Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hitelminősítő intézetek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hitelminősítő intézetek

A hitelminősítő intézetek független véleményt nyújtanak egy szervezet hitelképességéről, adósságáról vagy pénzügyi kötelezettségéről, vagy egy pénzügyi eszközről.

Minősítéseik közvetlenül befolyásolják a piacot és a gazdaságot.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1060/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a hitelminősítő intézetekről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja, hogy védelmet nyújtson a befektetők és az európai pénzügyi piacok számára a jogellenes gyakorlatok kockázatával szemben azáltal, hogy meghatározza a hitelminősítő intézetek tevékenységének kereteit. Célja továbbá a hitelminősítési eljárás függetlenségének és integritásának biztosítása, valamint a kiadott hitelminősítések minőségének javítása.

Nyilvántartásba vétel, magatartási szabályok és felügyelet: a hitelminősítő intézeteknek az Európai Unióban történő nyilvántartásba vétel céljából a következőknek kell megfelelniük:

 • az összeférhetetlenségek elkerülése: az elemzők például nem minősíthetnek olyan szervezetet, amelyben részesedésük van;
 • a hitelminősítések és hitelminősítési módszerek minőségének biztosítása;
 • nagyfokú átláthatóság biztosítása: például éves átláthatósági jelentés közzététele révén.

2011 júliusa óta az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) felelős a hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vételéért, és kizárólagos felügyeleti jogköre van ezen intézetek tekintetében.

Az új jogszabályok által bevezetett módosítások

Kisebb fokú támaszkodás a hitelminősítésekre

 • A pénzügyi intézetek és a befektetők kötelesek maguk elvégezni a hitelkockázat értékelését, és valamely szervezet vagy pénzügyi eszköz hitelképességének értékeléséhez nem támaszkodhatnak kizárólagosan vagy automatikusan a külső hitelminősítésekre.

Az uniós országok államadósságának magasabb színvonalú minősítése

 • A hitelminősítő intézeteknek az uniós országok minősítésének időpontjait megjelölő ütemtervet kell kidolgozniuk; valamennyi uniós országot legalább hathavonta minősítenek.
 • A piaci zavarok elkerülése érdekében a minősítéseket kizárólag az uniós értéktőzsdék zárását követően és legalább egy órával újranyitásukat megelőzően lehet közzétenni.
 • A befektetőket és az uniós országokat tájékoztatni kell valamennyi minősítés hátterében álló tényekről és feltételezésekről.

A hitelminősítő intézetek nagyobb felelőssége

 • Felelősségre vonható a hitelminősítő intézet, amennyiben szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsérti a rendeletet, kárt okozva ezzel a befektetőnek vagy a kibocsátónak.

Nagyobb függetlenség és kevesebb összeférhetetlenség

 • A rotációs szabály előírja, hogy az összetett, strukturált pénzügyi termékek (újra-értékpapírosítások) kibocsátóinak négyévente váltania kell hitelminősítő intézetet.
 • A hitelminősítő intézeteknek közzé kell tenniük, amennyiben valamely részvényes az intézet tőkéjéből öt vagy annál több százalékos részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik, és öt vagy annál több százalékos részesedéssel rendelkezik e hitelminősítő intézet által minősített szervezetnél. Amennyiben mindkét részesedés eléri vagy meghaladja a tíz százalékot, a hitelminősítő intézet nem jogosult a szervezet minősítésére.
 • Tilos öt vagy annál több százalékos tőkerészesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezni egynél több hitelminősítő intézetnél, kivéve ha ezek az intézetek egyazon csoporthoz tartoznak.

Minden rendelkezésre álló minősítés közzétételre kerül egy európai hitelminősítési platformon, amely 2015 júniusától kezd majd működni.

Háttér

A hitelminősítő intézetekre vonatkozó uniós rendelet része a 2008 novemberében a washingtoni G-20 találkozón tett kötelezettségvállalásokra Európa által adott válaszoknak.

További információk a következő linken találhatók:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1060/2009/EK rendelet

2009.12.7.

-

HL L 302., 2009.11.17.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

513/2011/EU rendelet

2011.6.1.

-

HL L 145., 2011.5.31.

2011/61/EU irányelv

2011.7.21.

2013.7.22.

HL L 174., 2011.7.1.

462/2013/EU rendelet

2013.6.20.

-

HL L 146., 2013.5.31.

2014/51/EU irányelv

2014.5.23.

2015.3.31.

HL L 153., 2014.5.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 272/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. február 7.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a hitelminősítő intézeteknek felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 90., 2012.3.28.).

A Bizottság 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapírpiaci Hatóság számára benyújtandó, a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalmát és formátumát előíró szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 140., 2012.5.30.).

A Bizottság 447/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítési módszerek megfelelőségének értékelésére szolgáló szabályozási technikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 140., 2012.5.30.).

A Bizottság 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által létrehozott központi adatbázis számára a hitelminősítő intézetek részéről rendelkezésre bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 140., 2012.5.30.).

A Bizottság 449/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 21.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek részéről a nyilvántartásba vétel és a hitelesítés során közlendő információkra vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 140., 2012.5.30).

A Bizottság 946/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 12.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a hitelminősítő intézetekre kiszabott pénzbírságok eljárási szabályai, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályok és a határidők tekintetében történő kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 282., 2012.10.16.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/14/EU irányelve (2013. május 21.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (Hivatalos Lap L 145., 2013.5.31.).

Ezen irányelv célkitűzése az olyan helyzetek elkerülése, amikor a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, az ÁÉKBV-kat kezelő alapkezelő vagy befektetési társaságok, valamint alternatív befektetésialap-kezelők a hitelminősítéseket kizárólagosan vagy automatikusan veszik figyelembe vagy azokat egyedüli értékelési szempontként alkalmazzák.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kisebb hitelminősítő intézetek hálózatának megvalósíthatóságáról (COM(2014) 248 final)

A jelentés a kisebb hitelminősítő intézetek hálózatának az EU-ban történő megvalósíthatóságát, valamint azt értékeli, hogy ez a hálózat milyen módon járulhat hozzá a kisebb intézetek megerősítéséhez annak érdekében, hogy azok versenyképesebb piaci szereplőkké válhassanak. A jelentés a kisebb hitelminősítő intézetek hálózata hozzáadott értékének közép- és hosszú távon történő vizsgálatára tesz javaslatot az új jogszabály hatásainak elemzése alapján.

Utolsó frissítés: 25.09.2014

Top