Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A katonai műveletek finanszírozási mechanizmusa (Athena)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A katonai műveletek finanszírozási mechanizmusa (Athena)

A 2004-ben létrehozott Athena célja az Európai Unió (EU) katonai vagy védelmi vonatkozású műveleteinek végrehajtásához szükséges közösségi költségek finanszírozásának kezelése.

JOGI AKTUS

A Tanács 2011/871/KKBP határozata (2011. december 19.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról [Hivatalos Lap L 343., 2011.12.23.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretein belül a katonaság bevonásával járó vagy a katonai védelem területén végrehajtott műveleteket nem lehet az Európai Unió költségvetéséből - az EUSz 41. cikke szerint - finanszírozni. Ezeket a műveleteket a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozzák. Ez a határozat e műveletek közös költségei finanszírozásának az igazgatási mechanizmusát teremti meg. Az Athena nevű mechanizmus non-profit alapon működik és rendelkezik - többek között - szerződéskötéshez, perindítráshoz és perelhetőséghez szükséges jogképességgel.

Szervezeti felépítés

A különbizottság az Athena döntéshozó szerve. A különbizottságot a részt vevő tagállamok egy-egy képviselője alkotja. A Szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyvvel összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában, azaz nem vesz részt ebben az Athénában. A hozzájáruló harmadik országok képviselői és a műveleti parancsnokok részt vehetnek a bizottság munkájában, de nem rendelkeznek szavazati joggal.

A különbizottság felelős az Athena katonai műveletei finanszírozásának vizsgálatáért. Ennek megfelelően egyhangúlag hagyja jóvá az Athena költségvetéseit és pénzügyi határozatait.

Továbbá, az Athena három igazgatási szervből áll, amelyek mindegyike a különbizottság felügyelete alatt áll:

  • az ügyvezető: ő látja el az Athena állandó végrehajtási feladatait. Ő készíti el és terjeszti a különbizottság elé a költségvetési tervezetet, és felügyeli a bizottság határozatainak megfelelő alkalmazását;
  • a műveleti parancsnok: az Athena nevében látja el hivatalát az általa irányított művelet finanszírozásával kapcsolatban. Megküldi az ügyvezetőnek a költségvetési tervezetek kiadások - közös működési költségek részére vonatkozó javaslatait; engedélyezésre jogosult tisztviselőként végrehajtja a közös működési költségekre vonatkozó előirányzatokat;
  • a számvitelért felelős tisztviselő: ő végzi az Athena könyvvezetését. Feladata a kifizetések megfelelő teljesítése, a bevételek beszedése és a megállapított követelések behajtása.

Műveletek közös költségeinek finanszírozása

Az uniós katonai műveletek finanszírozása a kiadások szerző általi elosztása szerinti elv alapján történik. A határozat mindazonáltal a műveleti fázistól függően meghatározást nyújt az Athena közös finanszírozásának támogatható költségeiről.

A határozat I. melléklete felsorolja a keletkezésük időpontjától függetlenül az Athenát terhelő közös költségeket (bizonyos kiküldetési költségek, anyagok tárolási költségei stb.).

A határozat II. melléklete felsorolja azokat a közös költségeket, amelyek kizárólag a művelet előkészítési szakaszában terhelik az Athenát.

A határozat III. melléklete felsorolja azokat a közös költségeket, amelyek a művelet aktív szakasza során terhelhetik az Athenát (parancsnokságok létrehozása, helyi szállítási költségek, telepített személyzet bére stb.).

Ahatározat IV. melléklete felsorolja azokat a közös költségeket, amelyek a művelet felszámolási szakasza során terhelhetik az Athenát.

Ezenkívül egyes költségek adminisztratív kezelése továbbra, ami továbbra is a hozzájáruló tagállamok felelőssége marad, az Athenára ruházható. Ezek gyakran a személyzet tartózkodási költségeit, az áram- és vízellátás, vagy például a vízkezelés költségeit jelentik.

A költségvetés kidolgozása

Az ügyvezető minden évben (legkésőbb október 31-ig) a különbizottság elé terjeszti a költségvetési tervezetet. A költségvetésnek, amelynek közös műveleti költségek részét az ügyvezető a műveleti parancsnokok segítségével állítja össze, a következőket kell tartalmaznia:

  • a műveletek előkészítésekor vagy azokkal kapcsolatban felmerülő közös költségek fedezésére szolgáló kifizetési előirányzatok;
  • a folyamatban lévő vagy tervezett műveletek közös működési költségeinek fedezéséhez szükséges előirányzatok;
  • a kiadás fedezéséhez szükséges bevétel előrejelzése.

Az EU katonai gyorsreagálási műveleteinek esetében az ügyvezető által meghatározott referenciaösszeg elérése érdekében a határozat rugalmas előfinanszírozási eljárásokat ír elő.

Háttér

2002-ben a Tanács elfogadta az EU válságkezelési műveleteinek finanszírozásáról szóló első dokumentumot. 2004. február 23-án a 2004/197/KKBP határozat létrehozta az Athena mechanizmust. A határozatot több alkalommal módosították, majd a 2008/975/KKBP határozat lépett a helyébe. A 2011/871/KKBP határozat hatályon kívül helyezi a 2008/975/KKBP határozatot, és annak helyébe lép.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2011/871/KKBP tanácsi határozat

2011.12.19.

-

HL L 343., 2011.12.23.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2012/768/KKBP határozata (2012. március 9.) az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről [Hivatalos Lap L 338. 2012.12.12.].

A Tanács 2013/12/KKBP határozata (2012. október 25.) az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a Moldovai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről [Hivatalos Lap L 8. 2013.1.12.].

A Tanács 2014/71/KKBP határozata (2013. november 8.) az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, a Chilei Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről [Hivatalos Lap L 40., 2014.2.11.].

A Tanács 2014/15/EU határozata az Európai Unió és Grúzia közötti, Grúziának az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről [Hivatalos Lap L 14., 2014.1.18.].

Utolsó frissítés: 21.04.2014

Top