Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egyszerűsített üzleti környezet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Egyszerűsített üzleti környezet

Az Európai Unió a versenyképesség növelése, valamint a gazdaság és a munkahelyek fellendítése érdekében a társasági joggal, a társaságok számvitelével és könyvvizsgálatával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése révén egyszerűsített üzleti környezet megvalósítására törekszik.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a társaságok számára biztosított egyszerűsített üzleti környezetről a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén (COM(2007) 394 végleges - A Hivatalos Lapban még nincs közzétéve).

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamoknak az uniós jogszabályi keret előnyeit élvezve rugalmasan kell reagálniuk az üzleti környezetre, az innováció visszaszorítása és a versenyképességet korlátozó magas adminisztratív terhek nélkül. A Bizottság felülvizsgálja az uniós irányelveket, valamint konzultál az érintett felekkel arról, hogy milyen módon lehet összehangolni a jogszabályokat egy átláthatóbb és hatékonyabb üzleti környezettel.

Társasági jog

Két lehetőség van: az irányelvek teljes vagy részleges hatályon kívül helyezése, amennyiben nem kezelik a határokon átnyúló problémákat. Ez a következő területeket érinti:

A jogszabályokat és egyéb intézkedéseket egyszerűsítő egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó szabályok (tizenkettedik irányelv) célja, hogy a tagállamok rugalmasabbá váljanak az egyesülések és szétválások tekintetében, mégpedig a következők révén:

  • az igazgatók pontos pénzügyi információk megadására vonatkozó felelősségének egyszerűsítése;
  • a közgyűléshez való hozzájárulás megszüntetése, ugyanakkor a hitelezők védelme; a 2006/68/EK irányelv módosítja e terület jogszabályait.

Az első irányelvben előírt, a társasági joggal kapcsolatos bizonyos adatok nemzeti hivatalos lapban történő közzétételi kötelezettség az Európai Üzleti Nyilvántartás (EBR) alkalmazásával egy egyszerű nyilvántartási szolgáltatással felváltható, és a hiteles fordításra vonatkozó szabályokat hasonlóképpen egyszerűsítik. A vállalatok bejegyzett irodájára vonatkozó szabályokat is felül kell vizsgálni az európai részvénytársaság statútuma szerint.

A kkv-k számvitele és könyvvizsgálata

A számvitelről szóló európai irányelveket 2013-ban vizsgálták felül azzal a céllal, hogy korlátozzák a pénzügyi jelentések elkészítéséből adódó felesleges és aránytalan költségeket. Ezt követően kidolgozták a 2015 közepéig végrehajtandó, új 2013/34/EUszámviteli irányelvet, amely kritériumokat állapít meg a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások meghatározására, valamint e követelmények teljesítése céljából csökkenti a mikro- és kisvállalkozások információnyújtásra vonatkozó kötelezettségeit.

Háttér

A Bizottság által 2006-ban kezdeményezett naprakésszé tett egyszerűsítési program és a Bizottság cselekvési terve az Európai Tanács 2007. május 8-i és 9-i következtetéseinek a helyébe lép, és a társasági jogot, a számvitelt és a könyvvizsgálatot jelölte ki a három fő prioritási területnek.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Összefoglaló (2007. december) a Bizottság közleményére: A társaságok számára biztosított egyszerűsített üzleti környezetről a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén (COM(2007) 394) (pdf). A Tanács felkérte a Bizottságot a közleményre adott reakciók vizsgálatára és adott esetben új javaslatok benyújtására. A reakciók alapján a meglévő jogszabályok egyszerűsítése (a Bizottság közleményében szereplő második javaslat) az előnyben részesített megoldás.

Utolsó frissítés: 03.06.2014

Top