Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gépjármű-felelősségbiztosítás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gépjármű-felelősségbiztosítás

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/103/EK irányelv - Gépjármű-felelősségbiztosítás

ÖSSZEFOGLALÓ

A gépjármű-felelősségbiztosítás az Európai Unión belül életbe lépő nem életbiztosítási piac fontos részét képezi. Az irányelv célja a másik uniós országon belüli közúti balesetben érintett uniós lakosok támogatása.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Ezen irányelv szerint az uniós országokban kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező személyek EU-szerte biztosítva vannak gépjárműveik tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az irányelv:

előírja valamennyi gépjármű tekintetében a kötelező felelősségbiztosítást* az EU-ban;

megszünteti a biztosítások határokon történő ellenőrzését az EU-n belüli nemzetközi utazás elősegítése céljából;

meghatározza a kötelező biztosítási fedezet legkisebb összegét az uniós országokban;

meghatározza a kötelező biztosítás alól mentes személyeket, és a kártérítésért felelős hatóságokat;

bevezeti a másik uniós országból származó gépjárművek által okozott balesetek helyi károsultjainak a kártérítésére vonatkozó mechanizmust;

előírja a károsult saját uniós országán kívül történő balesetekből eredő kárigények gyors rendezését (úgynevezett „látogató károsultak” esetei);

feljogosítja a biztosított személyeket a biztosított gépjárművet érintő kártérítési igényekre (vagy azok hiányára) vonatkozó igazolás kérésére a szerződéses jogviszonynak legalább az utolsó öt évében.

Az irányelv nem rendelkezik a kártérítéssel járó felelősségbiztosítás azon kérdéseiről, amelyekről az uniós országok határoznak, illetve „az átfogó biztosítási fedezetről” a vezető fizikai sérülése vagy a gépjárműt érintő kár tekintetében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

2009. október 27.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság gépjármű-felelősségbiztosításról szóló honlapja

KULCSFOGALMAK

*Kötelező felelősségbiztosítás: a biztosított cselekvése eredményeként a másik félnek okozott bármely kár biztosítása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK irányelve a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/103/EK irányelv

2009.10.27.

-

HL L 263., 2009.10.7., 11-31. o.

utolsó frissítés 12.10.2015

Top