Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Állatgyógyászati készítmények maradékanyagai az állati eredetű élelmiszerekben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Állatgyógyászati készítmények maradékanyagai az állati eredetű élelmiszerekben

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

470/2009/EK rendelet – Uniós eljárások az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az élelmiszer-biztonság érdekében szabályokat állapít meg az állatgyógyászatban használt farmakológiai hatóanyagok – például antibiotikumok – legmagasabb maradékanyag-határértékeire vonatkozóan az állati eredetű élelmiszerekben, beleértve a húst, halat, tejet, tojást és mézet.

Ebben a tekintetben meghatározza

a legmagasabb maradékanyag-határértékeket*;

az intézkedési referenciapontot* olyan esetekben, ahol nem határoztak meg legmagasabb maradékanyag-határértéket.

FŐBB PONTOK

A farmakológiai hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítmények forgalombahozatali engedélye kérelmezőjének kérelmet kell benyújtania az Európai Gyógyszerügynökséghez, amely egy tudományos kockázatértékelésből és kockázatkezelési ajánlásokból álló véleményt ad ki.

Az ügynökség dönt arról, hogy alkalmazandó-e meghatározott legmagasabb maradékanyag-határérték egy adott faj vagy élelmiszer esetében. Az Európai Bizottság állapítja meg e maradékanyag-határértékek kiszámítására vonatkozó feltételek szabályait.

A kockázatértékelésnek fel kell mérnie, hogy a maradékanyag típusa és mennyisége veszélyezteti-e az emberi egészséget.

A kockázatértékelési ajánlásokban számos tényezőt kell értékelni, köztük azt, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív hatóanyagok a kérdéses fajok kezelésére.

A Bizottság osztályozza az ügynökség által már véleményezett farmakológiai hatóanyagokat. A Bizottság intézkedési referenciapontokat határozhat meg az olyan farmakológiai hatóanyagok maradékanyagai tekintetében, amelyeket nem osztályoznak.

Bizonyos esetekben a Bizottság vagy egy uniós ország kérhet az ügynökségtől véleményt a legmagasabb maradékanyag-határértékre vonatkozóan. Ilyen esetek közé tartozik, amikor a szóban forgó anyag használatát engedélyezték egy EU-n kívüli országban.

Számos anyag nem tartozik e rendelet hatálya alá, így például az EU élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokra vonatkozó rendelete hatálya alá tartozó anyagok.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2009. július 6 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az erre a kérdésre vonatkozó korábbi uniós szabályok túlságosan összetettek voltak, és az élelmiszer-termelő állatok esetében használható állatgyógyászati készítmények számának csökkenéséhez vezettek. E rendeletet azért hozták, hogy biztosítsák mind az élelmiszer-biztonságot, mind pedig a bizonyos betegségek kezelése során használható állatgyógyászati készítmények elérhetőségét.

KULCSFOGALMAK

* Legmagasabb maradékanyag-határérték: a farmakológiai hatóanyagok maradékanyagának azon legnagyobb koncentrációi, amelyek előfordulása megengedhető az állati eredetű élelmiszerekben.

* Intézkedési referenciapont: a farmakológiai hatóanyagok ellenőrzési célra meghatározott maradékanyag-szintje olyan anyagok esetében, amelyek tekintetében nem határoztak meg legmagasabb maradékanyag-határértéket. Az intézkedési referenciapontokat hivatalos ellenőrző laboratóriumokkal való konzultáció alapján állapítják meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11–22. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 37/2010/EU rendelete (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról (HL L 15., 2010.1.20., 1–72. o.)

A 37/2010/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 02.12.2015

Top