Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az emberijog-védők – uniós támogatás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az emberijog-védők – uniós támogatás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke

Az Európai Unió iránymutatása az emberi jogok védelmezőiről

MI AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 2. CIKKÉNEK ÉS AZ EMBERIJOG-VÉDŐKRŐL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁSNAK A CÉLJA?

 • Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke szerint az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul.
 • Az iránymutatás meghatározza az Unió szemléletmódját az emberijog-védők támogatása és védelme terén* az Unión kívüli országokban, a szabad működésük lehetővé tétele érdekében.
 • Operatív értelemben az iránymutatás a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretein belül van érvényben.

FŐBB PONTOK

Az iránymutatás legfontosabb elemei az alábbiak:

 • EU-missziókon dolgozó diplomaták* rendszeresen találkoznak az emberijog-védőkkel, meglátogatják a fogva tartott aktivistákat, nyomon követik a pereiket, valamint javasolják a védelmüket.
 • A Tanács emberi jogi munkacsoportja (COHOM) az EU misszióvezetői, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács, valamint a nem kormányzati szervezetek jelentése alapján meghatározza azokat a helyzeteket, amelyekben szükség van az Unió beavatkozására.
 • A magas rangú uniós tisztviselők (pl. az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) az EU-n kívüli országokba tett látogatásaik során találkoznak az emberijog-védőkkel.
 • Az EU-n kívüli országokkal és a regionális szervezetekkel folytatott politikai párbeszédet kiterjesztik az emberijog-védőknek a helyzetére is.
 • A misszióvezetők felhívják az EU-n kívüli országok hatóságainak figyelmét a veszélyben lévő emberijog-védők védelmével kapcsolatos felelősségükre.
 • Az EU szorosan együttműködik az emberijog-védőket védő szakpolitikákkal rendelkező, EU-n kívüli országokkal is, valamint más regionális szervezetek, például az Afrikai Unió, az Amerikai Államok Szervezete és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet emberi jogi mechanizmusaival.
 • Az Európai Unió támogatja az emberijog-védők védelmére létrehozott jelenlegi regionális mechanizmusok megerősítését, valamint az új mechanizmusok létrehozását.
 • Az EU emberijog-védők támogatása iránti elkötelezettségét a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) egészíti ki, amely pénzügyi támogatást nyújt az emberi jogi aktivistákat segítő szervezeteknek.

HÁTTÉR

Az emberijog-védők kulcsfontosságú szerepet játszanak a következőkben:

 • az erőszak dokumentálása;
 • az emberi jogi sérelmek áldozatainak nyújtott jogi, pszichológiai, orvosi vagy egyéb támogatás;
 • küzdelem az emberi jogok megsértése felelőseinek büntetlensége ellen; valamint
 • a figyelem felhívása az emberi jogokra, valamint az emberijog-védőkre helyi, regionális és nemzetközi szinten.

Az emberijog-védők azonban maguk is gyakran válnak támadások és fenyegetések célpontjaivá, ezért fontos a biztonságuk és védelmük garantálása.

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Emberijog-védők: olyan személyek, csoportok és szervezetek, amelyek békés úton segítik elő és védik az egyetemesen elismert emberi jogokat, azaz a polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat, beleértve az őslakos közösségekhez tartozó személyek jogait is.
EU-missziók: Az uniós országok és uniós küldöttségek nagykövetségei és konzulátusai.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – I. cím – Közös rendelkezések – 2. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 17. o.)

A védelem garantálása – Az Európai Unió iránymutatása az emberi jogok védelmezőiről, az Európai Unió Tanácsa (Külügyi Tanács), 2008.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 235/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 85-94. o.)

utolsó frissítés 07.08.2017

Top