Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Küzdelem a korrupció ellen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Küzdelem a korrupció ellen

Az Európai Bizottság e közleménye bemutatja, hogy miként lehetne fokozni az EU-ban a korrupció elleni küzdelmet, valamint az uniós országoknak a korrupció elleni hatékony küzdelem iránti politikai elkötelezettségét.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak - A korrupció elleni uniós küzdelem (COM(2011) 308 végleges, 2011. június 6.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság e közleménye bemutatja, hogy miként lehetne fokozni az EU-ban a korrupció elleni küzdelmet, valamint az uniós országoknak a korrupció elleni hatékony küzdelem iránti politikai elkötelezettségét.

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

  • A közlemény bejelenti, hogy kétévente uniós antikorrupciós jelentést tesznek közzé. A különböző forrásokból származó adatok felhasználásával készült jelentés célja a tendenciák és azon gyengeségek azonosítása, amelyeket kezelni kell a korrupció elleni küzdelem fokozása érdekében.
  • A közlemény sürgeti az uniós országokat, hogy a meglévő jogi aktusokat, például az ENSZ korrupció elleni egyezményét és az Európa Tanács korrupcióról szóló polgári jogi egyezményét használják fel a korrupció kezelésére. Arra is ösztönzi az uniós országokat, hogy megfelelően ültessék át nemzeti jogukba a korrupcióval kapcsolatos uniós jogszabályokat.
  • Elhatározza, hogy meg kell erősíteni az EU és a nemzetközi szervezetek, például az Európa Tanács közötti együttműködést az Uniónak a Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való részvétele útján.
  • Hangsúlyozza a korrupció elleni küzdelem valamennyi - külső és belső - uniós szakpolitikában való megjelenítésének jelentőségét. A belső intézkedések közé tartoznak többek között a megerősített igazságügyi és rendőrségi együttműködés és a bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására vonatkozó korszerűbb szabályok. A külső intézkedések keretében a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a csatlakozni kívánó európai országok korrupcióellenes politikáját, és a fejlesztési támogatások odaítélését korrupcióellenes intézkedések meglétéhez köti.

ANTIKORRUPCIÓS JELENTÉS

  • A 2014 februárjában kiadott első uniós antikorrupciós jelentés a 28 országra vonatkozó egy-egy fejezetében rámutat a korrupció jellegében és mértékében fennálló, uniós országok közötti eltérésekre. A jelentés egy fejezetet szentel a közbeszerzés korrupcióval szembeni sebezhetőségének, amely területre különleges figyelmet kell fordítani.
  • Az országokra vonatkozó egyes fejezetek rávilágítanak a korrupciós tendenciákra és problémákra, elismerik a bevált gyakorlatokat és konkrét ajánlásokkal zárulnak.
  • A jelentés megosztja két olyan felmérés eredményeit is, amelyek az uniós polgárok és vállalkozások korrupcióval kapcsolatos tapasztalatait és megfigyeléseit vizsgálták. Összességében az uniós polgárok 76%-a vélte úgy, hogy a korrupció széles körben elterjedt probléma országukban.

HÁTTÉR

A korrupció az egész EU-t érintő kérdés, amely rendkívül szerteágazó pénzügyi és társadalmi problémákat okoz. Hiába vannak korrupcióellenes jogi aktusok, azokat az uniós országok nem hajtották végre következetesen.

KULCSFOGALMAK

Közbeszerzés: áruk vagy szolgáltatások hatóság, például nemzeti vagy helyi kormányzat általi beszerzése. Az EU GDP-jének 20%-át fordítják közbeszerzésre évente.

További információk az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságának honlapján állnak rendelkezésre.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak az Európai Uniónak az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportjában (GRECO) való részvételének módozatairól (COM(2011) 307 végleges, 2011. június 6.).

A Bizottság 2011. szeptember 28-i határozata a korrupcióval foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról (2011/C 286/03) (HL C 286., 2011.9.30., 4-11. o.).

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Az Európai Unió antikorrupciós jelentése (COM(2014) 38 final, 2014. február 3.).

utolsó frissítés 02.01.2015

Top