Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI): jóváhagyási szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI): jóváhagyási szabályok

Ez a rendelet a szennyező kibocsátások elleni küzdelemre és a levegő minőségére vonatkozó európai célkitűzések teljesítéséhez járul hozzá. A nehézgépjárművek és motorjaik típusjóváhagyására vonatkozó műszaki előírásokkal kapcsolatos szabályokat állapít meg kibocsátásuk tekintetében, továbbá kiegészíti a gépjárművek közösségi típusjóváhagyásával kapcsolatban meglévő jogszabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet a nehézgépjárművekre vonatkozóan jogi keretet határoz meg a gépjárművek, motorok és pótalkatrészek típusjóváhagyására, a kibocsátási szint tekintetében. Ezenkívül a következőkkel kapcsolatban határoz meg szabályokat:

használatban lévő járművek és motorok megfelelősége;

kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága;

fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerek;

az OBD és a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetősége;

az üzemanyag-fogyasztás és a széndioxid-kibocsátás mérése.

Ez a rendelet a 2610 kg referenciatömeget meghaladó M1, M2, N1 és N2 kategóriájú gépjárművekre, valamint a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott M3 és N3 kategóriába tartozó valamennyi gépjárműre alkalmazandó.

A gyártók kötelezettségei

A gyártóknak tudniuk kell bizonyítani, hogy a Közösségben értékesített, regisztrált vagy üzembe helyezett valamennyi új jármű, motor vagy pótberendezés az e rendeletben foglaltaknak megfelelően EK típusjóváhagyással rendelkezik.

A gyártóknak ezenkívül meg kell tenniük azokat a műszaki intézkedéseket, amelyek biztosítják a kipufogócsőnél történő kibocsátás hatékony korlátozását a járművek szokásos élettartama alatt, szokásos üzemi körülmények között.

Követelmények és vizsgálatok

A gyártók kötelesek olyan felszereléssel ellátni a járműveket és a motorokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Bizottság által e rendeletben és a végrehajtási aktusokban meghatározott feltételek szerint e rendelet I. mellékletében előírt kibocsátási határértékeknek való megfelelést.

Információkhoz való hozzáférés

A gyártók a független gazdasági szereplők számára hozzáférést biztosítanak a fedélzeti diagnosztikai rendszerre (OBD-re) , a diagnosztikai berendezésekre, eszközökre vagy szoftverekre vonatkozó információkhoz. A gyártók ezenkívül szabványosított, biztonságos és távolról elérhető lehetőséget biztosítanak annak lehetővé tétele érdekében, hogy a független javítóműhelyek elvégezhessék a gépjármű biztonsági rendszereihez való hozzáférést igénylő beavatkozásokat.

Az információkat elérhetővé kell tenni a gyártók weboldalán vagy - amennyiben ez nem megoldható - egyéb megfelelő formában.

Ütemterv

A nemzeti hatóságok 2012. december 31-i dátummal kezdődően nem adnak közösségi vagy nemzeti szintű típusjóváhagyást az olyan járművekre, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben foglaltaknak. 2013. december 31-től pedig kötelesek megtagadni az olyan új járművek nyilvántartásba vételét is, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben foglaltaknak.

Pénzügyi ösztönzők

2013. december 31-ig a tagállamok pénzügyi ösztönzőket nyújthatnak az olyan sorozatgyártású gépjárművek megvásárlásához, amelyek megfelelnek az e rendeletben foglaltaknak. Az utólagos felszerelés is megfontolás tárgyát képezheti, a használatban lévő gépjárműveknek akár a felújítása, akár a forgalomból való kivonása céljából.

A pénzügyi ösztönzők összegének egyenlőnek kell lennie a kibocsátási határértékeknek való megfelelés biztosítására bevezetett műszaki berendezések többletköltségével.

E rendelet 2013. december 31-től hatályon kívül helyezte a 80/1269/EGK, 2005/55/EK és a 2005/78/EK rendeletet.

Háttér

A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program a levegőszennyezés csökkentésének fontosságára hívja fel a figyelmet. E rendelet azáltal, hogy olyan rendszert hoz létre, amely az autóipart az általa gyártott járművek kibocsátásának csökkentésére kényszeríti, hozzájárul az Uniónak a levegő minőségével kapcsolatos célkitűzéseihez.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

595/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

582/2011/EU rendelet

2011.7.15.

-

Hivatalos Lap L 167., 2011.6.25.

133/2014/EU rendelet

2014.3.10.

-

Hivatalos Lap L 47., 2014.2.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 136/2014/EU rendelete a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5 és 6) tekintetében történő módosításáról és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 43., 2014.2.13.].

A 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat. [COM(2014) 28 final, 2014.1.31. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az EU levegőminőségre vonatkozó és a jobb szabályozás programjának összefüggésében ez a jasvaslat számos módosítást vezet be, amelyek célja - többek között - a gyártók számára a típusjóváhagyás rendszerének egyszerűsítése és új NO2-kibocsátási határértékek bevezetése.

Utolsó frissítés: 29.04.2014

Top