Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A sportban való doppingolás elleni küzdelemre irányuló uniós fellépések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A sportban való doppingolás elleni küzdelemre irányuló uniós fellépések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(99) 643 végleges) – a sportban való doppingolás elleni küzdelemben nyújtott támogatási terv

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény a sportban való doppingolás kezelésére irányuló tervezett és végrehajtandó fellépéseket határozza meg, többek között az európai uniós (EU-s) eszközök (kutatás, oktatás és képzés, ifjúsági, rendőrségi és igazságügyi együttműködés, közegészségügy) alkalmazásával és a hatályos jogalkotási intézkedések összehangolásával.

FŐBB PONTOK

A közlemény egy háromszintű megközelítést határoz meg a sportban való doppingolás kezelése céljából:

 • a doppingolás etikai, jogi és tudományos dimenzióival kapcsolatos szakértői vélemények összegyűjtése;
 • az 1999. évi Nemzetközi Doppingellenes Konferencia előkészítésének folytatása, valamint a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) létrehozása;
 • az uniós eszközök mozgósítása az uniós országokban már folyamatban lévő cselekvések kiegészítése és azok uniós dimenzióval való felruházása céljából, az európai sportolók növekvő mobilitásának és a doppingra vonatkozó uniós hatásköröknek a figyelembevételével.

Európai Etikai Csoport

Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy jövőbeni cselekvései és tanácskozásai során figyelembe veszi a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport véleményének tényezőit. E csoport határozta meg az uniós intézkedések alapját képező etikai elveket:

 • a mindenkit – sportolókat és másokat egyaránt – megillető biztonsághoz és egészséghez való jog;
 • az integritás és az átláthatóság elvei, amelyek érdekében biztosítani kell a sportversenyek következetességét, valamint meg kell őrizni a sport általános imázsát;
 • a leginkább veszélyeztetett személyek, és különösen az élsportolásban nagymértékben érintett gyermekek iránti kitüntetett figyelem.

Ezen elvek alapján az Európai Etikai Csoport számos intézkedést javasolt, amelyek között a következők szerepelnek:

 • hatékony egészségügyi nyomonkövetési rendszer, különösen egy szakosított orvosi, pszichológiai és információs szolgáltatás létrehozása a sportolók számára;
 • a fiatal sportolók védelméről szóló irányelv elfogadása, különösen azok tekintetében, akik hivatásos sportolók kívánnak lenni;
 • a sportolók egészségével kapcsolatos kutatások ösztönzése;
 • fokozott rendőrségi és igazságügyi együttműködés;
 • a doppingolással és annak tilalmával kapcsolatos feltételek beépítése a sportolók szerződéseibe.

Doppingellenes ügynökségek

 • A doppingolás megelőzése és az azzal kapcsolatos szankciók a sportszervezetek és az uniós országok felelősségi körébe tartoznak.
 • A Bizottság támogatja a dopping elleni küzdelmet, valamint a Doppingellenes Világszervezet, a nemzeti doppingellenes szervezetek, az akkreditált laboratóriumok, az Európa Tanács és az UNESCO e téren betöltött szerepét.
 • A dopping elleni küzdelemmel foglalkozó uniós szakértői csoport 2012-ben előterjesztette a Doppingellenes Világszervezet Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatára irányuló első uniós felülvizsgálatot.
 • A Bizottság együttműködött az uniós országokkal az új, 2015. évi Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatra vonatkozó szabályok és eljárások uniós joggal, valamint a sportolóbarát doppingellenes rendszerre vonatkozó uniós elképzeléssel való összeegyeztethetőségének biztosításában.

Uniós eszközök

Az uniós eszközöket alkalmazó fellépések a következő két formát ölthetik:

 • a szabályozási intézkedések megfelelőbb koordinálása;
 • az olyan uniós programok mozgósítása, amelyek támogathatják a kedvező doppingellenes intézkedéseket európai szinten.

Ezek a fellépések a következőkre összpontosítanak:

 • a doppingszerek, a felismerési módszerek, illetve a dopping egészségügyi hatásainak azonosítására, valamint a dopping társadalmi-gazdasági jelenségként történő elismerésére irányuló erőfeszítések fokozása;
 • az oktatás, a szakképzés és az ifjúsági programok mozgósítása az információs és képzési, a figyelemfelkeltési, valamint a megelőzési programok szolgálatában;
 • a rendőrségi és igazságügyi együttműködési programok teljes mértékű kiaknázása;
 • a kábítószerekkel kapcsolatos információk megerősítése;
 • közegészségügyi intézkedések kidolgozása.
 • A 2011. évi bizottsági közlemény a következőkre ösztönözte az uniós országokat:
  • az érintett felek közötti koordináció biztosítására irányuló nemzeti doppingellenes cselekvési tervek elfogadása és megosztása;
  • a doppingszerek szervezett hálózatokon keresztül történő kereskedelmére vonatkozó büntetőjogi szabályok bevezetésére irányuló eddigi tendenciák folytatása az uniós országokban, illetve a hatályos jogszabályok megerősítése.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: a sportban való doppingolás elleni küzdelemben nyújtott közösségi támogatás (COM(99) 643 végleges, 1999.12.1.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A sport európai dimenziójának fejlesztése (COM(2011) 12 végleges, 2011.1.18.)

A Tanács 2013/304/EU határozata (2013. június 10.) az Európai Bizottság számára a büntetőügyekben folytatott együttműködéssel és a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos ügyek kivételével a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon az EU nevében történő részvételre adandó felhatalmazásról (HL L 170., 2013.6.22., 62–65. o.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás (2014. május 21.) a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2014–2017) (HL C 183., 2014.6.14., 12–17. o.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás az EU tagállamainak a WADA alapító tanácsában való képviseletéről és az EU, valamint az uniós tagállamok álláspontjának a WADA üléseit megelőzően történő összehangolásáról (HL C 372., 2011.12.20., 7–9. o.)

utolsó frissítés 09.01.2017

Top