Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

Tekintettel arra, hogy a közúti közlekedés az egyik legfőbb felelős az EU-ban az üvegházhatású gázok kibocsátásáért, e rendelet célja e kibocsátások oly módon történő csökkentése, hogy határértékeket állapít meg az új személygépkocsikra vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 29.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet szén-dioxid- (CO2-) kibocsátási követelményeket ír elő az új személygépkocsikra vonatkozóan. A jelenlegi határérték 130 gramm CO2-kibocsátás per kilométer. Ez a határérték 2021-re már 95 gramm CO2/km-re fog csökkenni.

FŐBB PONTOK

  • 2012 és 2015 között fokozatosan vezették be a 130 g/km határértéket. Ez alatt az időszak alatt minden évben növekszik valamely gyártó azon személygépkocsijainak arányszáma, amelyeknek meg kell felelnie az adott határértéknek. 2015-től kezdve az autók 100%-ának kell már az előírásnak eleget tennie (a 2013. évi 75%-hoz és a 2014. évi 80%-hoz képest).
  • Ha valamely gyártó autóinak számából eredő átlagos CO2-kibocsátás meghaladja a kibocsátási határértéket, az a gyártó jelentős összegű pénzbírsággal néz szembe. A gyártónak minden egyes autónál 5 EUR-t kell fizetnie a határértéket meghaladó első g/km-ért, 15 EUR-t a másodikért, 25 EUR-t a harmadikért és 95 EUR-t minden további g/km-ért. 2019-től a határértéken felül minden g/km-ért 95 EUR a büntetés.
  • A kis mennyiséget előállító gyártók, amelyek évi 1000-nél kevesebb autót vétetnek nyilvántartásba, nem tartoznak e jogszabály hatálya alá, míg az évente 1000-10 000 autót nyilvántartásba vevő gyártók javaslatot tehetnek saját kibocsátáscsökkentési célértékekre. Az éves szinten 10 000-300 000 autót gyártók rögzített kibocsátáscsökkentési célértékre nyújthatnak be kérelmet.
  • A kibocsátási egységek és extra kibocsátási egységek* rendszere jutalmazza az autógyártók által megvalósított környezetbarát innovációt.

HÁTTÉR

Az autók ma az EU teljes CO2-kibocsátásának mintegy 12%-áért felelősek.

E rendelet forrásai az EU által 1995-ben elfogadott azon stratégiában találhatók, amelynek célja a CO2-kibocsátások következő három pilléren alapuló csökkentése: az autógyártók önkéntes elköteleződése a kibocsátások csökkentése mellett; az üzemanyag-hatékony autók támogatása költségvetési intézkedéseken keresztül; a fogyasztók címkékkel történő tájékoztatása, amely címkék - az 1999/94/EK irányelvnek megfelelően - az adott autó CO2-kibocsátását tüntetik fel.

KULCSFOGALMAK

Az extra kibocsátási egységek gyártók számára nyújtott ösztönzők alacsony kibocsátású autók nyilvántartásba vételére. E rendszer szerint a legfeljebb 50 g/km CO2 -t kibocsátó autók 2016-ig másfél autónak számítanak. Ez cserébe rugalmasságot biztosít a gyártóknak a kevésbé üzemanyag-hatékony autók gyártása tekintetében.

További információk az Európai Bizottságnak a személygépkocsik CO2-kibocsátása csökkentéséről szóló honlapján találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

443/2009/EK rendelet

2009.6.8.

-

HL L 140., 2009.6.5., 1-15. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

397/2013/EU rendelet

2013.5.8.

-

HL L 120., 2013.5.1., 4-8. o.

333/2014/EU rendelet

2014.4.8.

-

HL L 103., 2014.4.5., 15-21. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1014/2010/EU rendelete (2010. november 10.) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (Hivatalos Lap L 293., 2010.11.11., 15-20. o.).

A Bizottság 396/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 30.) az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 120., 2013.5.1., 1-3. o.).

utolsó frissítés 02.04.2015

Top