Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Védelmi vonatkozású termékek: az EU-n belüli transzferre vonatkozó szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Védelmi vonatkozású termékek: az EU-n belüli transzferre vonatkozó szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/43/EK irányelv – a védelmi vonatkozású termékek EU-n belüli transzferének egyszerűsítése

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Ezen irányelv célja a védelmi vonatkozású termékek (pl. puskák, bombák, torpedók, katonai célú tengeralattjárók és repülőgépek) transzferével kapcsolatos szabályok és jogszabályok uniós országok közötti aránytalanságainak a megszüntetése.

A szállítóknak kiadott transzferengedélyeken alapuló engedélyezési rendszert hoz létre.

A védelmi vonatkozású termékek átlátható és biztonságos EU-n belüli mozgását mozdítja elő, ami ösztönzőleg hat az EU védelmi ágazatának versenyképességére.

FŐBB PONTOK

A transzferengedélyeknek három típusa létezik:

1.

Az általános engedélyeket az uniós országok adják ki a területükön székhellyel rendelkező (az engedélyezési feltételeknek megfelelő) szállítóknak arra, hogy védelmi vonatkozású termékeket szállítsanak valamely másik uniós országban található címzetthez.

2.

Átfogó engedélyt az (engedély hatályát és időtartamát meghatározó) egyes uniós országok biztosítanak az egy vagy több uniós országba transzfert kérelmező szállítóknak.

3.

Az egyedi engedélyeket az egyetlen transzfert egyetlen címzetthez kérelmező szállítóknak állítják ki az uniós országok.

A szállítók kötelezettségei

Az uniós országok feladata annak biztosítása, hogy a védelmi vonatkozású termékek területükön székhellyel rendelkező szállítói:

részletes nyilvántartást vezessenek transzfereikről;

tájékoztassák a címzetteket a transzferengedélyekhez kapcsolódó feltételekről (azaz a védelmi vonatkozású termékek végfelhasználásával vagy kivitelével kapcsolatos korlátozásokról); és

az általános transzferengedély használatára irányuló szándékukról első alkalommal értesítsék azon uniós ország illetékes hatóságát, amelynek területéről termékeket kívánnak szállítani.

A transzferengedélyekben foglalt védelmi vonatkozású termékek címzettjei székhelye szerinti uniós országoknak tanúsítaniuk kell, hogy a címzettek betartják az általuk átvett termékek kivitelével kapcsolatos korlátozásokat.

Az irányelv hatálya alá tartozó védelmi vonatkozású termékek listáját az irányelv melléklete tartalmazza. Az Európai Bizottság rendszeresen frissíti ezt a listát, hogy összhangban legyen az Európai Unió közös katonai listájával.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2009. június 30-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2011. június 30-ig kellett az irányelvet a nemzeti jogba átültetni.

HÁTTÉR

Ezen irányelvet megelőzően a védelmi vonatkozású termékek EU-n belüli transzferére nemzeti engedélyezésről szóló jogszabályok voltak irányadóak. Az eljárások, az engedélyek hatálya és az engedélyek megszerzéséhez szükséges idő tekintetében azonban jelentős eltérések voltak e jogszabályok között. Ennek következtében az európai védelmi ágazat versenyképessége, ahogy a védelmi vonatkozású termékek valódi európai piacának létrehozása is, megrekedt.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/43/EK irányelve (2009. május 6.) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről (HL L 146., 2009.6.10., 1–36. o.)

A 2009/43/EK irányelv és mellékletei későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 02.12.2015

Top