Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

A párizsi székhelyű Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA) azzal a céllal hozták létre 2010-ben, hogy megőrizzék az európai pénzügyi piacok stabilitását, valamint kiküszöböljék az európai pénzügyi felügyelet hiányosságait.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A párizsi székhelyű Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (ESMA) azzal a céllal hozták létre 2010-ben, hogy megőrizzék az európai pénzügyi piacok stabilitását, valamint kiküszöböljék az európai pénzügyi felügyelet hiányosságait.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az európai hatóságként fellépő ESMA-t, amely megerősíti a pénzügyi piacok nemzeti szabályozó hatóságai közötti koordinációt, valamint gondoskodik arról, hogy az uniós országok következetesen alkalmazzák az EU pénzügyi jogszabályait.

FŐBB PONTOK

A jogszabály következetes alkalmazása

Az uniós pénzügyi jogszabályok alapján az ESMA szabályozási és technikai standardokat hoz létre. A Hatóság ezenfelül jogosult az uniós jog alkalmazására vonatkozó iránymutatások és ajánlások kibocsátására.

Fogyasztóvédelem és pénzügyi tevékenységek

A pénzügyi termékek fogyasztóinak védelme érdekében az ESMA a pénzpiacok átláthatóságát, egyszerűségét és méltányosságát ösztönzi. Feladatkörébe tartozik többek között a pénzügyi tevékenységek nyomon követése és a fogyasztói trendek elemzése. Bizonyos szigorú feltételek mellett a Hatóság ideiglenesen betilthatja vagy korlátozhatja a piaci stabilitást veszélyeztető pénzügyi tevékenységeket.

Szabálysértés

Az ESMA-nak jogában áll a nemzeti hatóságok által elkövetett jogszabálysértéseket kivizsgálni. Ilyen eset akkor áll elő, ha valamely nemzeti hatóság nem biztosítja, hogy egy adott pénzügyi piaci szereplő teljesítse az uniós jog előírásait.

Az ESMA két hónapon belül ajánlást intézhet a nemzeti hatósághoz, amelyben azt az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalára kéri. Ezt követően az Európai Bizottság hivatalos véleményt adhat ki. Amennyiben a nemzeti hatóság által elkövetett szabálysértés továbbra is fennáll, az ESMA - szigorú feltételek mellett - közvetlenül a szóban forgó pénzügyi piaci szereplőnek címzett határozatot fogadhat el. Ez a határozat elsőbbséget élvez a nemzeti hatóság által hozott korábbi határozatokkal szemben.

Európai pénzügyi felügyelet

Az ESMA része a 2010-ben létrehozott Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének, amely három másik felügyeleti szervet foglal magában:

a londoni székhelyű Európai Bankhatóságot;

a Frankfurtban székelő Európai Rendszerkockázati Testületet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1095/2010/EU rendelet

2010.12.16.

-

HL L 331., 2010.12.15., 84-119. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/61/EU irányelv

2011.7.21.

2013.7.22.

HL L 174., 2011.7.1., 1-73. o.

2014/51/EU irányelv

2014.5.23.

2015.3.31.

HL L 153., 2014.5.22., 1-61. o.

258/2014/EU rendelet

2014.4.9.

-

HL L 105., 2014.4.8., 1-8. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162-164. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120-161. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1-73. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 153., 2014.5.22., 1-61. o.).

Utolsó frissítés: 16.04.2015

Top