Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Textiltermékek: textilszál-elnevezések és címkézés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Textiltermékek: textilszál-elnevezések és címkézés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1006/2011/EU rendelet – a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Biztosítani kívánja az uniós fogyasztók megfelelő tájékoztatását, valamint az uniós ruha- és textilpiac zökkenőmentes működését.

A rendelet a következőkkel kapcsolatban határoz meg szabályokat:

 • textilszál-elnevezések meghatározásuk és felhasználásuk tekintetében a textiltermékek szálösszetételének feltüntetésekor;
 • az állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmazó textiltermékek címkézése;
 • a címkéken vagy jelöléseken feltüntetett információk ellenőrzését szolgáló elemzési módszerek.

FŐBB PONTOK

A jogszabály a következőkre terjed ki:

 • a kizárólag textilszálakból készült termékek és
 • a textiltermékekkel megegyező módon kezelt termékek, például a súlyra legalább 80%-ban textilszálakból álló termékek.

Kivétel: a saját otthonukban dolgozó személyeknek, független cégeknek vagy egyéni vállalkozó szabóknak bérmunkába adott termékek.

Textilszál-elnevezések

A textiltermékek szálösszetétel-leírásához a rendelet I. mellékletében felsorolt textilszálakat kell használni.

A gyártók kérvényezhetik az Európai Bizottságtól, hogy vegyenek fel a rendelet I. mellékletébe új textilszál-elnevezést. A minimumkövetelményeket tartalmazó II. melléklettel összhangban összeállított műszaki dokumentációt kell benyújtaniuk.

A szálösszetétel jelölése

 • A „100%” vagy „tiszta” jelölés kizárólag az egy fajta textilszálból álló textiltermékek esetében alkalmazható.
 • Az „élőgyapjú” jelölés (és a III. mellékletben felsorolt kifejezések) csak akkor tüntethetők fel a címkéken, ha a termék kizárólag olyan gyapjúszálból készült, amely előzőleg nem képezte valamely késztermék részét, és amelyet nem vetettek alá semmilyen fonási eljárásnak.
 • A többszálas termékek címkéjén csökkenő sorrendben kell feltünteti valamennyi szálkomponens elnevezését és százalékos tömegarányát.
 • Az állati eredetű, nem textil alkotórészek jelenléte (például bőr zárópánt egy szövettáskán) a textiltermékekben az „Állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmaz” kifejezéssel jelölendő.

Textiltermékek címkézése és jelölése

 • A textiltermékeket – mielőtt a fogyasztók számára értékesítésre kerülnek – tartós, olvasható és könnyen hozzáférhető címkével és jelöléssel kell ellátni a szálösszetétel feltüntetése céljából. A címkézés vagy jelölés annak a feladata, aki a terméket értékesíti.
 • Ha kettő vagy több különböző szálösszetételű textilösszetevőből áll a termék, akkor mindegyik textilösszetevő szálösszetevőjét fel kell tüntetni.
 • A címkézést annak az országnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell végezni, ahol a terméket értékesíteni fogják.
 • Az V. mellékletben felsorolt termékekre nem vonatkozik a címkézési követelmény.

Piacfelügyelet

Az uniós országok piacfelügyeleti hatóságainak ellenőrizniük kell a textiltermékek szálösszetételét a VIII. mellékletben leírt módszerek szerint.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2012. május 8. óta érvényes.

HÁTTÉR

Textil- és ruhaipari termékekkel kapcsolatos jogszabályok.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2011/EU rendelete (2011. szeptember 27.) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2011.10.18., 1–64. o.)

A 1006/2011/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 30.11.2015

Top