Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A juh- és kecskefélék azonosítása és nyilvántartása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A juh- és kecskefélék azonosítása és nyilvántartása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

21/2004/EK rendelet a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról

MI E RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja a juh- és kecskefélék (juhok és kecskék) nyomonkövethetőségének* biztosítása azáltal, hogy előírja az Európai Unió (EU) országainak egy egységes azonosítási és nyilvántartási rendszer bevezetését.

FŐBB PONTOK

 • Minden uniós országnak be kell vezetnie a juhok és kecskék azonosítását lehetővé tevő, a következő elemeket tartalmazó rendszert:
  • azonosító eszköz minden egyes állat számára;
  • az egyes gazdaságokban vezetett nyilvántartások, amelyek a gazdaságról, az állatokért felelős személyekről, a gazdaságban folyó tevékenységről, a termelés típusáról, valamint a tartott fajokról tartalmaznak információkat;
  • legalább három évig megőrzendő szállítási okmányok – ez azonban szabadon választható, amennyiben az országban központi, az állatok mozgását tartalmazó számítógépes adatbázis működik;
  • nemzeti szintű, az összes gazdaságot és az állatállományok mozgását tartalmazó központi nyilvántartás vagy számítógépes adatbázis.
 • Minden juhot és kecskét két azonosítóval kell ellátni, amelyek ugyanazt az egyéni azonosító kódot tartalmazzák. Az egyik azonosítónak kötelező módon elektronikus azonosítónak kell lennie.
 • Látható azonosítónak számítanak a hagyományos füljelzők és a csüdön levő jelölések. A tetoválás is használható jelölésre, kivéve az uniós országok közötti kereskedelemre szánt állatok esetében. Az elektronikus azonosítók általában elektronikus füljelzők, de használható lenyelhető jeladó is (az állat által lenyelt és leolvasható elektronikus azonosító).
 • Csak a 12 hónapos kor elérése előtt levágásra, de sem az Unión belüli kereskedelemre, sem pedig nem uniós országokba irányuló kivitelre nem szánt állatok esetében használható egyetlen látható hagyományos füljelző.
 • Az azonosítókon fel kell tüntetni a születési országot és az állat egyéni kódját.
 • Az azonosításta születéstől számított hat hónapon belül és azt megelőzően kell elvégezni, hogy az állat elhagyná a születési gazdaságot. Külterjes vagy szabadtartású körülmények között tartott állatok esetében ez az időtartam kilenc hónapra hosszabbítható meg. Az EU-n kívülről behozott állatok azonosítását tizennégy napon belül el kell végezni.
 • Azon uniós országok, amelyekben a juhok és kecskék összesített száma 600 000 vagy ennél kevesebb vagy ahol a kecskék összesített száma 160 000 vagy ennél kevesebb, az elektronikus azonosítást az Unión belüli kereskedelemben részt nem vevő állatokra vonatkozóan szabadon választhatóvá tehetik.
 • Az uniós országok kötelesek szankciókat alkalmazni a rendelet megsértése esetén.
 • A rendeletet az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 20 -tól hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2004. január 29-én lépett hatályba, kivéve a 14., 15. és 16. cikkeket, amelyek 2005. július 9 -től alkalmazandóak. Bizonyos választható szabályok 2010. január 1-jétől kötelezően alkalmazandóak.

* KULCSFOGALMAK

Nyomonkövethetőség: lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításánál felhasználásra szánnak, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8–17. o.).

A 21/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/968/EK határozata (2006. december 15.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2006) 6522. számú dokumentummal történt) (HL L 401., 2006.12.30., 41–45. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 1505/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a juh- és kecskefélék azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenőrzések minimális szintje tekintetében a 21/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 280., 2006.10.12.,3–6. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.).

utolsó frissítés 04.10.2016

Top