Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A bálnák, delfinek és barnadelfinek véletlenszerű kifogás elleni védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A bálnák, delfinek és barnadelfinek véletlenszerű kifogás elleni védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

812/2004/EK rendelet – a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a bálnák, delfinek és barnadelfinek (a „cetfélék” néven ismert tengeri emlősök) halászhajók által történő véletlenszerű kifogásának (más néven járulékos fogás) csökkentését célzó intézkedéseket határozza meg.

FŐBB PONTOK

A rendelet a következőket vezeti be:

 • az eresztőhálókra (függőlegesen felfüggesztett halászháló, amely a halakat a kopoltyújúknál fogva ejti csapdába), és a vonóhálókra (halászhálófajta) vonatkozó technikai intézkedéseket a meghatározott területeken (a felsorolás a rendelet I. és III. mellékletében található);
 • fedélzeti megfigyelési rendszer a cetfélék járulékos kifogásával kapcsolatos információk szerzése érdekében a „veszélyeztetett” halászatok * esetében (lásd a III. mellékletet).

Akusztikus riasztóberendezések

 • Több típusú akusztikus riasztóberendezést fejlesztettek ki. Ezek az eszközök (angolul „pinger” néven is ismertek) olyan jelzéseket bocsátanak ki, amelyek távol tartják a cetféléket a halászfelszerelésektől.
 • A 12 méter vagy annál hosszabb halászhajók számára kötelező az akusztikus riasztóberendezések használata a megjelölt területeken és halászati időszakokban.
 • A halászhajók kapitányainak biztosítaniuk kell, hogy a halászfelszerelés kihelyezésekor az akusztikus riasztóberendezések tökéletesen működjenek.
 • Az Európai Unió (EU) országai kötelesek az akusztikus riasztóberendezések használata eredményeként az idő múlásával bekövetkező hatásokat megfigyelni és értékelni.
 • A riasztóberendezések műszaki előírásai (pl. jelzési tulajdonságok) és használati feltételei (az akusztikus riasztóberendezések közötti maximális távolság a hálók mentén) a rendelet II. mellékletében találhatók.
 • Kivételes esetben az uniós országok legfeljebb két évig engedélyezhetik azon akusztikus riasztóberendezések ideiglenes használatát, amelyek nem teljesítik a műszaki előírásokat vagy a használati feltételeket, feltéve, hogy azok használatát megfelelően dokumentálják.

A véletlenszerű kifogások megfigyelési rendszere

 • Az uniós országoknak a lobogójuk alatt hajózó halászhajók számára ki kell dolgozniuk és meg kell valósítaniuk a cetfélékre vonatkozó véletlenszerű kifogások megfigyelési rendszerét. A megfigyelési rendszerek célja a III. mellékletben felsorolt halászatokkal kapcsolatos reprezentatív adatok biztosítása.
 • A 15 méternél rövidebb hosszúságú halászhajók esetén az adatokat kutatások vagy kísérleti projektek elvégzésével gyűjtik.
 • A legalább 15 méteres vagy hosszabb hajók esetén a megfigyelést fedélzeti megfigyelési rendszerek végzik.
 • A megfigyelőkkel kapcsolatban a jogszabály a következőket írja elő:
  • képzettség (pl. megfelelő tapasztalat a cetfajok és a halászati gyakorlatok azonosítására);
  • képességek (bizonyos alapvető tudományos feladatok teljesítése);
  • feladatok (a véletlenszerű kifogások megfigyelése és a megfigyelt járulékos halfogásoknak az érintett teljes halászatra történő kivetítéséhez szükséges adatok gyűjtése);
  • a megfigyelők által begyűjtött összes adatot és a megfigyelő megállapításait tartalmazó jelentés készítése.

Jelentések

 • Az uniós országok minden évben jelentést nyújtanak be az Európai Bizottságnak. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
  • becslések a ceteknek az egyes érintett halászatokban történt összes véletlenszerű kifogásáról;
  • a megfigyelői jelentések következtetéseit, valamint más szükséges információkat, ideértve a halászatokban a cetek véletlenszerű kifogásának csökkentése céljából elvégzett kutatásokra vonatkozó bármely információt.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2004. július 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A bálnák, delfinek és barnadelfinek az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének védelme alatt állnak, amely előírja az uniós országok számára ezen fajok védettségi helyzetének felügyeletét. Az EU ezért konkrét intézkedések segítségével biztosítja a halászati tevékenység negatív hatásának minimalizálását.

* KULCSFOGALMAK

„Veszélyeztetett” halászatok: ezen összefoglalóban a „halászatok” kifejezés bizonyos, a halászati tevékenység által súlyosan veszélyeztetett populációjú cetféléket jelöl.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács812/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról (HL L 150., 2004.4.30., 12–31. o.)

Az 812/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 199/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról (HL L 60., 2008.3.5.,1–12. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.10.2016

Top