Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A mezőgazdasági termékek megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

A mezőgazdasági termékek megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések

Ez a rendelet új egységes jogi keretet vezet be a mezőgazdasági termékek belső piacon és a harmadik országok piacain történő promóciójára vonatkozóan. A mezőgazdasági termékek megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések megismertetik a fogyasztókkal az Európai Unió mezőgazdasági termékeinek egyedi jellegét, valamint minőségét és sokszínűségét. Ez a rendelet két meglévő szöveget foglal össze egy egységes jogi aktusban, amely így lehetővé teszi a szabályozás harmonizálását és egyszerűsítését.

JOGI AKTUS

A Tanács 3/2008/EK rendelete (2007. december 17.) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A mezőgazdasági termékek megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések az 1290/2005/EK rendelet alapján teljes egészében vagy részben támogathatók a közösségi költségvetésből.

Hatály

Az e rendelet hatálya alá tartozó tájékoztató és promóciós intézkedések a következőkre vonatkoznak:

 • mezőgazdasági termékek;
 • előállításuk módja és;
 • mezőgazdasági termékekből előállított élelmiszer-ipari termékek.

A Közösség által finanszírozott tájékoztatási és promóciós intézkedéseket a belső piacon vagy harmadik országokban lehet végrehajtani. A tervezett intézkedések formája a következő lehet:

 • PR-tevékenységre, promócióra vagy reklámozásra vonatkozó intézkedések, különösen olyanok, amelyek a közösségi termékek alapvető tulajdonságait és előnyeit állítják előtérbe, nevezetesen az élelmiszerek minőségét, tisztaságát, biztonságos voltát, a tápanyagtartalmát, a címkézést, az állatjóllétet és a környezet tiszteletben tartását;
 • az oltalom alatt álló eredet-megjelölések (OEM), az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ), a hagyományos különleges termékek (HKT) és a biotermelés közösségi rendszereivel, valamint a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségi előírásait és címkézését érintő egyéb közösségi szabályozással, továbbá a vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott emblémákkal kapcsolatos tájékoztató kampányok;
 • a borok és szeszes italok közösségi osztályozó rendszerére vonatkozó tájékoztató intézkedések;
 • a tájékoztató és promóciós intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok;
 • európai vagy országos jelentőségű rendezvények, vásárok és kiállítások.

A harmadik országok esetében a tájékoztatási és promóciós intézkedések magukban foglalhatják a következőket is:

 • új piacok felmérése;
 • magas szintű kereskedelmi látogatások.

Az intézkedések nem ösztönözhetik az érintett termékek fogyasztását e termékek sajátos eredetére vagy kereskedelmi márkájára hivatkozva.

Tájékoztató és promóciós programok

A Bizottság megkezdi azoknak a témákat, termékeket és harmadik országokat tartalmazó jegyzékeknek az összeállítását, amelyek tárgyát képezhetik az ebben a rendeletben szereplő tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek. A jegyzékeket kétévente felül kell vizsgálni. A Bizottság minden egyes téma, termék vagy harmadik ország esetében iránymutatásokat készít a tájékoztató és promóciós programok kidolgozása során követendő stratégiáról. A szakmai vagy szakmaközi szervezetek a Bizottság által készített jegyzékek és iránymutatások alapján dolgozzák ki a programjavaslatokat. Az érintett tagállamok ezután a kiválasztott és az általuk támogatott programok listáját továbbítják a Bizottságnak. A Bizottság határoz a megvalósítandó programokról és az azokhoz kapcsolódó költségvetésről. Elsőbbséget élveznek azok a programok, amelyeket egynél több tagállam nyújt be vagy amelyek egynél több tagállamban vagy harmadik országban irányoznak elő tevékenységeket.

A Bizottság a saját kezdeményezésű tájékoztatási és promóciós tevékenységeket teljes egészében finanszírozhatja. Ezeket az intézkedéseket az általa kiválasztott szervezetek hajtják végre a belső piacon vagy a harmadik országokban.

Finanszírozás

A közösségi költségvetés általában a tájékoztatási és promóciós programok költségének legfeljebb 50%-át finanszírozza. Ez az arány elérheti a 60%-ot az iskolákban végrehajtott, gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos promóciós intézkedések, valamint a túlzott alkoholfogyasztás elleni harccal kapcsolatos intézkedések esetében. A javaslattevő szervezetek az általuk javasolt programok költségének legalább 20%-át fedezik, a fennmaradó részt pedig az érintett tagállamok finanszírozzák.

Amennyiben a Bizottság saját kezdeményezésű tájékoztatási és promóciós intézkedés végrehajtásáról dönt, a közösségi finanszírozás az intézkedések tényleges költségének 100%-át teszi ki.

Komitológia

A Bizottság munkáját a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság segíti a programok kiválasztásában és lebonyolításában.

Háttér

Ez a rendelet megteremti a mezőgazdasági termékek Közösségen belüli és kívüli promóciójának egységes jogi keretét. Két korábbi rendeletet egyesít és helyez hatályon kívül, amelyek különbséget tettek a belső piacon és a harmadik országokban végrehajtott intézkedések között.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

3/2008/EK tanácsi rendelet

2007.12.24.

HL L 3., 2008.1.5.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

479/2008/EK tanácsi rendelet

2008.6.13.

HL L 148., 2008.6.6.

72/2008/EK tanácsi rendelet

2009.2.7.

HL L 30., 2009.1.31.

153/2009/EK tanácsi rendelet

2009.3.3.

HL L 51., 2009.2.24.

A 3/2008/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Alkalmazási szabályok

A Bizottság 501/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap 147., 2008.6.6.]. Ez a rendelet megteremti a 3/2008/EK rendelet alkalmazásának szabályait a rendelet 6. cikkében szereplő programok kidolgozására, kiválasztására, végrehajtására, finanszírozására és ellenőrzésére vonatkozóan.

See also

Utolsó frissítés: 23.09.2009

Top