Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztosítás és viszontbiztosítás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztosítás és viszontbiztosítás

Az Európai Unió (EU) közös szabályokat fogadott el a biztosítótársaságok által az uniós országokban folytatott tevékenységek megkönnyítésére, a szerződők védelmére, illetve annak biztosítására, hogy e társaságok nehéz gazdasági körülmények közepette is fennmaradjanak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) közös szabályokat fogadott el a biztosítótársaságok által az uniós országokban folytatott tevékenységek megkönnyítésére, a szerződők védelmére, illetve annak biztosítására, hogy e társaságok nehéz gazdasági körülmények közepette is fennmaradjanak.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A Szolvencia II-ként ismert irányelv előírja a biztosítótársaságok számára, hogy elegendő pénzügyi erőforrással kell rendelkezniük. Emellett meghatározza az irányításukra és a felügyeletükre vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya kiterjed a nem-életbiztosítási, az életbiztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységet végző vállalkozásokra.

Engedélyezés

A biztosítótársaságok azután kezdhetik meg tevékenységeiket, hogy az országukban illetékes felügyeleti hatóságtól arra engedélyt kaptak. Az engedély az EU egész területén érvényes.

Tőkekövetelmények

A biztosítótársaságoknak kockázati profiljuk figyelembevételével tőkét kell tartalékolniuk annak garantálására, hogy elegendő pénzügyi erőforrással rendelkeznek a pénzügyi nehézségek átvészeléséhez. A vállalkozásoknak az alábbi tőkekövetelményeket kell teljesíteniük:

  • a minimális tőkeszükséglet: a tőkeállomány minimális szintje, amely alatt a szerződők túl nagy kockázatnak lennének kitéve;
  • a szavatolótőke-szükséglet: az a tőkeállomány, amelyre a biztosítótársaságoknak szükségük van a jelentős veszteségek fedezéséhez. A tőkeszükséglet mértékét különböző kockázati tényezők figyelembevételével állapítják meg, úgymint:
    • a piaci kockázat: veszteség vagy a pénzügyi helyzetben bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely a piac ingadozásaiból ered;
    • a működési kockázat: veszteség kockázata, amely nem megfelelő vagy meghiúsult belső folyamatokból, az alkalmazott emberi erőforrásból vagy rendszerekből, illetve külső eseményekből ered.

Amennyiben valamely biztosítótársaság nem gondoskodik a két tőkeszükséglet fedezéséről, a felügyeleti hatóságnak be kell avatkoznia.

Kockázatkezelési rendszer

Megfelelő irányítási rendszer

A biztosítótársaságoknak megfelelő, átlátható és egyértelmű hatáskörmegosztással rendelkező irányítási rendszert kell fenntartaniuk. Elegendő adminisztratív kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy foglalkozni tudjanak a kockázatkezeléshez, a jogszabályoknak való megfeleléshez és a belső ellenőrzéshez hasonló, szerteágazó témákkal.

Saját kockázat- és szolvenciaértékelés

A biztosítótársaságoknak rendszeres időközönként saját kockázat- és szavatolótőke-megfelelésértékelést kell végezniük. Ennek részeként kockázati profiljuk figyelembevételével felmérik a szavatolótőke-megfelelési igényeikből fakadó kockázatot, valamint a pénzügyi erőforrásokra vonatkozó követelményeknek való megfelelésüket.

Felügyelet

Felügyeleti felülvizsgálat

A jogszabály rendelkezik az úgynevezett „felügyeleti felülvizsgálatról”, amelynek révén a felügyeleti hatóságok áttekinthetik és értékelhetik a biztosítótársaságok szabályoknak való megfelelőségét. Az eljárás célja, hogy segítséget nyújtson a felügyeleti hatóságoknak az esetlegesen nehéz helyzetbe kerülő vállalatok azonosításához. Ezen túlmenően a biztosítótársaságoknak bizonyos információkat a nyilvánosság elé kell tárniuk.

Csoportfelügyeleti hatóság

Minden biztosítási csoport - vagyis egy vagy több uniós országban szolgáltatást nyújtó vállalatokkal rendelkező vállalkozás - egy adott csoportfelügyeleti hatóság alá tartozik, amely saját feladatköreit gyakorolja a nemzeti felügyeleti hatóságokkal szoros együttműködésben.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. január 1-jétől hatályos.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a Szolvencia II-ről szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/138/EK irányelv

2010.1.6.

2012.10.31.

HL L 335., 2009.12.17., 1-155. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 219., 2014.7.25., 66-66. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/89/EU irányelv

2011.12.9.

2013.6.10.

HL L 326., 2011.12.8., 113-141. o.

2012/23/EU irányelv

2012.9.15.

2013.6.30.

HL L 249., 2012.9.14., 1-2. o.

2013/58/EU irányelv

2013.12.19.

2015.3.31.

HL L 341., 2013.12.18., 1-3. o.

2014/51/EU irányelv

2014.5.23.

2015.3.31.

HL L 153., 2014.5.22., 1-61. o..

A 2009/138/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2015/35/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1-797. o.).

utolsó frissítés 15.05.2015

Top