Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A hidrogénüzemű járművek típusjóváhagyása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A hidrogénüzemű járművek típusjóváhagyása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

79/2009/EK rendelet a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja a személy- és áruszállításra használt hidrogénüzemű járművek, valamint az ilyen járművekbe szerelt hidrogénrendszerek és alkotórészeik gyártására vonatkozó előírásokat.

FŐBB PONTOK

 • A gyártók kötelesek:
  • igazolni, hogy minden olyan új hidrogénüzemű jármű és alkotórész, amelyet az Unióban adtak el, vettek nyilvántartásba vagy hoztak működésbe, megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek;
  • a jármű részletes leírásáról és tesztelési körülményeiről megfelelő információkat szolgáltatni a jóváhagyást végző hatóságoknak;
  • biztosítani a szükséges információkat a hidrogénrendszereknek és alkotórészeiknek a jármű szervizelése során elvégzendő felülvizsgálatához.
 • A gyártók biztosítják, hogy a hidrogén-alkotórészek és -rendszerek:
  • elektronikus, mechanikus, hőmérsékleti és kémiai szempontból az üzemi körülményeket szivárgás és eldeformálódás nélkül bírják;
  • túlnyomás elleni védelmi rendszerrel vannak ellátva;
  • teljes üzemi élettartamuk során jól bírják a várható hőmérsékleti és nyomásviszonyokat;
  • úgy vannak megtervezve, hogy üzembe helyezhetők, illetve a sérülések ellen védve legyenek.
 • A jogszabály a különböző típusú hidrogéntartályok és alkatrészeik vonatkozásában egyedi teszteljárásokat határoz meg.
 • Az Európai Bizottság jogosult végrehajtási intézkedések elfogadására, amelyek egyebek mellett kiterjednek a különböző tesztek részletes szabályainak, illetve a gyártók által szolgáltatandó információk meghatározására.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2011. február 24 -től alkalmazandó.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 35., 2009.2.4., 32–46. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 406/2010/EU rendelete (2010. április 26.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 122., 2010.5.18., 1–107. o.). A 406/2010/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 630/2012/EU rendelete (2012. július 12.) a 692/2008/EK rendelet hidrogénnel és hidrogén és földgáz keverékével üzemelő gépjárműveknek a kibocsátásra vonatkozó típus-jóváhagyási követelményei, valamint a villamos erőátviteli rendszerrel rendelkező járművekre vonatkozó egyedi információknak az EK-típusjóváhagyáshoz beadandó adatközlő lapon való feltüntetése tekintetében történő módosításáról (HL L 182., 2012.7.13., 14–26. o.)

utolsó frissítés 21.03.2016

Top