Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Halászati Alapról szóló rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az Európai Halászati Alapról szóló rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

A 498/2007/EK rendelet az operatív programok szerkezete, benyújtása és értékelése tekintetében meghatározza az Európai Halászati Alap (az Alap) 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó végrehajtásának részletes szabályait. Rendelkezik az intézkedésekről, a monitoringról és az ellenőrzésről, valamint meghatározza a finanszírozási eszközöket. A rendelet magában foglalja a nyilvánosságot és a tájékoztatást, valamint biztosítja a személyes adatok védelmét.

JOGI AKTUS

A Bizottság 498/2007/EK rendelete (2007. március 26.) az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendeletben meghatározott mechanizmusok és végrehajtási szabályok az Európai Halászati Alapról szóló alaprendeletre vonatkozó rendelkezésekből erednek.

A részletes szabályok célja az operatív programok létrehozásának megkönnyítése (I. melléklet). A részletes végrehajtási szabályok továbbá a tervek Bizottság általi vizsgálatának és jóváhagyásának egyszerűsítését hivatottak biztosítani. Az operatív programnak tartalmaznia kell a földrajzi támogathatósági kritériumokat (a nemzeti és/vagy helyi körülmények elemzése, erősségek és gyengeségek bemutatása), valamint a kidolgozott terveknek az e rendeletben meghatározott prioritási tengelyek tekintetében vett koherenciáját. A rendelet egyedi rendelkezéseket állapít meg azon operatív programokra, amelyek esetében a közkiadások összessége 2004-es árakon számolva nem haladja meg a 90 millió eurót. A részletes végrehajtási szabályok továbbá a tervek Bizottság általi vizsgálatának és jóváhagyásának egyszerűsítését hivatottak biztosítani.

A halászatot érintő strukturális intézkedések célja iránymutatás nyújtása az ágazat szerkezetátalakításához és az átalakítás megkönnyítése. Erre az eljárásra a halászati tevékenység jövőjének biztosítása és a fenntartható halászat előmozdítása érdekében van szükség. Ennek keretében nem engedélyezhetők a halászati erőkifejtés növelését eredményező köztámogatások.

Prioritási tengelyek

A részletes végrehajtási szabályok az Európai Halászati Alap prioritási tengelyei mentén fogalmazhatók meg (lásd az I. melléklet A. részét):

  • intézkedések a közösségi halászflotta kiigazítására. Ide tartoznak a halászati tevékenységek végleges beszüntetéséhez nyújtott állami támogatások. A közösségi halászflotta kiigazítását célzó intézkedések emellett meghatározzák a kisüzemi part menti halászathoz nyújtott támogatásokat és a közösségi halászati flottagazdálkodás céljára nyújtandó társadalmi-gazdasági kompenzációt is;
  • akvakultúra, belvízi halászat, valamint a halászati és akvakultúratermékek helyszíni feldolgozása és forgalmazása. A rendelet meghatározza az akvakultúrás tenyésztésre vonatkozó intervenció alkalmazási körét. Emellett az akvakultúra területét érintő termelő beruházásokat javasol a fajok rendszerezése, a vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések és állat-egészségügyi intézkedések szerint. Belvízi halászat esetén 12 méternél rövidebb, vontatott halászeszközt nem használó hajóknak nyújtható támogatás. A rendelet a halfeldolgozás támogatására is lehetőséget ad, ha annak célja az emberi egészségre káros anyagok (dioxin és egyéb anyagok) kivonása. Az Alapból nyújtott támogatások odaítélése során elsőbbséget élveznek a mikro- és kisvállalkozások;
  • közös érdekeket célzó intézkedések. Ezek az intézkedések kollektív műveleteket céloznak, mégpedig a termelői szervezetek terveinek létrehozását vagy szerkezetátalakítását, a növény- és állatvilág védelmét, a halászkikötők által kínált szolgáltatások javítását, a piacok megerősítését vagy a kutatók és a halászati ágazat szereplői közötti partnerség ösztönzését;
  • a halászati területek fenntartható fejlesztésének előmozdítása. Az Európai Unió a hanyatló halászati területek diverzifikálása és megerősítése érdekében támogatni kívánja a helyi fejlesztési stratégiákat. E halászati területeknek nem kell feltétlenül egybeesniük valamely nemzeti közigazgatási területtel vagy a strukturális alapok által létrehozott övezetekkel. A helyi fejlesztési stratégia végrehajtásáért felelős csoportokat a tagállamok választják ki.

Értékelés

A programok időközi értékelését a tagállamok legkésőbb 2011. június 30-ig küldik el. Amennyiben valamely tagállam nem teljesíti irányítási, ellenőrzési vagy kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségeit, a Bizottság határozhat úgy, hogy megszakítja a kifizetési határidőt.

