Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek felcsapódó víz elleni védőrendszerei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gépjárművek felcsapódó víz elleni védőrendszerei

109/2011/EU rendelet - felcsapódó víz elleni védőrendszerek

JOGI AKTUS

A Bizottság 109/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

A rendelet bizonyos gépjármű-kategóriák felcsapódó víz elleni védőrendszereinek* a típusjóváhagyására vonatkozó előírásokat határozza meg. A gépjárművek általános biztonságáról szóló 661/2009/EK rendeletet hajtja végre.

FŐBB PONTOK

Gépjármű-kategóriák

A rendelet az áruk szállítására tervezett és épített, legalább négy kerékkel rendelkező gépjárműveket magában foglaló N és O kategóriába tartozó gépjárművekre, valamint azok pótkocsijaira vonatkozik.

A felcsapódó víz elleni védőrendszerekre vonatkozó előírások

A felcsapódó víz elleni védőberendezések - amelyeket sárvédők*, külső sárvédő peremek* és sárfogók* alkothatnak - általában a jármű kerekei felett találhatók.

A berendezésnek nedves úton történő rendes használat során megfelelően kell működnie. A következő típusú berendezéseket ismerik el:

energiaelnyelő típusú berendezések

levegő/víz szétválasztó típusú berendezések.

Típusjóváhagyás

A berendezés gyártójának és a jármű gyártójának is EK-típusjóváhagyásra irányuló kérelmet kell benyújtania a hatáskörrel rendelkező hatósághoz. A kérelemben fel kell tüntetni bizonyos információkat, különösen a következőket:

a berendezés vagy a jármű gyártmánya és típusa;

a jármű tengelyeinek és kerekeinek a száma;

a felcsapódó víz elleni védőberendezéseknek és azok alkotóelemeinek a leírása.

A felcsapódó víz elleni védőberendezés gyártójának a berendezések önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó szakigazgatási dokumentumokat kell benyújtania.

A jármű gyártójának szakigazgatási dokumentumokat kell benyújtania:

a jármű EK-típusjóváhagyására vonatkozóan a felcsapódó víz elleni védőberendezés felszerelése tekintetében,

a beépített berendezés EK-típusbizonyítványára vonatkozóan.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy ítéli meg, hogy a berendezés, illetve a jármű a felcsapódó víz elleni védőberendezésre vonatkozó valamennyi előírásnak megfelel, EK-típusjóváhagyást ad és - a 2007/46/EK irányelvvel összhangban - egy típus-jóváhagyási számot ad ki.

KULCSFOGALMAK

* Felcsapódó víz elleni védőberendezés: az útról felcsapódó víz mennyiségét sárvédőkkel, sárvédő peremekkel és sárfogókkal (lásd alább) csökkentő rendszer.

* Típusjóváhagyás: azt jelöli, hogy a vonatkozó szabályozási, műszaki és biztonsági előírások teljesülésének biztosítása érdekében teszteket végeztek el.

* Sárvédő: a jármű olyan merev alkatrésze, amely megakadályozza a gumiabroncsról felhordott víz levegőbe való felcsapódását.

* Sárvédő perem: általában a lökhárítóra szerelik, célja pedig annak megakadályozása, hogy az eső vagy sár más autókra vagy gyalogosokra csapódjon.

* Sárfogó: olyan rugalmas alkatrész, amelyet függőlegesen szerelnek a kerék mögé, hogy csökkentse a nedves útról felcsapódó víz mennyiségét.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

109/2011/EU rendelet

2011.3.1.

-

HL L 34., 2011.2.9., 2-28. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2015/166/EU rendelet

2015.2.24.

-

HL L 28., 2015.2.4., 3-39. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1-24. o.)

utolsó frissítés 24.09.2015

Top