Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító és fényjelző berendezései

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító és fényjelző berendezései

Ez az irányelv a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó EK-típusjóváhagyásról szóló nemzeti jogszabályok harmonizációjának képezi részét. Az ilyen járműtípusok világító és fényjelző berendezéseinek a felszerelésére vonatkozó szabályokat határozza meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/67/EK irányelv (2009. július 13.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek beépítéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a világító és fényjelző berendezéseknek a járművekre történő felszerelésére vonatkozó műszaki szabályokat határozza meg. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló 2002/24/EK irányelv hatálya alá tartozik.

Az irányelv hatálya

Ez az irányelv a következőkre alkalmazandó:

  • kétkerekű robogók;
  • háromkerekű robogók és könnyű négykerekű motorkerékpárok;
  • kétkerekű motorkerékpárok;
  • oldalkocsis motorkerékpárok;
  • motoros triciklik.

Műszaki előírások

A műszaki előírások a berendezések számára, az elrendezési vázlatra, a geometriai láthatóságra, az irányításra, az egyéb berendezésekkel történő egymásba építésre és a visszajelző lámpákra vonatkoznak az irányelv által lefedett minden egyes világító és fényjelző berendezés tekintetében és a jármű típusának megfelelően.

A világítókészülékek irányítását megfelelően be kell állítani. Az egy párt képező lámpák esetében eleget kell tenni a szimmetriára és színre vonatkozó feltételeknek.

A visszajelző lámpáknak láthatóknak kell lenniük a jármű vezetője számára és eleget kell tenniük az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott különleges színkódolási előírásnak.

EU-típusjóváhagyás

Az ezen irányelvben foglalt előírások teljesülése esetén az uniós országok nem tagadhatják meg motorkerékpár- és segédmotoroskerékpár-típusra vonatkozó típusjóváhagyás megadását, illetve nem tilthatják meg annak nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését. Amennyiben nem teljesülnek az előírások, az uniós országok kötelesek megtagadni a motorkerékpár- és segédmotoroskerékpár-típusra vonatkozó uniós típusjóváhagyás megadását.

A 168/2013/EU rendelet 2016. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a 2009/67/EK irányelvet.

A 2013/60/EU bizottsági irányelv a 2016. január 1-jéig tartó átmeneti időszakra módosítja a 2009/67/EK irányelv I. és VI. mellékletét.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/67/EK irányelv

2009.9.14.

-

HL L 222., 2009.8.25.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/60/EU irányelv

2013.12.11.

30.6.2014

HL L 329., 2013.12.10.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről [Hivatalos Lap L 60., 2013.3.2.].

Utolsó frissítés: 19.05.2014

Top