Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Járulékos fogások és a visszadobás gyakorlata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Járulékos fogások és a visszadobás gyakorlata

A Bizottság elkötelezte magát egy olyan hosszú távú politika kialakítása mellett, amellyel előmozdítható az európai vizeken folytatott halászat során előforduló járulékos fogások csökkentése és a visszadobás gyakorlatának megszüntetése. Fontos irányváltásról van szó, amelynek célja kivitelezhető és a gyakorlatban megvalósítható megoldások, gyakorlatok, technológiák és eszközök meghatározása a kívánt eredmények elérése érdekében.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2007. március 28.) – A nemkívánatos járulékos fogások csökkentésére és a visszadobás gyakorlatának megszüntetésére irányuló politika az európai vizeken folytatott halászat vonatkozásában [COM(2007) 136 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A járulékos fogások * és a visszadobás gyakorlata * az európai vizeken folytatott halászat jelentős problémáját képezik. Két fő indokot kell megemlíteni a tengeri élőlények visszadobása kapcsán.

Az első gazdasági természetű. A halakat méretüktől, minőségüktől, valamint fajuktól függően igen változatos áron értékesítik. Ezért jelentős gazdasági ösztönzők állnak a visszadobás gyakorlata mögött, mivel a hajók fedélzetének tárolóhelyiségét a magas piaci értékű élőlények számára tartják fent.

A második ok a halászati ágazatban alkalmazandó bizonyos szabályokhoz kapcsolódik. Ez a helyzet a legkisebb kirakodható méret alkalmazásával vagy a teljes kifogható mennyiségekkel (TAC).

A visszadobás gyakorlatának nagyságrendje

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szerint a 2003 és 2005 közötti időszakban a járulékos fogások visszadobásának mértéke a tengertől, az ágazattal és az alkalmazott technikától függően a fogások tömegének 20 és 60%-a között mozgott.

A visszadobás gyakorlatának következményei

A járulékos fogások és az ezekhez kapcsolódó visszadobások olyan súlyos következményekkel járnak, mint:

 • a társadalmi források kárba veszése;
 • a fiatal egyedek fogása esetében a jövőbeli fogási lehetőségek visszaszorulása;
 • a kifejlett egyedek fogása tekintetében az ívásra képes biomassza azonnali csökkenése;
 • a tengeri ökoszisztémára és biológiai sokféleségre gyakorolt negatív következmények.

A legtöbb halfaj és rákféle a kifogás és a visszadobás során elpusztul, vagy csak minimális esélye van a túlélésre.

Eszközök és intézkedések

A járulékos fogások csökkentése és a visszadobás gyakorlatának fokozatos megszüntetése olyan eszközök és intézkedések együttes alkalmazását igényli, amelyeket minden esetben hozzá kell igazítani az egyes halászati ágazatokhoz. A visszadobási tilalom bevezetése felelősséget ró a halászokra azáltal, hogy inkább az eredmények elérésére összpontosít. Mindehhez figyelembe kell venni ezenfelül a halászati ágazatok gyakorlati és gazdasági feltételeit. Ezen új politika a következő eszközökből áll:

 • a szelektív halászeszközök használatának előmozdítása;
 • a „kockázatnak kitett” területek valós idejű lezárása a járulékos fogások esetében;
 • a kvóták rugalmassága;
 • a nemkívánatos járulékos fogásokra kivetendő díjak bevezetése és a nemkívánatos járulékos fogások kisajátítása;
 • a halászathoz kedvező hozzáférést biztosító preferenciális státus bevezetése, amennyiben a járulékos fogások mértéke alacsony;
 • információs rendszer bevezetése, amelynek segítségével a hajók értesíthetők a nemkívánatos járulékos fogások tekintetében csekély kockázatú területekről.

Ezzel párhuzamosan a regionális halászati irányítószervezetek alapvető szerepet játszanak a visszadobás gyakorlatának megszüntetését célzó kiegészítő intézkedések kialakításában. Egyes intézkedések részesülhetnének az Európai Halászati Alap támogatásában.

Ellenőrzés

A visszadobási tilalom betartatásának és a jogellenes visszadobások felszámolásának nyilvánvaló nehézsége ellenére alapvető fontosságú, hogy a Bizottság a hatékony végrehajtás érdekében érvényre juttassa a szabályokat.

Ezért jelentős szerepük van a megfigyelői programoknak, amelyeknek egy általános, a következő elemeket magában foglaló rendszer részét kell képezniük:

 • a fogásra és a kirakodásokra vonatkozó részletes és számszerűsített elemzés;
 • elektronikus hajónapló használata, amely lehetővé teszi, hogy a fogások összetételéről valós idejű jelentést készítsenek;
 • a halászeszközök felügyelete és ellenőrzése;
 • az érintett felek részvétele és együttműködése.

Ezenfelül a halászhajók tekintetében nem engedélyezett haszonszerzés megakadályozása érdekében a kirakodott fogások nem értékesíthető részét szigorúan ellenőrizni kell. Valamennyi halászhajó adatait összesíteni és elemezni kell, hogy a szabályok be nem tartása esetén meghozhassák a szükséges intézkedéseket.

Gazdasági és társadalmi következmények

E politika végrehajtása rövid távon általában a költségek határozott emelkedésével és a bevételek csökkenésével járhat. További következményekkel párosulhat a halászati területek lezárása, hiszen a hajók a halászati helyük megváltoztatására, illetve arra kényszerülnek, hogy hosszabb utat tegyenek meg a halászterület elérése érdekében.

Hosszabb távon ugyanakkor számos gazdasági előnnyel lehet számolni, amelyek a nagyobb és egészségesebb állományok kialakulásával függnek össze.

Háttér

E közlemény elsődleges problémaként a visszadobás gyakorlatával foglalkozik, és nagy vonalakban felvázolja a megvalósítandó fellépést a járulékos fogások csökkentése és a visszadobás gyakorlatának megszüntetése érdekében. 2008-tól kezdve rendeleteket dolgoznak ki a közösségi halászat valamennyi területének lefedése érdekében.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Járulékos fogás: a halászat során nem célzott, vagy bizonyos kritériumoknak nem megfelelő fajok – közöttük tengeri emlősök, madarak, teknősök és más tengeri fajok – véletlen kifogása.
 • Visszadobás: a fogásban található állati eredetű összes szerves anyag azon része, amelyet valamilyen okból a tengerbe visszadobnak vagy oda ürítenek. Ez nem vonatkozik a növényi anyagokra és a halászati hulladékokra, például a belsőségekre. A visszadobott hal lehet elpusztult vagy élő egyed is.

Utolsó frissítés: 18.10.2011

Top