Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A halászati ágazatnak nyújtott de minimis támogatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A halászati ágazatnak nyújtott de minimis támogatások

A halászati ágazatban ez a rendelet váltja fel a mezőgazdasági és halászati ágazat korábbi szabályait megállapító 1860/2004/EK rendeletben foglalt, a de minimis támogatásokra vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

A 875/2007/EK rendelet (2007. július 24.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a bármilyen formában nyújtott állami támogatás, mivel az torzíthatja a versenyt.

A 994/98/EK rendelet 2. cikke szerint azonban a Bizottság úgy dönthet, hogy bizonyos támogatások nem felelnek a meg a 87. cikkben foglalt valamennyi feltételnek, és ezért mentesülnek a bejelentési eljárás alól.

A szállítási, mezőgazdasági és halászati ágazaton kívül valamennyi gazdasági ágazatra vonatkozó általános de minimis rendelet (a 69/2001/EK rendelet) 2004-ben történt elfogadásához hasonlóan a Bizottság 2004-ben elfogadott egy, a mezőgazdaságra és a halászatra vonatkozó közös de minimis rendeletet (a 1860/2004/EK rendelet), most pedig egy újabbat, amely kifejezetten a halászati ágazatra vonatkozik.

A de minimis támogatásokra vonatkozó felső határ

A halászati ágazatra vonatkozó de minimis összeghatárt bármely hároméves időszak alatt és kedvezményezett vállalkozásonként 30 000 euróban állapították meg, feltéve, hogy a vállalkozásoknak nyújtott támogatások teljes összege nem éri el az ágazat éves nemzeti termelésének 2,5%-át.

Hatály

A de minimis támogatásoknak átláthatóaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy előzetesen pontosan kiszámítható e támogatások támogatástartalma anélkül, hogy kockázatelemzést kellene végezni. A tőkeinjekciókból álló támogatás ezért nem tekintendő átláthatónak, ha a tőkeinjekció átlépi a de minimis támogatásokra vonatkozó felső határt.

A rendelet a halászati termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó valamennyi vállalkozásra alkalmazandó.

A rendelet nem alkalmazandó:

  • azokra a támogatásokra, amelyek összegét a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;
  • az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásokra;
  • az importárukkal szemben a hazai áruk felhasználásához kötött támogatásokra;
  • a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak megmentésükhöz vagy szerkezetátalakításukhoz nyújtott támogatásokra;
  • a halászati kapacitás növelésére irányuló támogatásra, kivéve, ha az adott támogatás a főfedélzet modernizációjára irányul;
  • halászhajók vásárlására, illetve építésére irányuló támogatásra.

Ellenőrzés

A de minimis támogatást nyújtó tagállamnak szigorúan ellenőriznie kell a nyújtott támogatásokat.

A tagállamnak írásban értesítenie kell a célvállalkozást a támogatás összegéről. Ezenkívül a támogatás nyújtását megelőzően be kell szereznie a vállalkozás nyilatkozatát az elmúlt két pénzügyi évben, illetve a folyó pénzügyi évben kapott egyéb de minimis támogatásokról.

Nem alkalmazandók azonban a fent említett feltételek, ha a tagállam központi nyilvántartást vezet a halászati ágazatban nyújtott de minimis támogatásokról, és az valamennyi kért információt tartalmazza. Ehhez a nyilvántartásnak három pénzügyi évet átfogó időszakot kell felölelnie.

A tagállam kizárólag akkor nyújthat támogatást az érintett vállalkozásnak, ha e támogatással a vállalkozás által kapott támogatások teljes összege nem lépi túl az adott pénzügyi időszakra meghatározott összeghatárt.

A tagállamok ezenkívül rögzítik és összeállítják mindazokat az információkat, amelyek segítségével a Bizottság megállapíthatja, hogy betartották-e a rendeletben megállapított feltételeket. Az iratokat tíz pénzügyi éven át megőrzik. A Bizottság írásbeli kérelmére a tagállamok megküldik számára a Bizottság által szükségesnek tartott valamennyi információt.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés - Hatályvesztés időpontja

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 875/2007/EK rendelet

2007.8.1.–2013.12.31.

HL L 193., 2007.7.25.

Utolsó frissítés: 27.05.2008

Top