Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az adatokra és a tudományos tanácsadásra vonatkozó közösségi keretrendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az adatokra és a tudományos tanácsadásra vonatkozó közösségi keretrendszer

A halászati ágazatban a tudományos értékelés optimalizálásához szükség van a flották tevékenységére, a fogásokra, a halállományokra és ezek tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatására vonatkozó adatokra. E célból a rendelet meghatározza a tagállamok hatáskörébe tartozó adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás, valamint a tudományos tanácsadás kikérésére vonatkozó ésszerű és koherens közösségi keretet.

JOGI AKTUS

A Tanács 199/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról [Hivatalos Lap L 60., 2008.3.5.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet közösségi keretet hoz létre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint a közös halászati politika végrehajtásához szükséges tudományos szakvélemények beszerzésére.

E biológiai, műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozású adatok a flottákra és tevékenységükre, valamint a fogásokra és a halászati tevékenység tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatására egyaránt vonatkoznak. Az adatok valamennyi halászati tevékenységet érintik, nevezetesen: a kereskedelmi halászatot, a hobbihorgászatot *, az akvakultúra-tevékenységeket és a halászati termékeket feldolgozó iparágakat.

Az adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának kerete

A többéves nemzeti és közösségi programok képezik az adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának keretét. Az említett programok hároméves időszakot fednek le.

A közösségi programokat a Bizottság állapítja meg a halászati és akvakultúra-ágazati bizottság támogatása mellett. Ezek alapján a tagállamok kidolgozzák a nemzeti programokat, amelyek a következőket tartalmazzák:

 • többéves mintavételi programok, amelyek segítségével – a biológiai, az ökoszisztémával kapcsolatos, valamint a gazdasági és társadalmi vonatkozású adatokra támaszkodva – felmérhető a halászati ágazat és a halászati tevékenységek; az adatgyűjtés a hajókra és az iparági vállalkozásokra vonatkozik, és a fogások kirakodásakor vagy a nyilvántartásokba és a gazdasági adatokba való betekintés útján történik;
 • szükség esetén adatgyűjtési programot alkalmaznak a kereskedelmi halászhajók és a hobbihorgászat céljára használt hajók fedélzetén; a tengeri megfigyelési tevékenységeket a hajók fedélzetén a tudományos szakemberek vagy – gyakorlati, illetve biztonsági okokból kifolyólag – a hajó személyzete végzi el az önmintavételi program keretében;
 • a halászat környezetre gyakorolt hatásának felmérésére, valamint a halászati erőforrások méretére és eloszlására vonatkozó tengerkutatási felmérési program;
 • a tudományos elemzési céllal történő adatkezelésre és -felhasználásra vonatkozó program.

A tagállamok nemzeti programjaikban határozzák meg az adatok gyűjtésére és elemzésére alkalmazott eljárásokat és módszereket.

A tagállamoknak együtt kell működniük egymással és harmadik országokkal, ha az adott tengeri régióban vizekkel rendelkeznek. Ezért a tagállamok a kettős adatgyűjtés elkerülése érdekében – különösen a Bizottság által szervezett regionális koordinációs találkozók útján – összehangolják nemzeti programjaikat.

A nemzeti programok jóváhagyását és végrehajtásuk vizsgálatát a Bizottság végzi. Mindkét tevékenység a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságnak (HTMGB) a nemzeti programok műszaki és tudományos megfelelőségére és végrehajtására vonatkozó értékelésein alapul. A Bizottság emellett felméri a járulékos költségeket. Megfelelés hiánya esetén a tagállamoknak a Bizottság kérésére módosítaniuk kell nemzeti programjukat.

Az Európai Unió 50%-os arányban járul hozzá az adatgyűjtés finanszírozásához. A közös halászati politika végrehajtására vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések keretében a 2007–2013 közötti időszakban maximálisan 300 millió euró összeget irányoztak elő.

Ha a nemzeti program végrehajtása nem felel meg a megállapított szabályoknak – így a határidők betartásának vagy a gyűjtött adatok hitelesítésének és továbbításának –, a Bizottság felfüggesztheti vagy visszatéríttetheti a pénzügyi támogatást. A Bizottság bizonyos feltételek mellett csökkentheti is a támogatást, de ennek arányban kell állnia a megfelelés hiányának mértékével, és nem haladhatja meg a nemzeti program éves költségének 25%-át.

