Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A különböző európai uniós országok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A különböző európai uniós országok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere

Ez az irányelv a verseny szempontjából semleges adóztatási szabályokról rendelkezik a leányvállalatok által az anyavállalatnak kifizetett osztalékokra és nyereségekre vonatkozóan. Olyan közös rendszerről van szó, amely a belső piac hatékony működése céljából elősegíti a társaságok csoportosulását az egész Európai Unióban (EU-ban).

JOGI AKTUS

A Tanács 2011. november 30-i 2011/96/EU irányelve a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről.

A Tanács 2014. július 8-i 2014/86/EU irányelve a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 2011/96/EU irányelv módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen - úgynevezett anya- és leányvállalatokról szóló - irányelv célja, hogy a leányvállalatok által anyavállalataik számára kifizetett osztalékokat és más nyereségfelosztásokat mentesítse a forrásadók alól, és kiküszöbölje e jövedelmeknek az anyavállalat szintjén történő kettős adóztatását.

Az érintett társaságok típusai

Az érintett társaságok formái a következők: részvénytársaságok, korlátolt felelősségű magántársaságok, egyes szövetkezetek, kölcsönös biztosító társaságok, takarékpénztárak, alapok, európai részvénytársaságok és európai szövetkezetek.

Ezen társaságok adóügyi illetősége nem feltétlenül az EU-ban van, társasági adófizetési kötelezettségük nincs, illetve e tekintetben választási és mentességi lehetőségük van.

Az anyavállalat státusa érvényes bármely uniós ország olyan társaságára, amely valamely másik uniós országbeli társaság alaptőkéjéből legalább 10%-kal részesedik.

Nyereség felosztása

Az anyavállalatok vagy az állandó telephelyek - akár a felszámolási időszakon kívül is - szert tehetnek nyereségre. Ebben az esetben az anyavállalat vagy az állandó telephely szerint illetékes uniós ország tartózkodik az ilyen nyereség megadóztatásától, vagy oly módon adóztatja az ilyen nyereséget, hogy közben felhatalmazza az anyavállalatot vagy az állandó telephelyet, hogy levonja a fizetendő adó összegéből az ilyen nyereségre jutó, valamint a leányvállalat, illetve a vállalati láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalatok által megfizetett társasági adót a megfelelő fizetendő adó összegéig.

Az anyavállalat vagy az állandó telephely szerint illetékes uniós országnak a határokon átnyúló tevékenységeket folytató társaságok abban történő megakadályozására irányuló erőfeszítései során, hogy azok a csoporton belül kifizetéseiket az adóztatás kettős elmaradását eredményező módon ütemezzék, a kapott nyereséget meg kell adóztatnia, mégpedig olyan mértékben, amennyiben a leányvállalat az ilyen nyereségeket levonhatja.

Az uniós országok fenntartják annak lehetőségét, hogy a részesedéssel kapcsolatos semmilyen fizetési kötelezettséget és a leányvállalat nyereségfelosztásából származó semmilyen tőkeveszteséget ne lehessen levonni az anyavállalat adóztatható nyereségéből.

Azon felosztott nyereség, amelyet a leányvállalat juttat az anyavállalata számára, mentesül a forrásadó alól. Az anyavállalat szerint illetékes uniós ország - ehhez hasonlóan - nem vethet ki forrásadót arra a nyereségre, amelyet e vállalat kap a leányvállalattól. E rendelkezés azonban nem vonatkozik a leányvállalat székhelye szerinti uniós ország részére történő azon társaságiadó-előlegre vagy társasági adó előre történő megfizetésére, amely az anyavállalat részére történő nyereségfelosztással kapcsolatos.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/96/EU irányelv

2012.1.18.

2012.1.18.

HL L 345., 2011.12.29.

2014/86/EU irányelv

2014.8.14.

2015.12.31.

HL L 219., 2014.7.25.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2013. május 13-i 2013/13/EU irányelve az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 141., 2013.5.28.).

Utolsó frissítés: 25.11.2014

Top