Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gépjárművek – uniós típus-jóváhagyási rendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gépjárművek – uniós típus-jóváhagyási rendszer

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/46/EK irányelv a gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a típusjóváhagyás a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása tekintetében közös jogi keretet biztosít az uniós országoknak.

A teljes járművek – köztük a több szakaszban gyártott járművek – valamennyi kategóriája tekintetében kötelezővé teszi a típusjóváhagyást. A következőket határozza meg:

összehangolt keret, amely az új járművekre, valamint az ilyen járművek rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire vonatkozó általános műszaki követelményeket tartalmazza az adott járművek EU-n belüli nyilvántartásba vételének, értékesítésének és forgalomba helyezésének elősegítése céljából;

a járművekhez szánt részek és berendezések értékesítésére és forgalomba helyezésére vonatkozó szabályok.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a jelenleg teljes körűen összehangolt uniós követelmények hatálya alá tartozó személygépkocsikra, kisteherautókra, tehergépkocsikra, helyi és távolsági autóbuszokra alkalmazandó.

Az EU típus-jóváhagyási rendszerének alapját a harmadik fél általi jóváhagyás*elvei* és e jóváhagyások kölcsönös elismerésénekelvei* képezik.

A típus-jóváhagyási rendszer szerint a jármű típusát – forgalomba helyezését megelőzően – valamely nemzeti műszaki szolgálat vizsgálja a jogszabályokkal összhangban. A nemzeti jóváhagyó hatóság e vizsgálatok alapján adja ki majd a jóváhagyást („EK-típusbizonyítványt”). A gyártó bármely uniós országban benyújthat típusjóváhagyás iránti kérelmet.

Elég, ha csak egy uniós ország jóváhagyja a járművet, és az ahhoz a típushoz tartozó valamennyi jármű – a megfelelőségi igazolás alapján – az egész EU területén forgalomba helyezhető. A megfelelőségi nyilatkozat a gyártó által nyújtott nyilatkozat, amely bizonyítja, hogy a jármű megfelel az uniós típus-jóváhagyási követelményeknek. A gyártó felelőssége a gyártás jóváhagyott típusnak való megfelelőségének biztosítása.

A 2007/46/EK irányelv főként a járművek jóváhagyása tekintetében követendő adminisztratív eljárást öleli fel.

A jármű vizsgálatának alapját képező tényleges műszaki követelményeket az irányelv IV. mellékletében felsorolt egyéb uniós szövegek tartalmazzák. E szövegek többek között:

bizonyos jellemzőket kötelezővé tesznek, úgymint: ESC (elektronikus stabilitásvezérlés), új és javított tükrök, nappali fényszórók, oldalsó védőelemek annak megelőzésére, hogy a gyalogosok vagy a kerékpárosok a jármű alá kerüljenek, valamint sárvédők;

helyi és távolsági buszokra vonatkozó további követelményeket állapítanak meg (a jármű befogadóképességének megfelelő vészkijáratok, könnyebb beszállás a csökkent mozgásképességű személyek számára, megfelelő fennmaradó hely arra az esetre, ha a jármű az oldalára borul stb.);

bizonyos környezetvédelmi kötelezettségeket is tartalmaznak, mint például a következők: a CO2-kibocsátás szabványos mértéke, szennyezőanyag-kibocsátási korlátok, üzemanyag-fogyasztás, a motor teljesítménye vagy a járművek zajkibocsátása.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. október 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2009. április 28 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba. Az irányelv alkalmazását fokozatosan – a jármű típusától függően –, a 2009–2014 közötti időszakban vezették be.

HÁTTÉR

A járművekre vonatkozó uniós típus-jóváhagyási jogszabályok fő célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott új járművek, alkatrészek és műszaki egységek a biztonság és környezetvédelem magas szintjének felelnek meg.

KULCSFOGALMAK

* Harmadik fél általi jóváhagyás: egy harmadik féltől, például minden uniós ország által elfogadott, akkreditált, független szervtől beszerzett jóváhagyás.

* A kölcsönös elismerés elve: az uniós országok elismerik a típusbizonyítványokat, melyeket más uniós országok által kijelölt hatóságok állítanak ki.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”).

A 2007/46/Ek irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 04.01.2016

Top