Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Bankhatóság (EBH)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Bankhatóság (EBH)

A 2008. évi pénzügyi válság rávilágított az európai pénzügyi felügyelet hiányosságaira. A londoni székhelyű Európai Bankhatóságot (EBH) 2010-ben hozták létre az európai bankrendszer stabilitásának és ellenálló képességének megóvása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2008. évi pénzügyi válság rávilágított az európai pénzügyi felügyelet hiányosságaira. A londoni székhelyű Európai Bankhatóságot (EBH) 2010-ben hozták létre az európai bankrendszer stabilitásának és ellenálló képességének megóvása érdekében.

MI A RENDELET CÉLJA?

Az EBH-t rendelet útján hozták létre a nemzeti bankfelügyelők közötti koordináció megerősítése és a bankokra vonatkozó uniós jogszabályok következetes alkalmazásának biztosítása céljából.

FŐBB PONTOK

A jogszabályok következetes alkalmazása

Az EBH a bankokra vonatkozó, a Tanács és az Európai Parlament által elfogadott jogszabályok meghatározása céljából szabályozási és technikai standardokat dolgoz ki. Hatáskörrel rendelkezik továbbá az európai jogszabályok alkalmazásáról szóló iránymutatások és ajánlások kidolgozására.

Stressztesztek

Az EBH feladata, hogy összehangolja a bankok pénzügyi sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességének értékelésére irányuló stressztesztek elvégzését a bankfelügyeletért felelős nemzeti hatóságokkal. A stressztesztek nemzeti szintű elvégzésének következetes módszertanát hivatott biztosítani. Emellett nyomon követi és értékeli a piaci trendeket és a hitelekkel kapcsolatos tendenciákat.

A jogszabályok megsértése

Az EBH hatásköre kiterjed az európai banki és pénzügyi jogszabályok valamely nemzeti felügyelő általi állítólagos helytelen alkalmazásának kivizsgálására (különösen akkor, ha az nem tudja biztosítani, hogy valamely bank az e jogszabályban meghatározott követelményeket betartsa).

Az EBH ajánlást címezhet az adott nemzeti felügyelő részére. Amennyiben az nem felel meg az ajánlásnak, a Bizottság hivatalos vélemény kiadására hatalmazható fel az EBH ajánlásának figyelembevételével.

Amennyiben valamely nemzeti felügyelő továbbra sem felel meg a jogszabálynak, az EBH közvetlenül a banknak címzett határozatokat fogadhat el. Ez a hatáskör kizárólag kivételes jelleggel alkalmazható.

Európai pénzügyi felügyelet

Az EBH a 2010-ben létrehozott és a következő három egyéb felügyeleti szervezetet magában foglaló Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének része:

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2010. december 16-tól.

További információkért lásd az EBH honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1093/2010/EU rendelet

2010.12.16.

-

HL L 331., 2010.12.15., 12-47. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1022/2013/EU rendelet

2013.10.30.

-

HL L 287., 2013.10.29. 5-14. o.

2014/17/EU irányelv

2014.3.20.

-

HL L 60., 2014.2.28., 34-85. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162-164. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120-161. o.).

utolsó frissítés 20.03.2015

Top