Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrált tengerpolitikáról szóló cselekvési terv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Integrált tengerpolitikáról szóló cselekvési terv

A tengeri erőforrások védelme érdekében az Európai Bizottság integrált, horizontális és ágazatközi tengerpolitikát kíván létrehozni, amely a tengerekkel és óceánokkal való kapcsolatunk valamennyi vonatkozását magában foglalja. A lisszaboni és göteborgi stratégia alapján készült közlemény részletesen ismerteti a Bizottság által javasolt irányítási keretrendszert, célkitűzéseket és eszközöket.

JOGI AKTUS

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2007. október 10.) az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról [COM(2007) 575 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az integrált tengerpolitika létrehozása pontosan meghatározott irányítási keretrendszert tesz szükségessé. A Bizottság létrehozta a tengerpolitikai funkciót, amelynek feladata az ágazati politikák közötti kölcsönhatások vizsgálata és azok összehangolásának biztosítása. A Bizottság továbbá segítséget kért az Európai Unió tengeri ügyekben érintett szerveitől az új szakpolitikák kidolgozásához. Az új tengerpolitika kialakítása ráadásul maga után vonja a civil társadalommal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációt, illetve az átfogó hatásértékelést.

Célkitűzések

Az EU integrált tengerpolitikájának első célkitűzése az óceánok és tengerek fenntartható használatának maximalizálása, egyúttal lehetővé téve a tengeri ágazat és a part menti régiók növekedését. Az ágazat versenyképessége, biztonsága és védelme érdekében az Európai Bizottság vállalja, hogy:

 • kidolgoz egy az éghajlatváltozás hatásainak a parti régiókban való mérséklését célzó stratégiát;
 • fokozni fogja a tengeri ügyekkel kapcsolatos szakmai képesítéseket és tanulmányokat, hogy az ágazaton belül vonzóbb karrierlehetőségeket kínáljon;
 • létrehozza a közigazgatási és vámkorlátok nélküli európai tengeri szállítási térséget, valamint a 2008–2018 közötti időszakra átfogó tengeri szállítási stratégiát dolgoz ki, amelynek célja az európai tengeri szállítás hatékonyságának és versenyképességének javítása;
 • iránymutatásokat ad ki a kikötőkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásáról, és javaslatot fog tenni egy új kikötői politikára, figyelembe véve a kikötők összetett szerepét;
 • ösztönözni fogja a több ágazatot összefogó klaszterek kialakítását, és fokozni fogja a hajógyártás és az energiaügyek terén megvalósuló technológiai innovációt annak érdekében, hogy a gazdasági versenyképesség biztosításával egyidejűleg óvja a környezetet;
 • támogatja a hajózás okozta levegőszennyezés és üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket;
 • intézkedéseket hoz a tengerbe való visszadobás, az illegális, nem bejelentett és nem szabályozott halászat, valamint minden kártékony gyakorlat megszüntetésére.

A második központi célkitűzés a tengerpolitika tudás- és innovációs alapjának felépítése. A tengeri tudományok, technológia és kutatás lehetővé teszi az emberi tevékenységek tengeri rendszerekre gyakorolt hatásának vizsgálatát, és megoldásokat kínál a környezetromlás és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére. Az Európai Bizottság tervei szerint:

 • be fogja terjeszteni a tengeri és tengerészeti kutatás átfogó európai stratégiáját;
 • a 7. keretprogram keretében javítani fogja a tengeri ügyek megértését;
 • támogatni fogja egy európai tengertudományi partnerség létrehozását a tudományos közösség, az ipar és a politikaformálók közötti egyeztetett párbeszédhez.

Az integrált politika további célkitűzése, hogy a part menti és a legkülső régiókban jobb életminőséget teremtsen, mégpedig azáltal, hogy összehangolja a gazdasági fejlődést és a környezet védelmét. A Bizottság különösen az alábbi intézkedéseket tervezi:

 • támogatni fogja a part menti turizmust;
 • adatbázist fog készíteni a tengeri projektekre és part menti régiók számára rendelkezésre álló közösségi pénzeszközökről;
 • az említett régiókra vonatkozóan közösségi katasztrófamegelőzési stratégiát fog kidolgozni;
 • fejleszteni fogja a legkülső régiók és szigetek tengeri lehetőségeit.

