Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai gazdaság élénkítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai gazdaság élénkítése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Bizottság közleménye (COM(2009) 114 végleges) – Az európai gazdaság élénkítése

MI EZEN EURÓPAI BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény olyan intézkedéseket határoz meg, amelyek a gazdaság élénkítését szolgálják az Európai Unióban (EU) a 2007 nyarán kezdődő és 2008 végén felerősödő pénzügyi válságot követően.

FŐBB PONTOK

A közlemény ambiciózus programot határoz meg, amelynek célja a következő:

 • 1.

  Stabil és megbízható pénzügyi rendszer helyreállítása és fenntartása

A De Larosière csoport (pdf) által készített jelentés egy stabil pénzügyi rendszer sarokkövének a felügyeletét dolgozza ki.

Az Európai Bizottság olyan felügyeleti keretet kíván létrehozni, amelynek célja a pénzügyi piacokat fenyegető potenciális kockázatok korai észlelése a következők révén:

 • 2.

  A biztonság is szerves részét kell, hogy képezze a jövőbeni európai szabályozásoknak. Ebből a célból a Bizottság a következőkre irányuló terveket dolgozott ki:

  • olyan jogszabály létrehozása, amely fedezeti (hedge)-alapokra és magántőkére vonatkozóan közös szabályozási és felügyeleti standardokat állapít meg;
  • Fehér Könyv a válságmegelőzést szolgáló korai beavatkozás eszközeiről;
  • derivatívákról és más komplex strukturált termékekről szóló jelentés az átláthatóság növelésére és a pénzügyi stabilitás biztosítására;
  • jogszabályok a szavatolótőke minőségének javítására és mennyiségének növelésére a likviditási kockázat és a túlzott tőkeáttétel kezelésére.

A Bizottság, annak érdekében, hogy az európai befektetők, fogyasztók, valamint kis- és középvállalkozók gazdaságukba vetett bizalma helyreálljon, valamint, hogy biztosítsa őket afelől, hogy hozzáférhetnek hitelekhez és gyakorolhatják jogaikat a pénzügyi termékek tekintetében, a következő területeken kíván intézkedéseket hozni:

A pénzügyi szektorban dolgozó alkalmazottak és igazgatók díjazása szintén megfontolás tárgyát képezi egy jogalkotási javaslatcsomag keretében, amely javaslatok célja a díjazási rendszerek prudenciális felügyeletre való benyújtása.

Végül pedig, szankciók harmonizált rendszerének a bevezetését tervezték a piaci visszaélések megelőzése érdekében.

 • 3.

  A reálgazdaság támogatása

Az EU egységes piaca továbbra is a térség gazdasági és társadalmi jólétének a hajtóereje kell, hogy legyen. Ebből a célból az uniós országoknak növelniük kell a reálgazdaság támogatását, mégpedig a következő elvek végrehajtása révén:

 • az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának az útjában álló korlátok felszámolása;
 • az éghajlatváltozás és az energiaforrások jelentette kihívásoknak megfelelő strukturális változások végrehajtása az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság előmozdítása révén;
 • bevált gyakorlatok cseréjének és a szinergiák létrehozásának az előmozdítása az uniós együttműködés tekintetében;
 • az uniós egységes piac kereskedelmi partnerek előtti nyitva tartása.
 • 4.

  A lakosság támogatása

A válságnak a munkaerő-piac tekintetében is megvoltak a negatív következményei, és felerősítette a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés problémáit is. A Bizottság e problémák kezelése érdekében a következő területen való intézkedésekre hívta fel az uniós országokat:

 • az emberek munkában tartása;
 • az aktiválás megerősítése és jövedelemtámogatás biztosítása;
 • az átképzésbe és a készségek fejlesztésébe történő beruházások;
 • a túlzott mértékű eladósodás megelőzése és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés fenntartása;
 • a munkavállalók szabad mozgásának biztosítása;
 • a képesítéssel nem rendelkező munkavállalókat támogató intézkedések végrehajtása;
 • az iskolából való kimaradással szembeni küzdelem;
 • a rugalmas biztonság előmozdítása a foglalkoztatásvédelem tekintetében.

HÁTTÉR

E közleményben foglaltak egy részét a londoni G20 csúcstalálkozó (2009. április) előkészítése keretében javasolták. A következő javaslatok születtek a globális gazdaság válság okozta hiányosságainak az enyhítése érdekében:

 • a globális pénzügyi struktúra megerősítése;
 • a pénzügyi keret megerősítése.

JOGI AKTUS

Közlemény az Európai Tanács tavaszi ülésszakához - Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez – I. kötet (COM(2009) 114 végleges, 2009. március 4.)

utolsó frissítés 08.05.2016

Top