Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fehér könyv a sportról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fehér könyv a sportról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Fehér könyv a sportról (COM(2007) 391 végleges)

MI A FEHÉR KÖNYV CÉLJA?

 • Ez a fehér könyv az Európai Bizottság egyik legnagyobb közreműködése a sport, illetve a sportnak az uniós állampolgárok mindennapi életében betöltött szerepének témakörében.
 • Megerősíti, hogy a sport az uniós szakpolitikák összességére hatással lehet.
 • Ezenfelül azonosítja kifejezetten a sport világát jellemző szükségleteket és sajátosságokat.
 • Jövőbeli távlatokat nyit a sport számára uniós szinten az uniós jognak, a szubszidiaritás elvének és a sportszervezetek függetlenségének tiszteletben tartása mellett.

FŐBB PONTOK

Célkitűzések

 • A sportról szóló fehér könyv fő célkitűzései a következők:

  • stratégiai iránymutatásokat ad;
  • ösztönzi a különleges problémákról folytatott vitákat;
  • magasabb profilt biztosít a sportnak az Unió határozathozatali folyamataiban;
  • kiemeli az ágazat szükségleteit és sajátosságait;
  • meghatározza a jövőbeli fellépésekhez szükséges megfelelő kormányzati szinteket.
 • Pontosabban a Bizottság e fehér könyvön keresztül az alábbiakat kívánja elérni:

  • biztosítani, hogy a sport dimenzióját valamennyi uniós szakpolitikában vegyék teljes mértékben figyelembe;
  • fokozni a jogi átláthatóságot az uniós vívmányoknak a sport területén való alkalmazása kapcsán az Unióban, valamint hozzájárulni az Unióban a sportirányítás javításához.

Felépítés

A fehér könyv 3 témával foglalkozik:

Cselekvési terv

Ellenőrzés

A Bizottság a sportban érintett valamennyi szervezet bevonásával történő strukturált párbeszéden keresztül követi nyomon a kezdeményezések terén elért eredményeket:

A partnerkapcsolatok és események támogatása

Az Erasmus+ program sportszervezetek, hatóságok és más olyan szervezetek számára nyújt lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak az Unió sporttal kapcsolatos prioritásaihoz. Támogatja az együttműködésen alapuló kapcsolatokat, eseményeket, a bizonyítékalapú szakpolitikai döntéshozatalt, valamint a sportszervezetekkel folytatott párbeszédet célzó projekteket. Az Erasmus+ program a helyi, közösségi szintű sportra összpontosít, és az alábbi konkrét célokat tűzi ki:

 • kezelni a sport integritását fenyegető, több országot érintő veszélyeket, mint például a doppingolás, a bundázás és az erőszak, valamint a tolerancia hiánya és minden típusú diszkrimináció;
 • támogatni és elősegíteni a jó kormányzást a sportban, valamint a sportolók kettős karrierjét;
 • támogatni az önkéntes tevékenységet a sportban, ideértve a társadalmi inklúziót, az egyenlő lehetőségeket, valamint az egészségre jótékonyan ható fizikai aktivitással kapcsolatos tudatosságot a sportokban való részvétel növelésén, valamint a sportok mindenki számára való hozzáférhetővé tételén keresztül.

HÁTTÉR

 • A sport, mint társadalmi és gazdasági jelenség, segít az Unió stratégiai céljaként kitűzött szolidaritás és jólét elérésében. A béke, tolerancia, kölcsönös megértés és oktatás elveit közvetíti az európai eszményképpel összhangban.
 • További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Fehér könyv – Fehér könyv a sportról (COM(2007) 391 végleges, 2007.7.11.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság személyzeti munkadokumentuma – Az Unió és a sport: Háttér és kontextus – a sporttal kapcsolatos fehér könyv kísérő dokumentuma (SEC(2007) 935 végleges, 2007.7.11.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A sport európai dimenziójának fejlesztése (COM(2011) 12 végleges, 2011.1.18.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás (2014. május 21.) a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2014–2017) (HL C 183., 2014.6.14., 12–17. o.)

utolsó frissítés 10.07.2017

Top