Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Együttműködés a terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmányi és kutatóközponttal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Együttműködés a terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmányi és kutatóközponttal

Az Európai Unió támogatást biztosít a terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmányi és kutatóközpont számára. Ezen együttes fellépés célja az Afrikai Unió tagállamai együttműködésének elmélyítése és terrorizmus elleni képességeik szervezettségének javítása. Az együttes fellépés az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiájának keretébe illeszkedik.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/501/KKBP együttes fellépése (2007. július 16.) az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiájának végrehajtása keretében a terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmányi és kutatóközponttal folytatott együttműködésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen együttes fellépés biztosítja az Európai Unió támogatását az Afrikai Unió tagállamai (EN) részére. Célja, hogy javítsa az Afrikai Unió tagállamai terrorizmus elleni képességeinek szervezettségét, és, különösen az információmegosztás révén, elmélyítse egymás közötti együttműködésüket.

Az afrikai országok terrorizmusellenes eszközei hatékonyságának javítása érdekében az Európai Unió pénzügyi támogatást nyújt a terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmányi és kutatóközpont (CAERT) (EN) (FR) részére.

A terrorizmussal foglalkozó afrikai tanulmányi és kutatóközpont

A 2004-ben létrehozott CAERT feladata az afrikai terrorfenyegetés értékelése és az afrikaközi terrorizmusellenes együttműködés ösztönzése. A központ tevékenységébe tartozik a képzés és a tanulmánykészítés, az információgyűjtést, -megosztást és -elemzést szolgáló adatbázisok létesítése, valamint a terrorizmussal kapcsolatos felderítés és készültség ellátása.

A projekt

A projekt részét képezi egyrészt a nemzeti terrorizmusellenes eszközök felmérése, másrészt az Afrikai Unió tagállamaiban folyó átszervezéssel kapcsolatos tanácsadás. Ennek érdekében az Addisz-Abebában megtartandó legközelebbi szeminárium alkalmával bemutatják az Európai Unió által kidolgozott cselekvési tervet.

A szemináriumon az Afrikai Unió 53 országa, Marokkó, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) (EN) (FR), a CAERT és minden uniós tagállam két-két képviselője, valamint az EU terrorizmus elleni koordinátora vesz részt.

A szeminárium befejeztével az afrikai államok bejelentik, hogy igényt tartanak-e a felmérésre. Az Európai Unió két szakértőjéből és a CAERT egy tagjából álló vizsgálócsoportok feladata, hogy ajánlásokat tartalmazó jelentéseket fogalmazzanak meg. Amennyiben a felmérésben részt vevő országok hatóságai elfogadják az ajánlásokat, a CAERT felügyelete mellett végrehajtják azokat.

Ezzel párhuzamosan a lehetséges fejlesztéseket tartalmazó értékeléseket eljuttatják a CAERT részére, amely továbbítja azokat a Tanácsnak, majd ez utóbbi megküldi azokat a tagállamoknak. A CAERT ezen értékelések alapján és az EU jóváhagyását követően ajánlásokat fogalmazhat meg a felmérésben részt vevő országok számára.

Végrehajtás

Az elnökség, amelynek munkáját a Tanács főtitkára, egyben a közös kül- és biztonságpolitikáért (DE) (EN) (FR) (KKBP) felelős főképviselő segíti, felelős az együttes fellépés végrehajtásáért.

A CAERT feladata:

  • a projekt (szakmai) megvalósítása;
  • az Addisz-Abebában megtartandó szeminárium megszervezése;
  • a kapcsolatok fenntartása a cselekvési tervet elfogadó államokkal;
  • a felmérések megfelelő operatív és pénzügyi irányításának biztosítása;
  • a projekt koordinálása;
  • a projektre vonatkozó rendszeres értékelő jelentések elkészítése.

A Tanács és a Bizottság biztosítja az összhangot az együttes fellépés végrehajtása és a Közösség egyéb külső tevékenységei között.

Pénzügyi feltételek

A projekt végrehajtására előirányzott összeg 665 000 euró. A Bizottság feladata a kiadások megfelelő kezelésének ellenőrzése, pénzügyi adatok biztosítása, valamint finanszírozási megállapodás megkötése a CAERT-tel és a Tanács tájékoztatása az esetleges nehézségekről.

Az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba, és a finanszírozási megállapodás megkötése után 18 hónappal veszíti hatályát, vagy amennyiben 2008. július 16. előtt nem jön létre megállapodás, úgy ez utóbbi időpontban szűnik meg.

Háttér

Az együttes fellépés az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiájához, az Európai Unió Afrikára vonatkozó stratégiájához, az afrikai terrorizmuselhárításra és terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervhez, valamint a terrorizmuselhárításról és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, Algírban aláírt egyezményhez illeszkedik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2007/501/KKBP együttes fellépés

2007.7.16.

HL L 185., 2007.7.17.

Utolsó frissítés: 08.05.2008

Top