Adatok kezelése és felhasználása a közös halászati politika keretében

A gyűjtött adatokat biztonságos nemzeti számítógépes adatbázisokban tárolják. Ezek között az adatok között – amelyek minőségét a tagállamok ellenőrzik – egyaránt találhatók törzsadatok *, valamint a törzsadatok kezelése során keletkezett részletes * és összesített adatok *.

Ezen adatok végfelhasználóknak tudományos elemzés céljából történő elküldését rendelet szabályozza. A politikák kidolgozása és a kutatók tudományos értekezéseinek támogatása érdekében ezek az adatok a közös halászati politikán belül segítséget nyújthatnak a regionális tanácsadó testületekben zajló tanácskozásokhoz. Lehetőség van az adatkezelési módszerek meghatározására.

Az említett adatok megküldésének határideje a felhasználás típusától függ; ezt pontosítani kell a kérelemben. A tagállamok egyes esetekben visszautasíthatják ezen adatok szolgáltatását. A Bizottság felülvizsgálhatja az elutasítást. Megfelelő indokolás hiányában a tagállamnak egy hónapon belül ki kell adnia ezeket az adatokat a végső felhasználónak. Ennek elmaradása esetén az elutasítás a pénzügyi támogatás csökkentésének okát képezheti. A végső felhasználók adatokhoz való hozzáférését is korlátozhatják vagy megtilthatják, ha nem tartanak be bizonyos kötelezettségeket.

A tengerkutatási felmérések keretében gyűjtött adatokat továbbítják a nemzetközi tudományos szervezeteknek és az érintett regionális halgazdálkodási szervezetek tudományos szerveinek.

A tudományos tanácsadás támogatása

A nemzeti szakértőket arra ösztönzik, hogy vegyenek részt a regionális halgazdálkodási szervezetek és azon nemzetközi tudományos szervek ülésein, amelyeken a Közösség is részt vesz.

E célból a tagállamok és a Bizottság együtt dolgoznak annak érdekében, hogy a nyitottság és a pártatlanság szellemében javítsák a tudományos tanácsadás megbízhatóságát és a regionális halgazdálkodási szervezetek munkaprogramjainak és munkamódszereinek minőségét.

Háttér

E közösségi keret a tagállamokkal, az adatgyűjtéssel megbízott nemzeti tudományos intézetekkel, valamint a főbb végfelhasználókkal (például a Nemzetközi Tengerkutatási Tanáccsal) folytatott széles körű konzultáció eredménye.

A közösségi keret az Unió integrált tengerpolitikájának keretébe illeszkedik, és 2009. január 1-jével felváltja a 2000-ben létrehozott közösségi keretet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Törzsadatok: az egyes halászhajókra, természetes vagy jogi személyekre vagy egyes mintákra vonatkozó adatok.
 • Részletes adatok: törzsadatokon alapuló adatok olyan formában, amely természetes vagy jogi személyek közvetlen vagy közvetett azonosítását nem teszi lehetővé.
 • Összesített adatok: a törzs- vagy részletes adatok meghatározott elemzési célokból történő összesítésének eredménye.
 • Hobbihorgászat: az élővízi erőforrások szabadidős vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi halászati tevékenység.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 199/2008/EK rendelet

2008.3.12.

HL L 60., 2008.3.5.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/93/EU határozata (2009. december 18.) a 2011–2013 közötti időszak vonatkozásában a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló többéves közösségi program elfogadásáról [Hivatalos Lap L 41., 2010.2.16.] E határozat egy hároméves időszakra közösségi programot hoz létre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására. E program négy modult tartalmaz, és meghatározza a pontossági szinteket és a mintavételi gyakoriságot. E határozat 2011. január 1-jével felváltja a 2008/949/EK határozatot.

A Bizottság 2008/949/EK határozata (2008. november 6.) egy többéves közösségi programnak a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet értelmében történő elfogadásáról [Hivatalos Lap L 346., 2008.12.23.] A többéves közösségi program szabályozza a tudományos elemzés támogatásához szükséges információgyűjtést, valamint az információkezelést. A program négy modult tartalmaz, és meghatározza a pontossági szinteket és a mintavétel gyakoriságát. A modulok a következők:

 • a halászati ágazat értékelésének modulja;
 • az akvakultúra- és a feldolgozóipari ágazat gazdasági helyzete értékelésének modulja;
 • a halászati ágazat tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatásai értékelésének modulja;
 • az adatgyűjtési keretrendszer hatálya alá tartozó adatok kezelésének és felhasználásának modulja.

Utolsó frissítés: 10.09.2010

Top