Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az e-közbeszerzés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az e-közbeszerzés

Az európai gazdaságnak csökkentenie kell a közkiadásokat és meg kell találnia a gazdasági növekedés új forrásait. A teljesen elektronizált úton megvalósuló közbeszerzés hozzájárulna e célkitűzések eléréséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az e-közbeszerzésre való átállás a közbeszerzésre vonatkozó európai szabályok modernizálásának a része. 2014 áprilisában az Európai Parlament és a Tanács három jogalkotási szövegből álló csomagot fogadott el, amely szövegek révén lehetővé vált ezen átállás megvalósítása.

MIT JELENT AZ E-KÖZBESZERZÉS?

Az e-közbeszerzés azt jelenti, hogy az állami szervezetek áruk beszerzése, szolgáltatások megrendelése vagy építési beruházásokra irányuló ajánlatkérés során elektronikus kommunikációt használnak.

Az e-közbeszerzés fokozott használata révén:

  • egyszerűsödik a beszerzési folyamat;
  • csökken a munkamennyiség és alacsonyabbak lesznek a költségek;
  • lehetővé válik a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fokozottabb részvétele;
  • magasabb lesz a minőség és alacsonyabbak lesznek az árak.

VILÁGOS, EGYSZERŰSÍTETT, ÚJ JOGI KERET

2014 áprilisában három új irányelvet tartalmazó csomagot fogadtak el, amely irányelvek alapvető céljai a következők:

  • az e-közbeszerzés kötelezővé tétele az eljárás meghatározott szakaszaiban, illetve egyes központi közbeszerzési szervezetek számára (amelyek a megrendeléseket az ajánlatkérő hatóságok nevében központosítják); ezen intézkedések 2016 áprilisától lépnek hatályba, 2018 októberétől kezdődően pedig az Európai Unió valamennyi ajánlatkérő hatósága tekintetében végrehajtandók;
  • a közbeszerzési ajánlatok határokon átnyúló benyújtásával szembeni technikai akadályok számának a csökkentése.

Az irányelvek - az elektronikus aláírások lehetséges használatára vonatkozó szempontokat magában foglaló - világos jogi keretet hoznak létre. Az irányelvek további célja:

  • a 28 uniós ország közbeszerzési eljárásai során szükséges különböző tanúsítványokat és igazolásokat tartalmazó e-CERTIS információs rendszer szerepének a megerősítése;
  • kivételek meghatározása az elektronikus kommunikáció használatát illetően.

Ezenkívül a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelv olyan egyszerűsített rendszert hoz létre, amely az e-közbeszerzés alkalmazását - annak ellenére, hogy e-értesítés küldése kötelező - szabadon választhatóvá teszi.

Háttér

Az egységes piaci intézkedéscsomagban a Bizottság kifejezésre juttatta, hogy korszerűsíteni kívánja a közbeszerzésre vonatkozó uniós jogi keretet. Az ágazat gazdasági jelentősége számottevő, és az elektronikus eljárások bevezetése lehetővé teszi majd a közbeszerzés hatékonyságának javulását.

További információk az alábbi internetcímen érhetők el:

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak: Az e-közbeszerzésre vonatkozó stratégia ( COM(2012) 179 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Teljesen elektronizált közbeszerzés a közigazgatás korszerűsítéséért ( COM(2013) 453 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

E közlemény - a 2012. évi közleményben előírtaknak megfelelően - az e-közbeszerzés végrehajtása terén elért fejlődést részletezi a szerződési hirdetmények elektronikus közzétételétől kezdve egészen az elektronikus kifizetésig.

Utolsó frissítés: 09.11.2014

Top