Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gyógyszerek és növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gyógyszerek és növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa

 

469/2009/EK rendelet a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról

1610/96/EK rendelet a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról

MI E RENDELETEK CÉLJA?

 • Kiegészítő védelmet nyújtanak bizonyos, nemzeti szabadalmi oltalom alatt álló és forgalomba hozható gyógyszerekre és növényvédő szerekre vonatkozóan.
 • Ezen uniós oltalom célja a gyógyszerek és növényvédő szerekre vonatkozó nemzeti szabadalmi rendszerek közötti különbségek és hiányosságok áthidalása.

FŐBB PONTOK

 • Minden olyan termék, amely nemzeti szabadalmi oltalom alatt áll és forgalmazása nemzeti engedélyhez kötött, valamint amely még nem rendelkezik tanúsítvánnyal, kiegészítő oltalmi tanúsítványt* kaphat.
 • A kiegészítő oltalmi tanúsítvány ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint az alapszabadalom.
 • A kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelentést az illetékes nemzeti iparjogvédelmi hatósági hivatalhoz a termék forgalomba hozataláról szóló engedély kiadását követő hat hónapon belül kell benyújtani.
 • A kiegészítő oltalmi tanúsítvány az alapszabadalom lejárta után lép érvénybe, és legfeljebb öt évig érvényes. Gyógyszerek esetében a kiegészítő oltalmi tanúsítvány egy alkalommal hat hónapig meghosszabbítható, amennyiben a kérelmező gyermekgyógyászati vizsgálati tervet készít.
 • A szabadalom és a kiegészítő oltalmi tanúsítvány által nyújtott oltalom időtartama nem haladhatja meg az első forgalombahozatali engedély megadásától számított tizenöt évet.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A RENDELETEK?

 • A 469/2009/EK rendelet kodifikálja az 1768/92/EGK tanácsi rendeletet. A rendelet 2009. július 6 -án lépett hatályba.
 • Az 1610/96/EK rendelet 1997. február 8-án lépett hatályba, kivéve azokban az országokban, amelyekben a nemzeti jog szerint a növényvédőszer-termékek nem voltak szabadalmazhatók. Ezen országokban a rendelet 1998. január 2 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

 • Egy új gyógyszerkészítményre vagy növényvédő szerre vonatkozó szabadalmi bejelentés benyújtása és a forgalomba hozatal engedélyezése közötti időszak csökkenti a szabadalmi oltalom tényleges időtartamát. A kiegészítő oltalmi tanúsítvány célja a tényleges szabadalmi oltalom csökkenésének ellensúlyozása ezen a két területen.
 • További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány: különálló (sui generis) szellemi tulajdonjog, amely egy szabadalom kiterjesztésére vonatkozik.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 469/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról (kodifikált változat) (HL L 152., 2009.6.16., 1–10. o.)

A 469/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete (1996. július 23.) a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről (HL L 198., 1996.8.8., 30–35. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 14.03.2017

Top