Az EU ezenfelül törekedni fog a nemzetközi tengerészeti ügyekben betöltött vezető szerepének megerősítésére. Az integrált tengerpolitika lehetővé teszi a tengeri ügyek hatékonyabb nemzetközi irányítását csakúgy, mint az e területhez kapcsolódó uniós prioritások érvényesítését. Tekintettel a tengeri ágazatban tapasztalható nehézségek globális jellegére, ez rendkívüli jelentőséggel bír. A Bizottság éppen ezért különösen elő fogja mozdítani a következőket:

 • a tengeri ügyekben való együttműködés az európai bővítési politika, az európai szomszédsági politika és az északi dimenzió keretében, valamint a főbb partnerekkel folytatott strukturált párbeszéd. Elengedhetetlen, hogy a nemzetközi megállapodásokat a partnerek is alkalmazzák;
 • szorgalmazni fogja, hogy a tagállamok ratifikálják és hajtsák végre a vonatkozó jogi aktusokat.

Az integrált tengerpolitika utolsó célkitűzése a tengeri Európa ismertségének növelése, valamint a tengeri tevékenységek és tengeri foglalkozások köztudatban kialakult képének javítása. Ennek érdekében a Bizottság az alábbi konkrét intézkedéseket és eszközöket javasolja:

 • oktatási eszközök (tengeri atlasz), illetve olyan eszközök kidolgozása, amelyek felhívják a figyelmet a közös tengerészeti örökségre;
 • az európai tengerészeti nap megünneplése 2008-tól minden évben.

Eszközök

A tengerpolitikák közös létrehozásának keretében az alábbi három eszköz kiemelkedő fontosságú:

 • európai tengeri felügyeleti hálózat, amelynek célja a tengerek biztonságos használatának, valamint az EU tengeri határai védelmének szavatolása, mivel ezek a problémák egyszerre több országot is érintenek. A Bizottság különösen ösztönzi a parti őrségek vagy más megfelelő ügynökségek közötti együttműködést, és mindent meg fog tenni a felügyeleti rendszerek interoperabilitásának javítása érdekében;
 • tengeri területfejlesztést célzó integrált (szárazföldi és tengeri) partiövezet-igazgatás. Noha ez a terület a tagállamok hatáskörébe tartozik, európai szintű kötelezettségvállalásra is szükség van. A Bizottság 2008-ban menetrendet fog előterjeszteni az eszköz fejlesztésének támogatása céljából;
 • az óceánokon folyó természeti és emberi tevékenységre vonatkozó átfogó és elérhető adat- és információforrás, amely megkönnyíti a tengerpolitikával kapcsolatos stratégiai döntéseket. Lépéseket fognak tenni egy európai tengeri megfigyelési és adathálózat létrehozása, valamint a tagállami vizek többdimenziós feltérképezése érdekében.

Háttér

A közlemény az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikájáról szóló zöld könyv nyomán lezajlott konzultációt követően született, amelynek keretében a júniusi Európai Tanács cselekvési terv kidolgozására szólítja fel a Bizottságot.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2010. október 29.) az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról [COM(2010) 494 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a javaslat egy olyan program létrehozására tesz javaslatot, amely támogatná az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését és végrehajtását célzó tervezett intézkedéseket. A javaslat a 2011 januárja és 2013 decembere között megkezdődő előkészítő intézkedések és kísérleti projektek folytatásaként valósul meg. A program biztosítaná a 2007-ben elfogadott cselekvési tervben foglalt célkitűzések és prioritások eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

COD/2010/0257 együttdöntési eljárás

A Bizottság közleménye (2010. október 8.) – A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020: tengermegfigyelés és tengeriadat-kezelés az intelligens és fenntartható növekedés szolgálatában [COM(2010) 461 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a közlemény egy cselekvési tervet ismertet, amely egyike az európai uniós integrált tengerpolitika három interdiszciplináris eszközének. A három tengely mentén szervezett cselekvési terv célja a tengeri adatok megbízhatóságának javítása, azok felhasználásának egyszerűsítése és költséghatékonyabbá tétele, valamint az adatokat felhasználók versenyképességének javítása.

