Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai szabványosítási rendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai szabványosítási rendszer

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

COM(2011) 311 végleges – Az európai szabványok stratégiai jövőképe

1025/2012/EU rendelet

ÖSSZEFOGLALÓ

BEVEZETÉS

A közlemény hangsúlyozza a szabványok* fontosságát Európa gazdasága és társadalma szempontjából.

Stratégiát mutat be az európai szabványosítási folyamatok felgyorsítására, egyszerűsítésére és korszerűsítésére annak érdekében, hogy azok alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó globális helyzethez és gazdasági környezethez.

Az 1025/2012/EU rendelet szabályozza az EU szabványosítási folyamatának működését és azt, hogy az ebben a folyamatban részt vevő különböző szervezetek (mind uniós, mind nemzeti szinten) miként működnek együtt.

FŐBB PONTOK

Az európai szabványoknak:

támogatniuk kell az iparpolitikát és az innovációt, különösen az új termékeket és szolgáltatásokat;

kezelniük kell a főbb társadalmi kihívásokat, mint az éghajlatváltozás és a biztonsági termékek egész Európára kiterjedő piacának létrehozása;

be kell vonniuk a szabványosítási folyamatba minden érdekelt felet, különösen a kkv-ket és a nyilvánosság képviselőit;

nagyobb szerepet kell játszaniuk a szolgáltatások egységes piacának fejlesztésében;

biztosítaniuk kell az interoperabilitást a különböző információs és kommunikációs technológiai eszközök, alkalmazások, adattárházak, szolgáltatások és hálózatok között;

növelniük kell az uniós globális versenyképességet azzal, hogy nemzetközi szabványok alapjául szolgálnak.

A stratégiai jövőkép a fenti célok elérésének 29 jogalkotási és nem jogalkotási módját mutatja be.

A 2012 októberében elfogadott 1025/2012/EU rendelet a stratégiai jövőképre alapoz. Olyan eljárásokat vezet be, amelyek felgyorsítják az európai szabványok elfogadását, valamint előírja az Európai Bizottság számára, hogy azonosítsa a szabványosítás stratégiai prioritásait a következő évekre vonatkozóan.

Az Európai Tanács 2014 márciusában megtartott ülésén az uniós vezetők következtetéseikben elismerték azt a fontos szerepet, amelyet a szabványok játszhatnak az európai ipar globális versenyképességének megerősítésében. Intézkedésekre hívtak fel az európai és nemzetközi szabványok és szabályok elterjesztése érdekében.

2015 májusában a Bizottság közzétett egy zárójelentést az európai szabványosítási rendszer független felülvizsgálatáról.

KULCSFOGALOM

* Szabvány: önkéntes dokumentum, amely műszaki vagy minőségi előírásokat határoz meg termékekre, folyamatokra és szolgáltatásokra vonatkozóan.

HÁTTÉR

A szabványok korábban nagyobbrészt csak a termékekre vonatkoztak. Manapság egyre inkább alkalmaznak szabványokat folyamatokra és gyártási módszerekre is, széles területet lefedve ezzel. A szabványok alapvető fontosságú szerepet játszanak számos területen az európai versenyképesség támogatásától a fogyasztók védelmén át a fogyatékkal élők és az idősek akadálymentesítésének fejlesztéséig.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai szabványok stratégiai jövőképe: Az európai gazdaság fenntartható növekedésének elősegítése és gyorsítása 2020-ig (COM(2011) 311 végleges, 2011.6.1.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12–33. o.). Az 1025/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Európai Tanács 2014. március 20–21-i következtetései

Az európai szabványosítási rendszer független felülvizsgálata – Zárójelentés, Európai Bizottság, 2015. május 20.

utolsó frissítés 02.12.2015

Top