Tájékoztatás és nyilvánosság

A tagállamok vagy az irányító hatóság köteles a nagyközönségnek és lehetséges kedvezményezetteknek szóló tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedéseket hozni. Ezenfelül az irányító hatóság biztosítja, hogy a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések széles körhöz szóljanak; ilyen intézkedések az operatív program elindításának reklámozása, az eredmények bemutatása, valamint május 9-től kezdődően egy héten keresztül az irányító hatóság épületének fellobogózása az Európai Unió zászlójával (II. melléklet).

Finanszírozási eszközök

A finanszírozási eszközök a flottagazdálkodás céljára nyújtandó társadalmi-gazdasági kompenzációhoz hasonló (lásd a III. mellékletben szereplő nómenklatúrát), visszafizethető beruházásokat létrehozó műveletek formájában valósulnak meg, és elsősorban a kkv-knak és mikrovállalkozásoknak szánt kockázatitőke-alapokat, garanciaalapokat és hitelalapokat támogatnak.

A finanszírozási eszközök tekintetében a költségnyilatkozat (IX. melléklet) magában foglalja az ilyen pénzügyi eszközök létrehozásakor vagy az azokhoz való hozzájárulás során kifizetett összes kiadást. Az operatív program részleges vagy végleges lezárásakor a támogatható kiadásoknak azonosnak kell lenniük a minden egyes finanszírozási eszközből a vállalkozásokba történő beruházásokra fordított bármilyen kifizetés összegével, vagy a nyújtott garanciák összességével.

Ha az Alap finanszírozási eszközöket tartalmazó műveleteket finanszíroz, akár holdingalapon keresztül is, a társfinanszírozó partnerek vagy a részvényesek vagy azok szabályosan meghatalmazott képviselője üzleti tervet nyújt be. Az üzleti tervnek meg kell felelnie a végrehajtási rendeletben előírt feltételeknek (35., 36. és 37. cikk).

Irányítás, monitoring és ellenőrzés

A tagállam által kijelölt, a programot irányító hatóság (XII. melléklet) biztosítja, hogy a kedvezményezettek értesülnek az operatív program keretében szállított termékek, illetve szolgáltatások sajátos feltételeiről, a finanszírozási tervről, a végrehajtás határidejéről, valamint a betartandó és közlendő pénzügyi és egyéb információkról. Az irányító hatóság által végzett vizsgálatok a műveletek igazgatási, pénzügyi, technikai, illetve fizikai szempontjaira terjednek ki. A szabálytalanságokkal kapcsolatos minden összeget az adott szabálytalansághoz rendelt hivatkozási számmal vagy más megfelelő módszerrel azonosítanak.

Az ellenőrzéseket a helyszínen (V. melléklet), a kedvezményezettnél található dokumentáció és feljegyzések alapján kell elvégezni. Emellett az ellenőrző hatóság véletlenszerű mintavételezési módszert is alkalmazhat (lásd a IV. mellékletet).

Szabálytalanságok

Szabálytalanság esetén a tagállamok kötelesek a tényekről tájékoztatni az Európai Bizottságot. Amennyiben egy szabálytalanságnak más tagállamokban is hatása lehet, az érintett tagállamokat is értesíteni kell.

Elektronikus adatküldés

Az egyes tagállamok és a Bizottság közötti adatcserét a Bizottság által létrehozott számítástechnikai rendszer segítségével kell elvégezni, amely lehetővé teszi az adatoknak a Bizottság és az egyes tagállamok közötti biztonságos cseréjét.

Az adatcserét biztosító számítástechnikai rendszer az alábbiakra vonatkozó adatokat tartalmazza:

  • az operatív programok finanszírozási tervei (az I. melléklet B. részében található minta);
  • költségnyilatkozatok és fizetési kérelmek (a IX. mellékletben foglalt minta);
  • a visszavont és visszafizettetett összegekről, valamint a függőben lévő visszafizetésekről szóló éves nyilatkozat (a X. mellékletben található minta);
  • a kifizetési kérelmek éves előrejelzései (a XIII. mellékletben szereplő minta);
  • az éves jelentések és a záró végrehajtási jelentések pénzügyi szakasza (a XIV. melléklet 3.3. pontjában foglalt minta).

A számítástechnikai rendszer ezenkívül közérdekű dokumentumokat és adatokat is magában foglal. Ilyenek az operatív programok (I. melléklet, A. rész), az Alapból származó hozzájárulásokkal kapcsolatos bizottsági határozat, az éves jelentések és a záró végrehajtási jelentések (a XIV. mellékletben szereplő minta), az ellenőrzési stratégia (V. melléklet), valamint az irányítási rendszerek leírása (XII. melléklet, A. rész).

A tagállamok és a Bizottság minden szükséges intézkedést megtesznek a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

498/2007/EK rendelet

2007.5.30.

HL L 120., 2007.5.10.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1249/2010/EU rendelet

2011.1.12.

HL L 341., 2010.12.23.

A 498/2007/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 17.03.2011

Top