Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egységes piaci intézkedéscsomag: javaslatok az együttes munka, vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Egységes piaci intézkedéscsomag: javaslatok az együttes munka, vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében

2012 vége az egységes piac megszületésének 20. évfordulója. E két évtized során az egységes piac létrehozása a határok megnyitásával együtt az európai növekedés egyik legfőbb hajtóerejének számított. A közelmúltbeli globalizáció és a technológiai változások ugyanakkor új kihívások elé állították az Európai Uniót. Ez az egységes piaci intézkedéscsomag ennélfogva e kihívások leküzdésére irányuló javaslatokkal él, és ennek szellemében a vállalkozásokat és az európai polgárokat helyezi az egységes piac középpontjába, hogy a növekedést szolgáló, megbízható eszközt hozzon létre.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2010. október 27.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságért – 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében [COM(2010) 608 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény ismerteti az Európai Bizottság által javasolt különböző intézkedéseket, amelyek célja, hogy fellendítsék a belső piacot, és azt ismét a növekedés motorjává avassák, elősegítve ezáltal a szociális piacgazdaság kialakítását. Ezek az intézkedések a vállalkozásokat, a polgárokat és az egységes piac irányítását érintik. Az egységes piaci intézkedéscsomag az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentéssel egyidejűleg előterjesztett kezdeményezés.

Javasolt intézkedések a vállalkozások számára

Az Európai Unió 20 millió vállalkozása 175 millió európai polgárt foglalkoztat, és az EU 500 millió fogyasztóján túl világszerte még számos embert lát el árukkal és szolgáltatásokkal.

A Bizottság a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem révén ösztönözni és védeni kívánja a vállalkozásokban rejlő kreatív potenciált. Ezért tervei szerint 2010-ben a hamisítás és a kalózkodás elleni cselekvési tervre, 2011-ben pedig a szellemi tulajdonjogok kezelésére vonatkozó keretirányelvre tesz javaslatot.

Az egységes piaci intézkedéscsomag további célja új lehetőségek előmozdítása a fenntartható növekedés érdekében. Az egyik ilyen lehetőség a szolgáltatások piacának fejlesztése a szolgáltatási irányelvben foglalt „kölcsönös ellenőrzési eljárás” alapján. Az intézkedéscsomag kezdeményezéseket irányoz elő az elektronikus kereskedelem fejlesztése terén is. A növekedés „fenntartható” jellegének megerősítése érdekében a Bizottság 2011-ben felül fogja vizsgálni az energiaadóztatásról szóló irányelvet. További lépésként 2011-ben energiahatékonysági tervet terjeszt elő.

Az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) az innováció és a munkahelyteremtés fontos forrásai. A bennük rejlő lehetőségek növelése céljából a Bizottság 2011-ben cselekvési tervet kíván elfogadni a kkv-k tőkepiacokhoz való hozzáférésének javítása érdekében. Ezenfelül a „ kisvállalkozói intézkedéscsomagot ” össze kívánja kapcsolni az Európa 2020 stratégiával. Javaslatot tesz még a számviteli irányelvek (DE) (EN) (FR) felülvizsgálatára, amellyel célja a kkv-kat terhelő pénzügyi beszámolási követelmények egyszerűsítése.

Az innováció és a hosszú távú beruházások finanszírozása érdekében a Bizottság uniós projektkötvényeket kíván bevezetni az európai projektek támogatására. Ezenfelül a határokon átnyúló tevékenységeket akadályozó adózási eljárások megszüntetését, valamint a szerződések odaítélésének folyamatosabbá tételét javasolja.

Az egységes piaci intézkedéscsomag lefekteti a vállalkozások számára kedvező jogi és adóügyi környezet alapjait. Ennek szellemében a Bizottság 2011-ben irányelvjavaslatot kíván előterjeszteni a közös konszolidált társaságiadó-alapról (KKTA) (DE) (EN) (FR). Ugyanebben az évben a hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó új stratégiát kell kidolgozni.

Az Uniónak a fő kereskedelmi partnereivel folytatott szabályozási együttműködés elmélyítése révén javítania kell versenyképességét a nemzetközi piacokon. A tervek szerint az EU nemzetközi kötelezettségvállalásainak végrehajtására épülő jogi eszközt kell létrehozni.

