Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A közös halászati politikához kapcsolódó pénzügyi intézkedések tökéletesítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A közös halászati politikához kapcsolódó pénzügyi intézkedések tökéletesítése

Ez a rendelet átlátható és hatékony szerkezetet teremt a közös halászati politika (KHP) alkalmazásához kapcsolódó közösségi pénzügyi beavatkozások végrehajtásához. Ezek a beavatkozások főként a KHP szabályainak végrehajtását és ellenőrzését, az óvintézkedéseket, az adatgyűjtést, a tudományos szakvélemények javítását, az irányítást, a halászati források fenntarthatóságára irányuló nemzetközi egyezmények tiszteletben tartását, valamint a tengerjoghoz kapcsolódó intézkedések végrehajtását érintik.

JOGI AKTUS

A Tanács 861/2006/EK rendelete (2006. május 22.) a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó uniós pénzügyi intézkedések létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács ezzel a rendelettel úgy határozott, hogy a közös halászati politika (KHP) végrehajtásának és ellenőrzésének keretében javítja a pénzügyi beavatkozások hatékonyságát.

Elsődleges célok

A KHP végrehajtásához pénzügyi intézkedéseket terveznek. A pénzügyi beavatkozások az alábbi területeket érintik:

  • a halászati tevékenységek ellenőrzésének és a KHP intézkedései alkalmazásának tökéletesítése. A tagállamok javát szolgáló pénzügyi beavatkozások célja a halászat ellenőrzésére irányuló nemzeti programok hiányosságainak kompenzálása, valamint szembeszállás a halállomány csökkenésével. Cél az ellenőrzésre vonatkozó intézkedések összehangolása, különös tekintettel a nemzeti vizsgálati és felügyeleti rendszerek Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség illetékességi körében történő létrehozásával;
  • az adatok gyűjtése, kezelése és felhasználás, valamint a tudományos tanácsadás javítása. A tagállamok javát szolgáló pénzügyi beavatkozások célja kiegészítő információk nyújtása a halászati erőforrások állapotáról, a halászatnak az erőforrásokra és a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásáról, a halászat, az akvakultúra és a halászati ipar állapotának gazdasági vonatkozásairól. Pénzügyi támogatást kell nyújtani a tagállamoknak arra, hogy biológiai, műszaki, környezeti és társadalmi-gazdasági információkat tartalmazó integrált adatbázisokat állítsanak fel;
  • nemzetközi kapcsolatok. A pénzügyi beavatkozások elősegítik a halászati megállapodások megkötését harmadik országokkal, az ENSZ-szel és a regionális halászati szervezetekkel történő együttműködést, valamint partnerségi megállapodások megkötését ebben az ágazatban. Ezeknek az alapoknak a célja, hogy az Unió részt vegyen a halászati szektorban történő új nemzetközi szervezetek és/vagy új nemzetközi normák felállítását, valamint a halállomány megőrzését célzó munkák előkészítésében;
  • a KHP irányítása. A rendelet előirányozza a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság előkészítő üléseivel l (ACFA), valamint a regionális tanácsadó testületekkel kapcsolatos működési költségek finanszírozását.

A közösségi alapok elosztása

Ezek a tevékenységek részesülnek az uniós költségvetésből, mivel hozzájárulnak a halállomány hosszú távú egyensúlyának biztosításához.

Az éves előirányzatokat a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretek között a költségvetési hatóság engedélyezi. Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből. A Bizottság gondoskodik a csalás, korrupció és bármilyen egyéb illegális tevékenység elleni megelőző ellenőrző intézkedések végrehajtásáról, és szabálytalanság megállapítása esetén kilátásba helyezi az összeg visszafizettetését.

Ezeket az intézkedéseket rendszeres monitoringnak vetik alá. A Bizottság gondoskodik a finanszírozott intézkedések rendszeres, független és külső értékeléséről.

A pénzügyi intézkedések végrehajtására a 2014-2020 közötti programozási időszakban kerül majd sor. Ezek intézkedések zömét az európai Tengerügyi és Halászati Alapba fogják integrálni.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

861/2006/EK tanácsi rendelet

2007.1.1.–2013.12.31.

HL L 160., 2006.6.14.

693/2011/EU rendelet

2011.7.23.

HL L 192., 2011.7.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1078/2008/EKrendelete (2008. november 3.) a halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során felmerült tagállami kiadások tekintetében a861/2006/EKtanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 295., 2008.11.4.].

Ez a rendelet rögzíti az Unió pénzügyi részvételét a tagállamok halászati ágazatban történő adatgyűjtésével és az adatbázis karbantartásával kapcsolatosan felmerülő költségeiben. A tagállamoknak nemzeti programjukat érintő éves költségvetési előrejelzésüket értékelés céljából be kell nyújtaniuk a Bizottságnak. A Bizottság az értékelés végrehajtásához további pontosításokat kérhet a tagállamoktól a költségekkel kapcsolatban. A tagállamoknak a pontosításokat a Bizottság felkérése után 15 napon belül be kell nyújtaniuk. A támogatható kiadások a következők: adatgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységek (mintavételi helyszínekkel kapcsolatos adatok gyűjtése, kereskedelmi halászat és a hobbihorgászat tengeri megfigyelése, tengerkutatási felmérések), adatkezelési tevékenységek (adatbázis létrehozása és honlapkészítés, adattárolás, minőség-ellenőrzés és validálás, feldolgozás stb.) és az adatfelhasználással kapcsolatos tevékenységek (adatok előállítása és tudományos elemzés támogatására való felhasználásuk, biológiai paraméterek értékelése és az állományértékelésre, bioökonómiai modellezésre és a kapcsolódó tudományos elemzésre szolgáló adatállományok készítése). Az első nemzeti program a 2009–2010 közötti időszakot fedi le.

A Bizottság 391/2007/EKrendelete (2007. április 11.) a közös halászati politika megfigyelési és ellenőrzési rendszereinek megvalósítása során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EKrendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 97., 2007.4.12.].

Ez a rendelet tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió finanszírozza a tagállamoknak a KHP előírásainak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségeit a 2007–2013 közötti időszakban. A pénzügyi támogatáshoz a tagállamoknak a megelőző év november 15-e előtt kell bejelenteniük ellenőrzési programjukat a Bizottsághoz. A támogatható projektek költsége általában meghaladja a 40 000 EUR-t. A projekteket az éves programban rögzített határidőn belül végre kell hajtani, és időközi értékelést, valamint záróbeszámolót kell készíteni róluk, amelyeket valamennyi tagállam a Bizottságnak nyújt be. Ezenkívül bizonyos kiegészítő feltételeknek is meg kell felelni az új technológiákba történő befektetések esetén, valamint a hajók vásárlására és korszerűsítésére, valamint a képzési és csereprogramokra vonatkozó projektek esetén.

utolsó frissítés 12.11.2013

Top