Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Belső piaci információs rendszer (IMI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Belső piaci információs rendszer (IMI)

A belső piaci információs rendszer (IMI) egy olyan elektronikus eszköz, amelyet a tagállamok közigazgatási hatóságainak a belső piaci jogszabályok alkalmazása keretében való jobb kommunikációja és együttműködése érdekében alakítottak ki. A rendszer célja az egyes gyakorlati akadályok felszámolása, a terhek csökkentése és az igazgatási együttműködés hatékonyságának fokozása Európában.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. november 6.) – Az egységes piacban rejlő előnyök kamatoztatása az igazgatási együttműködés továbbfejlesztése révén [COM(2008) 703 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A belső piaci információs rendszer (IMI) egy olyan elektronikus eszköz, amely a belső piaci jogszabályok területén támogatja az igazgatási együttműködést. Az IMI segíti a tagállamok illetékes hatóságait a gyakorlati akadályok – különösen az eltérő igazgatási kultúra, a nyelvi különbözőségek vagy a más tagállamokban működő partnerintézmények azonosítása kapcsán jelentkező problémák – leküzdésében.

Az IMI biztonságos internetes alkalmazás, amelyet az Európai Gazdasági Térséget (EGT) alkotó 30 ország mindegyikének közigazgatási rendszere igénybe vehet. A rendszer az Európai Unió valamennyi nyelvén elérhető.

Elvek

Az IMI három alapelven nyugszik:

  • a rendszer az igazgatási együttműködéssel kapcsolatban nem ró a tagállamokra további kötelezettségeket;
  • kellően rugalmas ahhoz, hogy figyelembe vegye a különböző európai igazgatási struktúrák és kultúrák egyedi jellegzetességeit;
  • egyetlen rendszerről van szó, amelyet azért alakítottak ki, hogy összefogja a belső piacon a számos jogalkotási aktust, amivel elkerülhető az információs rendszerek sokszorozódása.

Előnyök

A rendszernek számos előnye van azáltal, hogy segítségével a tagállamok a 29 másik országgal fenntartott kétoldalú kapcsolatok helyett kizárólag a hálózattal állnak kapcsolatban, a kommunikáció világos és közös megegyezésen alapuló munkamódszerre épül, csökkenthetők a nyelvi akadályok, erőforrás és idő takarítható meg, az átláthatóság és a kiszámíthatóság fokozódásának köszönhetően pedig javul a szolgáltatások színvonala.

Adatvédelem

Mivel az IMI-t személyes adatok cseréjére használják, a rendszerre teljes mértékben alkalmazandók az adatvédelmi jogszabályok. Emellett a Bizottság 2008/49/EK határozata rendelkezik az IMI felhasználóinak funkcióiról, jogairól és kötelezettségeiről.

Háttér

Az IMI létrehozását az indokolta, hogy – amint azt a lisszaboni stratégia megállapította – az igazgatási együttműködés jelentős szerepet játszik a dinamikus belső piac kialakításában. Az IMI emellett hozzájárul a közösségi jog nemzeti szintű alkalmazásának megerősítéséhez, és ezáltal a szabályozás javítására irányuló program megvalósításához. A rendszer emellett illeszkedik az i2010 eGovernment cselekvési terv keretébe is.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv által érintett négy szakma tekintetében az első kísérleti projektet 2007 novemberében indították el. A rendszert fokozatosan kiterjesztik más szakmákra is.

2009 januárjában egy második kísérleti projektet is elindítottak a szolgáltatási irányelv alapján. E projekt várhatóan 2009. december 28-ig tart; eddig az időpontig az irányelvet is át kell ültetni a tagállamokban. A cél egy olyan operatív IMI rendszer kialakításának előkészítése, amely 2009-ig valamennyi szolgáltatási tevékenységet lefedi. A jövőben az IMI a belső piaci jogszabályok által szabályozott egyéb ágazatokban való igazgatási együttműködés erősítésére is alkalmas lesz.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság ajánlása (2009. március 26.) a belső piaci információs rendszerre (IMI) vonatkozó adatvédelmi iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 100., 2009.4.18.] Ez az ajánlás felkéri a tagállamokat a mellékletben szereplő iránymutatások végrehajtására szolgáló intézkedések meghozatalára. Ezek az iránymutatások az adatvédelemre, a rendszerbe épített biztosítékokra és a rendszer használatából eredő lehetséges kockázatokra vonatkoznak.

Az IMI nemzeti koordinátorait szintén arra ösztönzik, hogy lépjenek kapcsolatba a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal annak érdekében, hogy a nemzeti joggal összhangban végrehajtsák ezeket az iránymutatásokat.

Az Európai Bizottságot ezen ajánlás elfogadását követő legfeljebb kilenc hónapon belül értesíteni kell az említett iránymutatások végrehajtásáról.

See also

  • További információért látogasson el a Belső Piaci Főigazgatóság IMI-vel foglalkozó internetes oldalára.

Utolsó frissítés: 12.10.2009

Top