Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikája

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikája

A 2008. októberi pénzügyi válság felfedte a pénzügyi szolgáltatások terén alkalmazott kockázatos gyakorlatokat. Ezért a pénzügyi rendszer egészét törékennyé tévő kockázatvállalások minimálisra csökkentése érdekében világos és átlátható elveket kell meghatározni az ágazat javadalmazási politikáira.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2009/384/EK ajánlása (2009. április 30.) a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az ajánlás felsorolja a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási gyakorlataira vonatkozó általános elveket, amelyek célja, hogy elkerüljék az ágazatban a túlzott kockázatvállalást, különösen a bankok és a befektetési vállalkozások esetében.

Az ajánlást a következőkre kell alkalmazni:

  • a valamely tagállam területén székhellyel vagy központi irodával rendelkező pénzügyi vállalkozásokra;
  • azon alkalmazotti kategóriák javadalmazására, amelyek szakmai tevékenysége érdemben befolyásolja a pénzügyi vállalkozás kockázati profilját.

Ezen ajánlás hatálya nem terjed ki a közvetítők és külső szolgáltatók kiszervezett tevékenységek keretében kapott díjaira és jutalékaira.

Javadalmazási politika

A javadalmazási politikának összhangban kell lennie a pénzügyi intézmény üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és olyan hosszú távú érdekeivel, mint a fenntartható növekedési kilátások vagy az ügyfelek és befektetők szolgáltatásnyújtás során biztosított védelme.

A javadalmazási politikát a nem változó és a változó összetevők megfelelő egyensúlyának eredményeképpen kell megállapítani. A nem változó összetevőnek a teljes javadalmazás nagy részét kell kitennie ahhoz, hogy a vállalkozás a bónuszokkal kapcsolatban teljesen rugalmas politikát folytathasson.

A javadalmazási politika szerkezetét rendszeresen korszerűsíteni kell annak érdekében, hogy figyelembe vegye az érintett pénzügyi vállalkozás változó helyzetét.

Amennyiben a javadalmazást a teljesítményhez kötik, úgy annak összegét a jelenlegi és jövőbeli kockázatok alapján kell értékelni, továbbá figyelembe kell venni a felhasznált tőke és a szükséges likviditás költségeit.

Az alkalmazott eljárásoknak egyértelműeknek, dokumentáltaknak és a szervezeten belül átláthatóaknak kell lenniük.

A felügyelőbizottságnak/igazgatótanácsnak kell meghatároznia a pénzügyi vállalkozás javadalmazási politikáját vezérlő általános elveket, és ügyelnie kell e politika végrehajtására.

A javadalmazási politikák kialakításába az ellenőrzési feladatkörök betöltőit, az emberi erőforrással foglalkozó szervezeti egységeket és adott esetben szakértőket is be kell vonni.

A javadalmazási politikát – a felügyelőbizottság/igazgatótanács által meghatározott politikáknak és eljárásoknak való megfelelés érdekében – legalább évente alá kell vetni egy, az ellenőrzési feladatkörök betöltői által végzett központi és független belső felülvizsgálatnak.

Közzététel

A vállalkozásnak önálló javadalmazási nyilatkozat vagy rendszeres közzététel formájában közzé kell tennie a javadalmazási politikára vonatkozó információkat. Ezekben fel kell sorolni:

  • a javadalmazási politika meghatározásához használt döntéshozatali eljárásra vonatkozó információkat;
  • a fizetés és a teljesítmény közötti összefüggésre vonatkozó információkat;
  • a teljesítmény méréséhez használt kritériumokat;
  • a teljesítménykritériumokat, amelyeken a részvényekre, opciókra vagy a javadalmazás változó összetevőire való jogosultság alapul;
  • az esetleges éves bónuszrendszerek és bármely más, nem pénzbeli juttatások fő paramétereit és logikai alapját.

Felügyelet

Az illetékes hatóságok felügyeleti tevékenységet végeznek, amelynek során figyelembe kell venniük a következő tényezőket:

  • a pénzügyi vállalkozás méretét;
  • tevékenységeinek jellegét;
  • tevékenységeinek összetettségét.

A pénzügyi vállalkozásoknak ezenfelül nyilatkozatot kell küldeniük az illetékes hatóságok számára, amelyben jelzik, hogy betartották az ezen ajánlásban meghatározott, a javadalmazási politikára vonatkozó elveket.

Háttér

A pénzügyi vállalkozások ágazatában – különösen a bankokon és a befektetési vállalkozásokon belül – folytatott javadalmazási gyakorlatok túlzott kockázatvállalásokhoz vezettek. E gyakorlatok bizonyos mértékben hozzájárultak a nagyobb vállalkozások által elszenvedett jelentős veszteségekhez, és részben e gyakorlatok álltak a 2008. októberi pénzügyi válság hátterében. A 2009 tavaszán megjelent „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez” című közlemény egy, a pénzügyi rendszer stabilitásának és megbízhatóságának helyreállítását és fenntartását célzó tervet mutat be. Ez a javadalmazási politikákra vonatkozó ajánlás az említett tervben javasolt stratégia keretébe illeszkedik.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNY

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Jelentés a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról szóló 2009/384/EK bizottsági ajánlás (a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról szóló 2009. évi ajánlás) tagállamok általi alkalmazásáról [COM(2010) 286 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. E jelentés beszámol a 2009/384/EK ajánlás különböző tagállamokban való alkalmazásáról.

A jelentés megállapítja az ajánlásban foglalt elvek végrehajtásában mutatkozó egyenlőtlenségeket. Jelenleg mindössze 16 tagállam hajtotta végre maradéktalanul vagy részben az ajánlást, és 7 tagállam alkalmazza az ajánlásban javasolt intézkedéseket a pénzügyi szolgáltatások ágazatának egészére.

A jelentés emellett megállapítja, hogy a pénzügyi intézmények vonakodnak a javadalmazási gyakorlataik módosításától. Ezek az intézmények tulajdonképpen továbbra is megszűrik az egyéni javadalmazási gyakorlataikra vonatkozó információkat.

E jelentős akadályok leküzdése érdekében a Bizottság folytatni kívánja megkezdett tevékenységét, és a G20-ak, illetve a Pénzügyi Stabilitási Tanács keretében hozzá kíván járulni a pénzügyi szolgáltatások ágazatában a javadalmazási politikával kapcsolatos globális szabályok kialakításához.

Utolsó frissítés: 14.09.2010

Top