Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 768/2005/EK rendelete a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal és a halászati ellenőrző rendszer létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalt (EFCA), amely 2012 előtt Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal néven működött.

A Hivatal céljai a következők:

 • az uniós országok által folytatott halászati ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek operatív koordinációjának megszervezése;
 • az uniós országok támogatása annak elérése érdekében, hogy megfeleljenek a közös halászati politika szabályainak.

FŐBB PONTOK

A Hivatal kötelezettségvállalásai és feladatai az alábbiakra terjednek ki:

 • Összehangolja:
 • Segítséget nyújt az uniós országoknak az alábbiak terén:
  • információk szolgáltatása az Európai Bizottságnak és más érdekelt feleknek a halászati, valamint az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekről;
  • a közös halászati politika szabályai értelmében felmerülő kötelezettségeik végrehajtása.
 • Segítséget nyújt az uniós országoknak és a Bizottságnak a következőkben:
  • a halászati politika Unión belüli alkalmazásának harmonizációja;
  • a halászati megállapodások keretében az EU-n kívüli országokkal történő kapcsolattartás.
 • Hozzájárul:
  • az ellenőrzési és felügyeleti technikák kutatásához és fejlesztéséhez;
  • az ellenőrképzéshez és az uniós országok közötti tapasztalatcseréhez.

A Hivatal szervezete

A Hivatal, amelynek székhelye a spanyolországi Vigóban található, a következő szervekből áll:

 • az öt évre kinevezett ügyvezető igazgató;
 • az ügyvezető igazgató munkáját segítő tanácsadó testület; és
 • az egyes uniós országok képviselőiből és a Bizottság hat képviselőjéből álló igazgatási tanács, amely többek között az ügyvezető igazgató kinevezéséért felelős.

Az igazgatási tanács minden ötödik évben a Hivatal hatékonyságát vizsgáló független, külső értékelésre ad megbízást.

Operatív koordináció

A Hivatal összehangolja mind a szárazföldön, mind az uniós és a nemzetközi vizeken folytatott tevékenységeket. E tevékenységeket közös alkalmazási tervek alapján kell végezni, amelyeket az uniós országokkal folytatott konzultációt követően a Hivatal állít össze.

A közös alkalmazási terv tervezetét az ügyvezető igazgató eljuttatja az érintett uniós országokhoz és a Bizottsághoz. Amennyiben 15 munkanapon belül nem emelnek kifogást a tervezet ellen, a tervet elfogadják. Kifogás esetén a tervezetet a Bizottság elé terjesztik, amely elvégezi a szükséges kiigazításokat.

A közös alkalmazási tervek:

 • alkalmazzák az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó teljesítményszinteket és eljárásokat;
 • megszervezik a nemzeti eszközök alkalmazását; és
 • meghatározzák azon feltételeket, amelyek megléte mellett egy uniós ország egy másik uniós ország vizeire léphet.

Az egyes közös alkalmazási tervek hatékonyságát évente felmérik.

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal koordinációs központja megfigyelési, felügyeleti és kommunikációs eszközöket bocsát rendelkezésre.

További lényeges pontok

 • A Hivatal megvásárolhatja, kölcsönözheti vagy bérelheti a közös alkalmazási tervek, valamint az ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtásához szükséges eszközöket.
 • Az uniós országok által az ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtásához biztosított humán erőforrások mellett a Hivatal személyzetét ki lehet jelölni nemzetközi vizeken tevékenykedő közösségi ellenőrnek.
 • A Hivatal információk gyűjtése és értékelése, valamint a közös halászati politikát támogató lehetőségek meghatározása céljából válságstábot hozhat létre, amennyiben a közös halászati politikát olyan komoly veszély fenyegeti, amelyet a meglévő eszközökkel nem lehet megelőzni.
 • Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal hozzájárul az EU integrált tengerpolitikájának megvalósításához.
 • A Hivatal bevételei három forrásból tevődnek össze:
  • az uniós költségvetés,
  • az uniós országok részére nyújtott szolgáltatásokért felszámolt díjak, valamint
  • kiadványok, képzés és a Hivatal által biztosított egyéb szolgáltatások.
 • A Hivatal részt vesz a Horizont 2020 program keretében a tengerfelügyelet és a Földmegfigyelési technikák terén folytatott számos kutatási és fejlesztési projektben.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. június 10 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

A közös halászati politika 2002. évi reformját követően a politika a szabályok végrehajtására vonatkozó harmonizált feltételek megteremtésére összpontosított. A halászati ágazatban folyó felügyeleti és ellenőrzési tevékenységek összehangolása érdekében szükségesnek ítélték az állandó struktúra létrehozását. E szükséglet kielégítésére jött létre a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (a későbbi Európai Halászati Ellenőrző Hivatal).

JOGI AKTUS

A Tanács 768/2005/EK rendelete (2005. április 26.) a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról (HL L 128., 2005.5.21., 1–14. o.).

A 768/2005/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 14.01.2016

Top