Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek gumiabroncsainak felszerelése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gépjárművek gumiabroncsainak felszerelése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

458/2011/EU rendelet – típusjóváhagyási-előírások a gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai felszerelésére vonatkozóan

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Meghatározza az alábbi kategóriájú gépjárművek gumiabroncsai felszerelésére vonatkozó EK-jóváhagyáshoz szükséges követelményeket, azaz:
  • M-kategória: a legalább 4 kerékkel rendelkező, személyszállításra tervezett és épített gépjárművekre;
  • N-kategória: a legalább 4 kerékkel rendelkező, árufuvarozásra tervezett és épített járművek;
  • O-kategória: a pótkocsikra vonatkozó követelményeket.
 • Végrehajtja a járművek általános biztonságáról szóló 661/2009/EK rendeletet.

FŐBB PONTOK

A gumiabroncsok felszerelésére vonatkozó előírások

A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó rendelet alapján a gumiabroncsok három osztályba sorolhatók, azaz C1, C2 és C3 osztályba.

Minden gumiabroncsot fel kell szerelni a járműre, és mindegyiknek azonos szerkezetűnek kell lennie, kivéve az ideiglenes használatra szánt tartalék egységeket *.

A térnek, amelyben a kerék forog, lehetővé kell tennie a gumiabroncsok és a kerékpántok szabad mozgását.

Minden járműre szerelt gumiabroncs rendelkezik egy legnagyobb névleges terheléssel és el kell látni sebességkategória-jellel. Ezeknek az értékeknek kompatibilisnek kell lenniük a szóban forgó járművel.

Amennyiben egy jármű tartalék kerékkel rendelkezik, ez a kerék következők egyike lehet:

 • normál tartalék egység, amelynek mérete megegyezik a járműre felszerelt gumiabroncsok méretével;
 • a járművön történő használatra megfelelő típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék egység.

Az EK-jóváhagyásra vonatkozó szabályok

A jármű gyártójának EK-jóváhagyási kérelmet kell benyújtania a hatáskörrel rendelkező hatóságnak. A kérelemnek többek között az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • a jármű márkája és típusa;
 • a tengelyek és kerekek száma;
 • a gumiabroncsok alapvető jellemzői.

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy ítéli meg, hogy a jármű a gumiabroncs-felszerelés minden követelményének megfelel, a hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást és a 2007/46/EK irányelvben megállapítottaknak megfelelően jóváhagyási számot ad ki.

Az (EU) 2015/166 rendelet módosítja a 458/2011/EU rendeletet, amennyiben hozzáigazítja a technológiai fejlődéshez az N1 kategóriájú (vagyis árufuvarozásra használt, 3,5 tonna összsúlyt nem meghaladó) járművek opcionális tartalék kerekei tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. június 2 -dikától.

HÁTTÉR

További információkért lásd

* KULCSFOGALMAK

Ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncs: ideiglenes használatra tervezett, a szokásos és a megerősített gumiabroncsokra előírt belső nyomásnál nagyobb belső nyomáson való használatra tervezett tartalék gumiabroncs.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 458/2011/EU rendelete (2011. május 12.) a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak a gumiabroncsaik felszerelése tekintetében történő típusjóváhagyásáról, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint az önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK rendelete végrehajtásáról (HL L 124., 2011.5.13., 11–20. o.)

A 458/2011/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 07.07.2016

Top