Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gyermekek az EU külső tevékenységének középpontjában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gyermekek az EU külső tevékenységének középpontjában

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2008) 55 végleges) – A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

  • Célja az EU-n kívüli országokban élő gyermekek jogainak védelmére és előmozdítására irányuló, átfogó európai uniós (EU-s) megközelítés kidolgozása.
  • A megközelítés a gyermekek jogaira nézve holisztikus és egyetemesen alkalmazandó nézeten alapul, valamint az EU átfogóbb fejlesztési és a szegénység csökkentését célzó stratégiáinak részét képezi.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

  • A gyermekek és a fiatalok jelentik társadalmaik jövőbeli fejlesztésének és sikerének kulcsát. A gyermekekbe való beruházás a jövőbe való beruházás. Ugyanakkor a mélyszegénységben élők 47%-a 18 éves vagy fiatalabb, és közülük sokan szenvednek a társadalmi kirekesztés, az erőszak és a visszaélések negatív következményeitől, amelyek korlátozzák a lehetőségeiket a teljes életre, valamint hozzájárulnak a társadalmi instabilitáshoz.
  • Ez a közlemény Az EU gyermekjogi stratégiája felé című, 2006-ban közzétett közlemény folyománya, amely a gyermekek jogaival foglalkozó hosszú távú uniós stratégia kialakításának folyamatát körvonalazza. Ez szorosan összefügg a 2007-es, a gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatásokkal, amely a gyermekek jogainak előmozdítását célzó uniós külpolitikai fellépés alapja.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben (COM(2008) 55 végleges, 2008.2.5.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Vészhelyzetben és válsághelyzetben levő gyermekek (SEC(2008) 135 végleges, 2008.2.5.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az Európai Unió cselekvési terve: a gyermekek jogainak a külkapcsolatokban való érvényesítése (SEC(2008) 136 végleges, 2008.2.5.)

utolsó frissítés 06.12.2016

Top