Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

2007-ben az Európai Tanács határozott kötelezettségvállalást tett arra, hogy 2020-ig 20%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A rendelet úgy illeszkedik ehhez a célkitűzéshez, hogy meghatározza a könnyű haszongépjárművek maximális szén-dioxid-kibocsátását, miközben megőrzi az európai gépjárműipar versenyképességét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 145., 2011.5.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az új haszongépjárművek szén-dioxid (CO2)-kibocsátására vonatkozó teljesítménykövetelményeket határoz meg.

Ennek megfelelően 2017-től kezdődően az ilyen gépjárművek átlagos kibocsátása nem haladhatja meg a 175 g CO2/km-t (ezt a követelményt 2014-től, fokozatosan vezetik be). 2020-tól a kibocsátás nem haladhatja meg a 147 g CO2/km-t.

Érintett gépjárművek

E rendelet hatálya alá az N1 kategóriájú, vagyis az árufuvarozásra tervezett és épített, legfeljebb 2610 kg referenciatömegű gépjárművek tartoznak, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.

Fajlagos kibocsátási értékek

2014. január 1-jét követően a könnyű haszongépjárművek gyártói kötelesek biztosítani, hogy az általuk gyártott járművek átlagos fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg az e rendelet I. mellékletében meghatározott kibocsátási célértékeket. E célértékeket fokozatosan alkalmazzák az EU-ban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművekre, ennek következtében:

2014-ben a gépjárművek 70%-át;

2015-ben a gépjárművek 75%-át;

2016-ban a gépjárművek 80%-át;

2017-től kezdődően a gépjárművek 100%-át fogják érinteni.

Fajlagos kibocsátási célértékeket alkalmaznak azon alternatív üzemanyaggal működő gépjárművekre, amelyek üzemanyaga legalább 85%-ban bioetanolból („E85”) áll. E gépjárművek fajlagos kibocsátási értékeit 2015. december 31-ig 5%-kal kell csökkenteni.

Gyártói csoportosulások

A könnyű haszongépjárművek gyártói csoportosulásokat hozhatnak létre és közösen léphetnek fel annak érdekében, hogy elérjék a fajlagos kibocsátási célértékeket.

Az átlagos kibocsátás ellenőrzése és bejelentése

Minden naptári évre vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást vezetnek a területükön nyilvántartásba vett összes új könnyű haszongépjármű adatairól (például: gyártó, típus, fajlagos CO2-kibocsátás, tömeg).

A Bizottság központi nyilvántartásban rögzíti ezeket az adatokat, amelyet a nyilvánosság rendelkezésére bocsát. A Bizottság e nyilvántartás alapján számítja ki ideiglenesen minden gyártóra nézve:

átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az előző naptári évben;

fajlagos kibocsátási célérték az előző naptári évben; és

az előző évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség.

A gyártók általi ellenőrzésüket követően a Bizottság legkésőbb október 31-ig megerősíti e számításokat.

Extra kibocsátási egységek

A rendelet többletkedvezményekben részesíti az alacsony (kevesebb, mint 50 g CO2/km) kibocsátású könnyű haszongépjárművek gyártóit. 2014 és 2015 között minden alacsony kibocsátású gépjármű 3,5 gépjárműnek számít, 2016-ban 2,5 gépjárműnek, 2017-ben 1,5 gépjárműnek. Ez a megközelítés segíti a gyártókat abban, hogy egyre inkább csökkentsék az új gépjárműveik átlagos kibocsátását. A 2014–2017-es időszakban legfeljebb 25 000 db gépjárműre igényelhetik ezeket az „extra” kibocsátási egységeket.

Többletkibocsátási díj

Amennyiben valamely gépjárműnek a kibocsátása meghaladja a gépjárműre meghatározott célértékeket, a gyártója 2014-től kezdődően a többletkibocsátás mértéke alapján kiszámított díjat köteles fizetni.

Amennyiben valamely gyártó gépjárműveinek átlagos CO2-kibocsátása 2014-től valamely évben meghaladja az arra az évre meghatározott célértékeket, a gyártó minden általa gyártott új gépjárműre többletkibocsátási díjat köteles fizetni a megállapított többletkibocsátás alapján. A többletkibocsátási díj kilométerenként 5 euró a többletkibocsátás első g/km-ére, 15 euró a másodikra, 25 euró a harmadikra és 95 euró minden további gramm CO2-többletkibocsátásra. 2019-től már a többletkibocsátás első g/km-e után 95 eurót kell fizetni. Ez az összeg megfelel a személygépjárművekre alkalmazandó többletkibocsátási díjnak.

Eltérés bizonyos gyártók esetében

A független gyártók eltérhetnek a fent meghatározott kibocsátási célértékektől, amennyiben évente kevesebb, mint 22 000 db új könnyű haszongépjárművet gyártanak az Európai Unióban (EU).

Az Unióban évente 1000-nél kevesebb új könnyű haszongépjárművet gyártó gyártók emellett automatikusan kikerülnek a fajlagos kibocsátási értékek hatálya alól.

Ökoinnováció

A beszállítók vagy a gyártók innovációs technológiák igénybevételével csökkenthetik a CO2-kibocsátást. E technológiák az egyes gyártók átlagos fajlagos kibocsátási célértékének legfeljebb 7 g CO2/km-rel való csökkentéséhez járulhatnak hozzá.

A fajlagos kibocsátási célértékek felülvizsgálata

A Bizottság legkésőbb 2015. december 31-ig felülvizsgálja a fajlagos kibocsátási célértékeket és e rendelet egyéb aspektusait azzal a céllal, hogy a 2020 utáni időszakra új célértékeket határozzon meg.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

2011.6.3.

HL L 145., 2011.5.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

253/2014/EU rendelet

2014.3.23.

-

HL L 84. 2014.3.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 114/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. november 6.) az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre alkalmazandó fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértékektől való eltérés iránti kérelmekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről [Hivatalos Lap L 38., 2013.2.9.].

A Bizottság 404/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. február 17.) az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 121., 2014.4.24.].

A Bizottság 427/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. április 25.) az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról [Hivatalos Lap L 125., 2014.4.26.].

Utolsó frissítés: 20.06.2014

Top