Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A sportolók szabad mozgása az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A sportolók szabad mozgása az EU-ban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke

MI A SZERZŐDÉS CIKKÉNEK CÉLJA?

Megerősíti azt, hogy az Európai Uniónak (EU-nak) lehetősége van olyan intézkedések meghozatalára, amelyek hozzájárulnak az európai sport előmozdításához, miközben tiszteletben tartja annak egyedi jellegét, önkéntes szerkezetét, valamint társadalmi és nevelési funkcióját. Ezen intézkedések támogatják, összehangolják és kiegészítik a nemzeti fellépéseket.

FŐBB PONTOK

 • A 165. cikk kimondja, hogy az EU a következők révén fejlesztheti a sport európai dimenzióit:
  • a sportversenyek tisztaságának és nyitottságának, valamint a sport területén felelős szervek közötti együttműködésnek az előmozdítása;
  • a sportolók, köztük különösen a legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme;
  • az EU-n kívüli országokkal és az érintett nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal való együttműködés ösztönzése;
  • megfelelő ösztönzők és ajánlások elfogadása a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásának kivételével.
 • A személyek szabad mozgása alapvető uniós elv. A sport területén ez az elv biztosítja, hogy a hivatásos és az amatőr sportolók az országok között szabadon mozoghassanak.
 • Az elv tehát magában foglalja, hogy a közvetlen megkülönböztetés – például az állampolgárságon alapuló kvóták – a hivatásos sport esetében nem megengedettek.
 • A közvetlen megkülönböztetéssel járó meghatározott és arányos korlátozások a gyakorlatban kiróhatók a szabad mozgás elvére, feltéve, hogy arra jogszerű célkitűzés mentén és arányos módon kerül sor. Ezek elismerik a sport egyedi jellegét, és magukban foglalják a következőket:
  • a kizárólag nemzeti atléták és játékosok kiválasztásának joga az adott ország képviselete céljából;
  • a résztvevők számára vonatkozó korlátozás szükségessége a versenyeken;
  • a csapatjátékokban a játékosok átigazolására vonatkozó határidők alkalmazása;
  • a fiatal játékosok toborzására és képzésére vonatkozó javadalmazási szabályok.
 • A szerződésnek a nemzeti megkülönböztetést tiltó (18, és 45. cikk), és a másik uniós országban történő életvitelre való jogot (21. cikk), valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát (49. és 56. cikk) biztosító cikkei a következőkre vonatkoznak:
  • hivatásos és félhivatásos sportolók (munkavállalóként),
  • oktatók, edzők és trénerek (szolgáltatóként),
  • amatőr sportolók (uniós polgárként).

HÁTTÉR

 • A nemzeti kormányok és sportirányítási szervek határozzák meg a sportolók mozgására vonatkozó szabályokat. Az EU azonban részt vesz annak biztosításában, hogy ezek a szabályok ne eredményezzenek tisztességtelen megkülönböztetést vagy sértsék valamely egyén jogait, amennyiben annak foglalkoztatása is érintett.
 • Az Európai Unió Bírósága számos ítéletében egyértelműsítette ezeket a jogokat. A leginkább említésre méltó ezek közül az 1995. évi Bosman ítélet. Az ítélet a labdarúgóátigazolási-szabályokról mint a szabad mozgás akadályáról, a nemzeti kvótákról pedig mint a közvetlen megkülönböztetés formájáról rendelkezik.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 120–121. o.)

utolsó frissítés 12.09.2016

Top