Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai korrupcióellenes kapcsolattartói hálózat (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai korrupcióellenes kapcsolattartói hálózat (EACN)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/852/IB határozat a korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehoz egy uniós szintű kapcsolattartói hálózatot a korrupció elleni küzdelem érdekében az európai korrupcióellenes partnerek (EPAC) között már meglévő együttműködésre építve.

FŐBB PONTOK

  • A határozat létrehozza az uniós országokban a korrupció megelőzéséért és a korrupció leküzdéséért felelős kapcsolattartói hálózatot. Célja, hogy fokozza az e hatóságok közötti együttműködést a korrupció elleni uniós szintű fellépés érdekében.
  • A hálózat az uniós országok illetékes hatóságaiból és ügynökségeiből áll. Minden ország egy–három szervezetet jelöl tagként. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is tagja a hálózatnak. Az Európai Bizottság is részt vesz a hálózat tevékenységeiben, és kijelöli saját képviselőit. Hasonlóképpen az Europol és az Eurojust is részt vehetnek a hálózatban. A kapcsolattartó pontok frissített listája az EPAC-EACN weboldalán érhető el.
  • A hálózat feladatai:
    • a korrupció megelőzésével és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjének előmozdítását elősegítő fórum létrehozása;
    • a tagok közötti kommunikáció elősegítése és támogatása.
  • Ezen túlmenően a hálózat tagjai évente legalább egyszer találkoznak a feladatok elvégzése érdekében.
  • A hálózat létrehozása nem befolyásolja az uniós országok rendőrségi és igazságügyi együttműködésére vonatkozó szabályokat, sem pedig az Európai Rendőrakadémia szerepét.
  • A hálózat alapját az európai korrupcióellenes partnerek (EPAC) informális együttműködése képezi. Minden uniós ország, a Bizottság, az Europol és az Eurojust maguk viselik a hálózattal kapcsolatos költségeket.

HÁTTÉR

A 2004 novemberében, az Európai Unióban a korrupció elleni küzdelem terén az operatív együttműködés fokozásáról szóló AGIS-konferencián az EPAC támogatta egy uniós szintű korrupcióellenes hálózat létrehozását. A kezdeményezést a 2006 novemberében tartott éves ülésen megerősítették.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/852/IB határozata (2008. október 24.) egy korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról (HL L 301., 2008.11.12., 38–39. o.)

utolsó frissítés 01.12.2016

Top