Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A turizmusra vonatkozó statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A turizmusra vonatkozó statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

692/2011/EU rendelet – a turizmusra vonatkozó európai statisztikák

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a turizmusra vonatkozó statisztikák fejlesztésére, előállítására és terjesztésére irányuló európai uniós (EU-s) szabályokat és módszereket hoz létre. A rendelet szorosan kapcsolódik az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelethez.

FŐBB PONTOK

Az uniós országoknak a turisztikai keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált statisztikákat kell gyűjteniük, összeállítaniuk, feldolgozniuk és továbbítaniuk.

A gyűjtésre kerülő adatok

 • Az uniós országoknak adatokat kell gyűjteniük a belső (belföldi és beutazó-) turizmusra vonatkozóan, a turisztikai szálláshelyek (például az átmenetiszálláshely-szolgáltatást térítés ellenében nyújtók) kapacitása tekintetében. A gyűjtött adatok többek között a következők számaira vonatkoznak:
  • létesítmények;
  • ágyak;
  • szobák.
 • E változók közül néhányat nemzeti és nemzeti alatti, illetve regionális szinten is gyűjtenek (a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája, NUTS, 2. szint), és a következőkre vonatkoznak:
  • a szálláshely típusa (hotel, turisztikai szálláshely, kemping);
  • a helység típusa (sűrűn lakott terület, közepes mértékben lakott terület, ritkán lakott terület, tengerparti vagy nem tengerparti terület);
  • méret (kisméretű, közepes méretű vagy nagy egységek).
 • Az uniós országoknak a csökkent mozgásképességű személyek – köztük a kerekes széket használók – számára megközelíthető szobával vagy szobákkal rendelkező egységekről is kell adatokat gyűjteniük.
 • Az egységek kihasználtságára vonatkozó adatokat, például a vendégéjszakákra, a belföldi és külföldi vendégek számára, valamint a szobák és férőhelyek kihasználtsági arányára vonatkozó adatokat is gyűjtik. Ahogyan a kapacitásra vonatkozó statisztikák esetében is, néhányat e változók közül a NUTS 2. regionális szinten is gyűjtenek.
 • Az uniós országok a nemzeti turizmusra (belföldi és kiutazóturizmusra) vonatkozó adatokat gyűjtik, amelyek egyaránt érintik a turizmusban való részvétel iránti keresletet és az utazások jellemzőit is. Ezen adatok alapját olyan változók képezik, mint például a személyes célú utazások hossza és célállomása, valamint a korcsoporthoz, az oktatás szintjéhez (opcionális), a foglalkoztatási helyzethez (opcionális) hasonló társadalmi-demográfiai változók.
 • Az uniós országok háromévente a turizmusban való személyes célú részvétel elmaradásának fő okait jelentő adatokat is összegyűjtik (pénzügyi okok, időhiány, egészségügyi okok stb.).
 • Végül pedig az országon belüli vagy külföldi egynapos utakra irányuló keresletre vonatkozóan is sor kerül adatgyűjtésre. Ezek az adatok a következőkkel kapcsolatos változókon alapulnak:
  • egynapos (személyes vagy szakmai célú) utak száma;
  • kiadások;
  • célországok (külföldi utak esetében);
  • társadalmi-demográfiai változók.
 • Az uniós országok évente egyszer az összegyűjtött adatok minőségéről készített jelentést küldenek az Eurostatnak. Az Eurostat ezt követően létrehozza és frissíti az előállított statisztikákra vonatkozó útmutatásokat tartalmazó módszertani kézikönyvét.

Adatforrások

Az uniós országok a szükséges statisztikai adatok előállításához a következő különböző források kombinációját használhatják: felmérések, egyéb megfelelő források (köztük adminisztratív adatok), megfelelő statisztikai becslési eljárások.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. augusztus 11 -től hatályos.

HÁTTÉR

A turizmus az Európai Unió (EU) gazdaságának kulcsfontosságú ágazata. A turizmusra vonatkozó statisztikákat gyűjtenek a döntéshozók, valamint az ágazatban dolgozók vagy működők segítése céljából.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és Tanács 692/2011/EK rendelete (2011. július 6.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 192., 2011.7.22., 17–32. o.)

A 692/2011/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164–173. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról szóló 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (COM(2016) 489 final, 2016.7.29.)

utolsó frissítés 07.11.2016

Top