Javasolt intézkedések a polgárok számára

A közszolgáltatások és a kulcsfontosságú infrastruktúrák fejlesztésre szorulnak. Ennélfogva a Bizottság az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedések összességét magában foglaló közleményt kíván előterjeszteni. Ami a közlekedést illeti, a Bizottság felül kívánja vizsgálni a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokat. Ezenfelül szándékai szerint 2020–2030-ig kiemelt célokat fog elfogadni az energetikai infrastruktúrákra vonatkozóan.

Elengedhetetlen a szolidaritás megerősítése a belső piacon. A Bizottságnak ezért következetesen előzetes elemzést kell készítenie a jogalkotási javaslatok társadalmi hatásáról. Ezenfelül 2011-re előirányozza a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló irányelv felülvizsgálatát, és konzultációt fog indítani a szociális partnerek körében az ipari szerkezetátalakításokra vonatkozó európai keretszabályozás kialakításáról.

Az egységes piaci intézkedéscsomag egyik célja, hogy biztosítsa az egész életen át tartó munkavállalás és tanulás lehetőségét. Ennek érdekében az eddigi vívmányok 2011. évi értékelése nyomán meg kell valósítani a szakmai képesítések elismerési rendszerének reformját. Ösztönözni kell továbbá a fiatalok mobilitását is, a „Mozgásban az ifjúság (EN)” kártya kifejlesztésével.

A szociális piacgazdaság megvalósítását szolgáló új eszközöket kell létrehozni. Ezzel összefüggésben elsőként javítani kell a szociális gazdasággal összefüggő hatályos jogi formák (alapítványok, szövetkezetek, biztosító egyesületek stb.) minőségén. A Bizottság emellett nyilvános konzultációt kíván indítani a vállalatirányításról, és 2011-ben a szociális vállalkozást szolgáló kezdeményezés előterjesztését tervezi.

Az egységes piaci intézkedéscsomag további központi szereplői a fogyasztók. A Bizottság ezért értékelni fogja az ár-összehasonlító honlapok kapcsán jelenleg megfigyelhető gyakorlatokat, és a tagállamok legjobb gyakorlatait alapul véve iránymutatásokat fog kidolgozni ezen oldalak vonatkozásában. Ezenkívül 2011-ben többéves cselekvési tervet fog kidolgozni az európai piacfelügyelet fejlesztésére. Kiemelt céljai között szerepel az adóakadályok azonosítása és felszámolása is.

Az egységes piac jó kormányzása érdekében javasolt intézkedések

A Bizottság felel az egységes piac szabályainak betartatásáért. Ezért felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék az egységes piacra vonatkozó irányelvek átültetésének mértékét, valamint adjanak tájékoztatást az átültető intézkedésekről.

Az egységes piac jó kormányzásának az európai közigazgatások valódi elektronikus hálózatára kell épülnie. A Bizottság ezért 2011-re a belső piaci információs rendszer kiterjesztését célzó stratégia bemutatását irányozza elő.

Javítani kell a vitarendezési eljárásokat. Az európai fogyasztókat évente az európai GDP 0,3%-át kitevő veszteség éri hibás áruk vagy nem megfelelő szolgáltatások megvásárlásával összefüggésben. A probléma enyhítése érdekében a Bizottság kezdeményezést kíván kidolgozni a vitarendezési eljárás alternatív módszereiről az Európai Unióban, valamint ajánlást fogad el a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó alternatív vitarendezési rendszerek hálózatáról.

Annak érdekében, hogy pontos információkkal szolgáljon a polgárok és a vállalkozások számára a belső piacról, a Bizottság létre kívánja hozni az „Ön Európája” elnevezésű portált, és kialakítja az e portál és a „Europe direct” közötti koordinációt. Ezenfelül meg kell erősíteni a SOLVIT hálózat is.

Végül, a Bizottság fokozni fogja a konzultációt és a párbeszédet a civil társadalommal (fogyasztók, nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek, vállalkozások, bankbetétesek és önkormányzatok).

Konzultáció

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy legkésőbb 2011. február 28-ig nyújtsák be az egységes piac fellendítésével kapcsolatos véleményüket.

See also

Utolsó frissítés: 13.12.2010

Top