A Bizottság közleménye (2009. október 15.) – Úton a tengerfelügyelet integrációja felé: Az EU tengeri területeire kiterjedő közös információmegosztási környezet [COM(2009) 538 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a közlemény az európai uniós tengerpolitika második interdiszciplináris eszköze. Meghatározza a tengeri területekre vonatkozó közös információmegosztási környezet kialakításának vezérelveit, és útjára indítja az annak létrehozását célzó folyamatot. A siker érdekében fokozott koordinációra és egyetértésre van szükség az Európai Bizottság, a tagállamok és a tárgyalópartnerek között.

A Bizottság közleménye (2008. november 25.) – Tengeri területrendezési útiterv: Egységes alapelvek érvényesítése az EU-ban [COM(2008) 791 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A tengeri területrendezés az integrált tengerpolitika kulcsfontosságú eszköze, amelynek célja az érdekelt felek közötti hatékonyabb koordináció biztosítása, valamint a tengerek és óceánok kihasználásának optimalizálása. Ez a közlemény a jelenlegi gyakorlat és a meglévő szabályozás alapján számos fontos alapelvet határoz meg. Ezek az alapelvek szolgálnak kiindulópontként a tengeri területrendezéssel kapcsolatos egységes megközelítés kidolgozását célzó egyeztetésekhez.

A Bizottság jelentése (2009. október 15.) – Az integrált uniós tengerpolitika eredményeiről szóló helyzetjelentés [COM(2009) 540 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Bizottság megvizsgálta az integrált tengerpolitika terén a 2007. évi közlemény elfogadása óta elért haladást, és a jövőre vonatkozóan hat stratégiai irányvonalat határozott meg:

 • integrált tengerpolitikai irányítás: az uniós intézmények, a tagállamok és a partvidékek feladata, hogy hatékony struktúrákat alakítsanak ki, elősegítve ezáltal az ágazatközi együttműködést és az érdekelt felekkel folytatott konzultációt. Ezeknek a struktúráknak lehetővé kell tenniük a tengerpolitikával összefüggő egyes ágazati politikák között meglévő szinergiák hasznosítását. Amennyire lehetséges, kerülniük kell az ágazati politikák egymástól elszigetelt megközelítését;
 • ágazatközi eszközök kifejlesztése: ilyenek például a tengeri területrendezés, a tengerrel kapcsolatos átfogó tudás- és adatbázisok, valamint az integrált tengerfelügyelet. Ezek az eszközök jelentős gazdasági beruházásokat tehetnek lehetővé, és javíthatják az európai tengeri területek kezelését;
 • a tengeri tevékenységek határainak megállapítása a fenntarthatóság érdekében: a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel összefüggésben ezek a korlátozások figyelembe veszik a tengeri tevékenységek kidolgozásának a tengerekre és óceánokra gyakorolt hatását;
 • a tengeri medencékhez kapcsolódó stratégiák: ezek a stratégiák hozzájárulnak az integrált tengerpolitika sikeréhez. Lehetővé teszik, hogy a politikai prioritásokat és eszközöket az egyes nagy európai tengeri medencék földrajzi, gazdasági és politikai sajátosságaihoz igazítsák;
 • az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának megerősítése: Európának vezető szerepet kell vállalnia a globális tengerpolitikai irányítás hatékonyságának növelésében, mint ahogyan azt a kalózkodás vagy a pusztító hatású halászati módszerek elleni fellépés esetében is tette;
 • fenntartható gazdasági növekedés, foglalkoztatás és innováció: az EU-nak egységes és átfogó gazdasági prioritásokat kell meghatároznia a közösségen belüli tengeri szállítás fejlesztésének támogatása, a környezetbarát hajók projektjének előmozdítása, a tengeri energiatermelés ösztönzése stb. érdekében. Ezenfelül ügyelnie kell arra, hogy a területi kohézióról kibontakozó vitában teljes mértékben figyelembe vegyék a tengerpolitika és a part menti területek érdekeit.

A Bizottságnak 2010 során politikai dokumentumot kell közzétennie e hat stratégiai irányvonal végrehajtásáról.

Utolsó frissítés: 03.12.2010

Top