Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek alkatrészeinek és anyagainak újrafelhasználása, újrafeldolgozása és hasznosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gépjárművek alkatrészeinek és anyagainak újrafelhasználása, újrafeldolgozása és hasznosítása

A gyártóknak oly módon kell a gépjárműveket tervezniük, hogy az alkatrészek és az anyagok meghatározott minimális arányban újrafelhasználhatók, újrafeldolgozhatók vagy hasznosíthatók legyenek a gépjármű természetes élettartama végén. A cél az úgynevezett elhasználódott járművekből származó hulladék csökkentése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja azokat az igazgatási és műszaki szabályokat, amelyek biztosítják valamely gépjármű alkatrészei és anyagai lehető legnagyobb mértékű, esetleges végső újrafelhasználását, újrafeldolgozását és hasznosítását. Biztosítja, hogy az újrafelhasznált alkatrészek ne okozzanak semmiféle biztonsági vagy környezetvédelmi kockázatot.

FŐBB PONTOK

  • Az Európai Unió (EU) e jogszabálya a személygépkocsik, kombi típusú gépjárművek, személyszállítók és könnyű haszongépjárművek (például tehergépjárművek) új és már legyártott modelljeire alkalmazandó.
  • Az új járműveket kizárólag akkor lehet az EU-ban értékesíteni, ha azok tömegük szerint legalább 85%-ban újrafelhasználhatók és/vagy újrafeldolgozhatók, vagy tömegük szerint legalább 95%-ban újrafelhasználhatók és/vagy hasznosíthatók.
  • A gyártóknak stratégiákat kell életbe léptetniük az újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és a hasznosíthatóságra vonatkozó, e jogszabályban szereplő követelmények megfelelő kezelése céljából.
  • Amennyiben a nemzeti hatóságok úgy vélik, hogy e stratégiák kielégítőek, a gyártó megfelelőségi tanúsítványt kap. E tanúsítvány két évig érvényes.
  • Bizonyos alkatrészek - többek között légzsákok, biztonsági övek és kormányzárak - újrafelhasználása tilos, és nem használhatók új gépjárművekben, mivel az biztonsági és környezetvédelmi kockázattal járhat.
  • A jogszabály nem alkalmazandó különleges rendeltetésű járművekre - például páncélautókra vagy mentőautókra -, vagy kis sorozatban gyártott járművekre, amelyekből egy-egy uniós országban évenként egy járműtípus-családból kevesebb mint 500 példányt adnak el.

Különálló jogszabály határozza meg az elhasználódott járművekből és azok alkatrészeiből származó hulladék megelőzésére és korlátozására vonatkozó intézkedéseket, valamint biztosítja ezeknek lehetőség szerinti újrafelhasználását, újrafeldolgozását vagy hasznosítását.

HÁTTÉR

Az elhasználódott járművek évente 8 és 9 millió tonna közötti hulladékot termelnek az EU-ban.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának az elhasználódott járművekre vonatkozó oldalát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/64/EK irányelv

2005.12.15.

2006.12.15.

HL L 310., 2005.11.25., 10-27. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/1/EK irányelv

2009.2.3.

-

HL L 9., 2009.1.14., 31-32. o.

utolsó frissítés 25.08.2015

Top