a turizmusban igen sokféle szereplő érdekelt. Az európai, nemzeti és helyi szintű hatóságoknak együtt kell működniük a magánszektorral, az ágazati szociális partnerekkel, valamint az egyéb érintettekkel. A Bizottság a jövőben is törekszik arra, hogy az idegenforgalmi tanácsadó bizottságot hatékonyan és átlátható módon tájékoztassa a munkaprogramjában foglalt, idegenforgalommal kapcsolatos kezdeményezésekről.

Az idegenforgalom figyelembevétele más szakpolitikai területek intézkedései kapcsán

Az intézkedések első csoportjának célja a szabályozás javítása. A Bizottság biztosítani kívánja, hogy az turizmussal kapcsolatos új javaslatok hatásvizsgálatai figyelembe vegyék az ágazat versenyképességét. Tervezi ezenkívül a függőben lévő jogalkotási javaslatok előzetes vizsgálatát, valamint a fennálló európai jogszabályok egyszerűsítését is. Felkéri a tagállamokat arra, hogy hajtsanak végre ilyen jellegű intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljék az adminisztratív terhek összeadódását, amely árthatna az ágazat versenyképességének.

Ezenkívül számos közösségi intézkedés – nem csupán a vállalkozáspolitika területéhez, hanem más európai szakpolitikákhoz kötődők is – közvetlenül vagy közvetetten hatott az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességére. Ebből az okból szükséges, hogy Európa más szakpolitikai intézkedésekkel is előmozdítsa a versenyképességet.

Jobban ki kell használni az idegenforgalom előmozdítása céljára a rendelkezésre álló európai pénzügyi eszközöket:

A strukturális alapok, az ERFA és az ESZA támogatást nyújtanak az idegenforgalmi vállalkozások és szolgáltatások, a szakmai mobilitás, oktatási programok és szakképzés fejlesztéséhez.

A Kohéziós Alap támogatja a környezeti és közlekedési infrastruktúrákat.

A jövőbeli Leonardo da Vinci program része egy szakmunkástanulókat megcélzó új mobilitási program, amelyre vonatkozóan az idegenforgalmat jelölték meg lehetséges kísérleti ágazatként.

Az EMVA támogatást nyújt a táj állapotának és a mezőgazdasági termelés minőségének javítására, valamint a kulturális örökség fejlesztésére, tekintettel a vidéki idegenforgalom fejlesztésére és a vidéki gazdaság diverzifikációjára, különösen az új tagállamokban és a tagjelölt országokban.

Az EHA az ökoturizmust javasolja mint olyan új területet, amely felveheti a halászati ágazat szerkezeti átalakítása következtében munkáját elvesztő halászok egy részét. A kisebb halászati vállalkozások és az idegenforgalmi infrastruktúra szintén támogatásban részesülnek.

A javasolt „versenyképességi és innovációs keretprogram” támogatja a vállalkozások versenyképességét az idegenforgalmi ágazatban, különös tekintettel a kkv-kra.

A javasolt 7. kutatási EK-keretprogram eredményei az idegenforgalmi ágazat számára is hasznosnak bizonyulhatnak, köszönhetően az információs és kommunikációs technológiákkal, műholdas alkalmazásokkal, kulturális örökséggel és földhasználattal kapcsolatos kutatásoknak.

A fenntartható idegenforgalom előmozdítása

„Az európai idegenforgalom fenntarthatóságára vonatkozó alapvető iránymutatásokról” szóló 2003. évi közlemény és az idegenforgalom fenntarthatóságával foglalkozó szakértői csoport munkája alapján a Bizottság azt tervezi, hogy 2007-ben javaslatot terjeszt elő egy európai idegenforgalmi Agenda 21-re (EN).

A Bizottság többek között az alábbi konkrét intézkedéseket tervezi megtenni az idegenforgalom fenntarthatóságának támogatására:

  • bevált módszerek cseréje nemzeti és nemzetközi szinteken a kkv-k támogatására és a „turizmus mindenkinek” célkitűzés területén;
  • a jobb megközelíthetőség gazdasági hatásainak értékelése az idegenforgalmi ágazatban;
  • kézikönyv megjelentetése „Képzési területek létrehozása az idegenforgalmi ágazatban” címmel;
  • a part menti és a tengeri idegenforgalomban megfigyelhető foglalkoztatási tendenciák vizsgálata;
  • az elektronikus kereskedelem által az idegenforgalmi ágazatra gyakorolt hatások értékelése;
  • küzdelem a gyermekeknek turisták által történő szexuális kizsákmányolása ellen minden szinten.

Az idegenforgalommal kapcsolatos ismeretek szélesítése

A naprakész, részletes, releváns és összehasonlítható statisztikák az idegenforgalomban alapvető fontosságúak a hatásos döntések meghozatala érdekében. Javítani kell a statisztikák gyűjtését az idegenforgalom területén az európai és a nemzeti szinteken (Eurostat és idegenforgalmi szatellitszámlák).

Nagyobb nyilvánosság az idegenforgalom számára

A Bizottság az európai idegenforgalmi úti célokat egy olyan portál segítségével kívánja népszerűsíteni, amely gyakorlati információkkal szolgál az Európában utazók számára (közlekedés, látnivalók, programok és azok időpontjai, időjárás stb.), de felhívja a figyelmet az európai városok és régiók által megszervezett kulturális és sporteseményeknek a kkv-kra gyakorolt hatására is.

Az először 2002-ben megszervezett Éves Európai Idegenforgalmi Fórumot minden évben más tagállam szervezi meg a Bizottsággal együttműködésben. Ez felhívja a figyelmet az idegenforgalom jelenségének összetettségére, mely a gazdasági és a társadalmi szerkezet számos részére kihat. A Bizottság ösztönzi a párbeszédet ezen a fórumon belül. Az, hogy számos soros tanácselnökség szervezett miniszteri értekezleteket és konferenciákat, szintén hozzájárult az európai idegenforgalom profiljának emeléséhez.

Háttér

Ez a közlemény egy évvel a „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért – A lisszaboni stratégia új kezdete” című közlemény után került kiadásra. Az idegenforgalom fontos eleme a lisszaboni stratégiának a fenntartható növekedés és foglalkoztatás szempontjából, ám kezelnie kell bizonyos konkrét kihívásokat.

Ezen együttműködés továbbfejlesztésének kérdése rendszeresen megvitatható az Európai Idegenforgalmi Fórumon.

See also

  • További információkért látogasson el a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság turizmusról szóló weboldalára.

Utolsó frissítés: 23.05.2006

Top