Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
„Hercule” program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

„Hercule” program

Az Európai Közösség a saját pénzügyi érdekeinek védelme területén kifejtett tevékenységek előmozdítására létrehozza az Hercule programot.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 804/2004/EK határozata (2004. április 21.) a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló közösségi cselekvési program (Hercule program) létrehozásáról [Hivatalos Lap L 143., 2004.4.30.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Hercule programot a 804/2004/EK határozat a 2004–2006 közötti időszakra hozta létre. A 878/2007/EK határozat a programot a 2007–2013 közötti időszakra meghosszabbította.

HERCULE (2004–2006)

A 12 millió euró összegű pénzügyi kerettel rendelkező Hercule program célja a következő tevékenységek támogatása volt:

 • szemináriumok és konferenciák szervezése;
 • tudományos tanulmányok és a közösségi politikákról folytatott megbeszélések támogatása a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén;
 • a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos tevékenységek koordinálása;
 • képzés és figyelemfelhívás;
 • szakembercserék támogatása;
 • a tudományos információk terjesztése;
 • különleges informatikai eszközök kifejlesztése és szállítása;
 • technikai segítségnyújtás;
 • az adatcsere előmozdítása és kiterjesztése. A 2004–2006 közötti időszakban a szervezetek alábbi három típusa részesülhetett támogatásban, azzal a feltétellel, hogy a 25 tagállam egyikében, az EGT-megállapodással összhangban az EFTA/EGT-országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc), Bulgáriában, Romániában vagy Törökországban találhatók:
  • nemzeti vagy regionális közigazgatási hatóságok;
  • jogi személyiséggel rendelkező kutatási és oktatási intézmények;
  • jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervek. A támogatási kérelmeket a határozat mellékletében meghatározott kritériumok alapján értékelték. Ezek többek között a következők voltak: a javasolt tevékenység és a program célkitűzései közötti összhang, a javasolt tevékenység kiegészítő jellege más támogatott tevékenységekhez képest, a javasolt tevékenység megvalósíthatósága, vagyis tényleges lehetőség arra, hogy a tevékenység a javasolt eszközökkel elvégezhető.

A támogatás összege nem haladhatta meg az alábbi mértékeket:

 • technikai támogatás esetén a támogatható kiadások 50%-a;
 • képzési intézkedések, szakembercsere előmozdítása, illetve szemináriumok és konferenciák szervezése esetén a támogatható kiadások 80%-a;
 • szemináriumok és konferenciák stb. szervezése esetén a támogatható kiadások 90%-a;

Ezenfelül a szerv működéséből eredő költségek finanszírozására adott működési támogatás összege nem haladhatta meg a szerv adott naptári évre vonatkozó támogatható kiadásának 70%-át. A működési támogatás megújítása esetén ezeket fokozatosan csökkenteni kellett.

HERCULE II (2007–2013)

Az Hercule II program a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakra szól. Az erre az időszakra biztosított pénzügyi keret összege 98,5 millió euró.

Ez a program támogatás formájában nyújtott közösségi finanszírozásról rendelkezik, ugyanakkor bevonja a közbeszerzési szerződéseket is. A közösségi finanszírozás részletes szabályait a (későbbiekben) módosított 1605/2002/EK, Euratom rendelet határozza meg. Az előző programmal ellentétben mostantól működési támogatás nem adható. Ennek következtében a 2007–2013 közötti időszakra rendelkezésre álló források egésze a tevékenységek támogatására fordítható, tevékenységi támogatás vagy közbeszerzési szerződés formájában.

Az Hercule II program a következőkre összpontosít:

 • a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás elleni küzdelem szereplői, azaz az illetékes tagállami hatóságok, a Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) közötti együttműködés megerősítése;
 • a tagállamok, a csatlakozó és tagjelölt országok közötti információcserét megkönnyítő hálózatok megerősítése;
 • technikai és működési támogatás nyújtása a tagállamok bűnüldözési hatóságai részére, különös tekintettel a vámhatóságokra.

Az Hercule II program növelni kívánja a cigarettacsempészet és -hamisítás terén tett intézkedések számát és intenzitását.

Támogatást ugyanazok a szervezetek igényelhetnek, mint az előző időszakban, feltéve, hogy a 27 tagállam egyikében, az EGT-megállapodással összhangban az EFTA/EGT-országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) vagy egyetértési megállapodás alapján valamelyik uniós tagjelölt országban találhatók. Ezenfelül, a képviselőik részvételéből fakadó kiadások tekintetében a nyugat-balkáni országok, Oroszország és az európai szomszédságpolitikában (EN) (FR) közreműködő országok is támogathatók.

A Bizottság a kérelmeket olyan kritériumok alapján értékeli, mint például a javasolt tevékenység és a program célkitűzései közötti összhang, a javasolt tevékenység költség-haszon aránya, a célcsoport nagysága stb. A támogatások ugyanakkor nem fedezhetik az összes költséget. Összegük nem haladhatja meg – a 2004 és 2006 között érvényes szinttel megegyező – alábbi mértékeket:

 • technikai támogatás esetén a támogatható kiadások 50%-a;
 • képzési intézkedések, szakembercsere előmozdítása, illetve szemináriumok és konferenciák szervezése esetén a támogatható kiadások 80%-a, azzal a feltétellel, hogy a kedvezményezettek nemzeti vagy regionális közigazgatási hatóságok;
 • szemináriumok és konferenciák stb. szervezése esetén a támogatható kiadások 90%-a, azzal a feltétellel, hogy a kedvezményezettek kutatási és oktatási intézmények vagy közhasznú szervek.

A Bizottság a megállapodás időtartama alatt és az utolsó kifizetés napjától számított öt évig ellenőrizheti a közösségi finanszírozás felhasználását. Adott esetben dönthet úgy, hogy a kifizetett támogatást visszatérítteti. A Bizottság alkalmazottai és az általa felhatalmazott személyek jogosultak belépni a tevékenység végzésére szolgáló helyszínekre, valamint hozzáférhetnek az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges információkhoz. Az Európai Számvevőszék és az OLAF a fentiekkel azonos jogokat élvez.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

804/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2004.5.1.

HL L 143., 2004.4.30.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

878/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

2007.7.26.

HL L 193., 2007.7.25.

See also

További információkért keresse fel az alábbi oldalakat:

 • az OLAF webhelye;
 • az OLAF közösségi programjainak szentelt weboldal – Hercule II program (DE) (EN) (FR) (éves munkaterv, a folyó évre vonatkozó ajánlattételi felhívások és az előző években társfinanszírozásban részesült projektek).

Utolsó frissítés: 24.09.2007

Top