Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emberkereskedelem elleni jegyzőkönyv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emberkereskedelem elleni jegyzőkönyv

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/618/EK határozat az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. és 181a. cikkének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az EU részéről történő megkötéséről

2006/619/EK határozat az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. része IV. címének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az EU részéről történő megkötéséről

MI EZEN HATÁROZATOK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

 • A jegyzőkönyv céljai a következők:
  • a szervezett bűnözői csoportok által folytatott nemzetközi emberkereskedelem*, különösen a nőkkel és gyermekekkel* való kereskedelem megelőzése és leküzdése;
  • a kizsákmányolás áldozatainak védelme és segítése*;
  • az országok közötti együttműködés előmozdítása ezen a területen.
 • Minden aláíró országnak el kell fogadni a szükséges jogszabályokat és egyéb intézkedéseket annak érdekében, hogy bűncselekménynek minősüljenek az emberkereskedelemként meghatározott cselekedetek, beleértve az ilyen cselekményekben való bűnrészességet is.
 • Az aláíró felek közötti viták a jegyzőkönyv értelmezését vagy alkalmazását illetően tárgyalásos úton, vagy annak sikertelensége esetén választottbíráskodás útján kell rendezni.
 • Amennyiben egy választottbíráskodásra utalt vita rendezésére nem kerül sor 6 hónapon belül, akkor a vitát bármelyik fél benyújthatja a Nemzetközi Bírósághoz.

Az emberkereskedelem megelőzése

 • Az emberkereskedelem megelőzése és leküzdése érdekében az aláíró országoknak intézkedéseket kell elfogadniuk, együttműködve az adott kérdéssel foglalkozó civil társadalmi szervezetekkel. Ezen intézkedések közé tartoznak a tájékoztató és médiakampányok, valamint a társadalmi és gazdasági kezdeményezések.
 • Fontos azokkal a tényezőkkel is foglalkozni bilaterális és multilaterális együttműködéseken keresztül, amelyek az embereket sérülékennyé teszik az emberkereskedelemmel szemben, így például a szegénységgel, a fejlődésbeli lemaradással és az egyenlő esélyek hiányával.

Az áldozatok védelme

 • Az aláíró országok kötelesek:
  • védelmezni az emberkereskedelem áldozatainak magánéletét és személyazonosságát;
  • tájékoztatást adni számukra a vonatkozó bírósági és közigazgatási eljárásokról;
  • gondoskodni fizikai, pszichológiai és szociális felépülésükről, pl. elszállásolás, megfelelő gondozási, munkavállalási, oktatási és képzési lehetőségek révén;
  • lehetővé kell tenni az emberkereskedelem áldozatai részére, hogy ideiglenesen vagy véglegesen ezen országok területein maradjanak, megfelelő odafigyeléssel a humanitárius és kivételes körülmények képezte tényezőkre;
  • segíteni kell az áldozatokat a származási országukba való visszatérésben vagy egy másik ország elérésében, kellő figyelemmel biztonságukra.

Információcsere és együttműködés

 • Az aláíró országok megfelelő szolgálatai megállapodnak abban, hogy információt cserélnek egymással bizonyos kérdésekről, köztük a következőkről:
  • az emberkereskedelem céljára használt úti okmányok típusai;
  • a szervezett bűnözői csoportok által erre a célra használt eszközök és módszerek.
 • Az országok vállalják továbbá, hogy megerősítik a határellenőrzési szolgálatok közötti együttműködést.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A HATÁROZATOK?

A határozatok 2006. július 24 -től hatályosak.

HÁTTÉR

Az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezménye, amelyet 2000. november 15-én fogadott el az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése, 2003. szeptember 23 -án lépett hatályba.

Az egyezményt három jegyzőkönyv egészíti ki:

* KULCSFOGALMAK

Emberkereskedelem: személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, emberrablással, csalással, megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, illetve anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszerzése érdekében történő nyújtásával vagy elfogadásával.

Gyermekek: tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek.

Kizsákmányolás: a prostitúció révén történő kizsákmányolás vagy a szexuális kizsákmányolás más formái, a kényszermunka vagy szolgáltatások, a rabszolgatartás vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatok, a szolgaság és a szervek kivétele.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2006/618/EK határozata (2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 179. és 181a. cikkének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 262., 2006.9.22., 44–50. o.)

A Tanács 2006/619/EK határozata (2006. július 24.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvnek – az e jegyzőkönyvnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés III. része IV. címének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében – az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 262., 2006.9.22., 51–58. o.)

utolsó frissítés 13.12.2016

Top